Trwa ładowanie...
d40alhh
espi

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zbycie akcji przez S1 Sp. z o.o. (59/2011)

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zbycie akcji przez S1 Sp. z o.o. (59/2011)
Share
d40alhh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 59 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-28
Skrócona nazwa emitenta
ZREMB-CHOJNICE S.A.
Temat
Zbycie akcji przez S1 Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
ZarządZakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu 28 lutego 2011r. powziął informacje od Członków Rady Nadzorczej Emitenta, o zbyciu akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. i znajdujących się w obrocie, przez spółkę S1 Sp. z o.o., tj. spółkę zależną od FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach.Zawiadomienia zawierają informacje o zbyciu akcji na rynku regulowanym ( GPW w Warszawie), za pośrednictwem domu maklerskiego. Transakcje zbycia zostały zawarte w dniu 22 lutego 2011r. w ilości 1.350.000 akcji po średniej cenie 0,63 zł, a ich rozliczenie nastąpiło w dniu 25 lutego 2011.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d40alhh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-28 Danuta Maria Wruck Wiceprezes Zarządu
2011-02-28 Kazimierz Stanisław Cemka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40alhh

Podziel się opinią

Share
d40alhh
d40alhh