Trwa ładowanie...
d2ybaqf
d2ybaqf
espi

ZUE S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 5/2013 z dnia 12 marca 2013 roku - Informacja o zmianie t...

ZUE S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 5/2013 z dnia 12 marca 2013 roku - Informacja o zmianie terminów publikacji raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2012 (5/2013)
Share
d2ybaqf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-14
Skrócona nazwa emitenta
ZUE S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 5/2013 z dnia 12 marca 2013 roku - Informacja o zmianie terminów publikacji raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2012
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie, informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w opublikowanym raporcie bieżącym nr 5/2013 z dnia 12 marca 2013 roku, błędnie została podana data publikacji raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2012. Podano: "Jest: ? Raport roczny za rok obrotowy 2012 ? 21.03.2012 r. ? Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2012 ? 21.03.2012 r." Powinno być: Jest: ? Raport roczny za rok obrotowy 2012 ? 21.03.2013 r. ? Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2012 ? 21.03.2013 r. Podstawa prawna: § 6 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZUE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZUE S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-048 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kazimierza Czapińskiego 3
(ulica) (numer)
+48 12 266-39-39 + 48 12269-35-89
(telefon) (fax)
zue@zue.krakow.pl www.grupazue.pl
(e-mail) (www)
6792740329 356578200
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Wiesław Nowak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ybaqf

Podziel się opinią

Share
d2ybaqf
d2ybaqf