Trwa ładowanie...
emerytura

ZUS: Deficyt FUS w 2015 r. może wynieść od 61,58 mld zł do 74,92 mld zł

Deficyt Funduszu Ubezpieczeń społecznych w 2015 roku może wynieść od 61,58 mld zł do 74,92 mld zł, czyli od 3,3 do 4,2 proc. PKB - wynika z prognozy wpływów i wydatków FUS na lata 2015-2019 opublikowanej na stronach ZUS.

Share
ZUS: Deficyt FUS w 2015 r. może wynieść od 61,58 mld zł do 74,92 mld zł
Źródło: WP.PL
d14i4nh

Deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2015 roku może wynieść od 61,58 mld zł do 74,92 mld zł, czyli od 3,3 do 4,2 proc. PKB - wynika z prognozy wpływów i wydatków FUS na lata 2015-2019 opublikowanej na stronach ZUS.

Poniżej prognoza salda rocznego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w procencie PKB.

ZUS przygotował prognozy w trzech różnych wariantach. We wszystkich wariantach przyjęto, że od 2013 r. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów będzie większy od średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem o 0,3 punktu procentowego.

d14i4nh

Poniżej założenia poszczególnych wariantów.

W prognozie wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wykorzystana została prognoza demograficzna Eurostatu z wariantu bazowego obliczeń wykonywanych dla Grupy Roboczej do Spraw Starzenia się Społeczeństwa przy Komisji Europejskiej.

"W okresie do 2017 r. obserwujemy coroczny wzrost populacji z 38 353 tys. w 2013 r. do 38 416 tys. w 2017 r. W latach 2018-2019 liczebność populacji spada do poziomu 38 380 tys. w 2019 roku" - napisano w dokumencie.

"Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym początkowo maleje (do 2014 r.), po czym nieznacznie wzrasta osiągając w 2019 r. poziom o 30,5 tys. większy niż w 2013 r." - dodano.

d14i4nh

Z prognozy demograficznej Eurostatu wynika, że podwyższenie wieku emerytalnego powoduje zmniejszenie obciążenia osób w wieku produkcyjnym osobami w wieku poprodukcyjnym oraz osobami w wieku nieprodukcyjnym w porównaniu do warunków, w których wiek emerytalny nie byłby zmieniany.

"Zmiany w strukturze populacji dobrze obrazuje stosunek liczby osób w wieku poprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym. Zgodnie z prognozą demograficzną Eurostatu iloraz ten rośnie zarówno w warunkach bez podwyższenia wieku emerytalnego, jak i w warunkach po podwyższeniu wieku emerytalnego. W warunkach bez podwyższenia wieku emerytalnego w 2013 r. na 1000 osób w wieku produkcyjnym przypada 295 osób w wieku poprodukcyjnym, natomiast w 2019 r. liczba ta wynosi 368 osób. W warunkach uwzględniających podwyższenie wieku emerytalnego liczby te wynoszą odpowiednio 291 osób w 2013 r. oraz 316 osób w 2019 r." - napisano w dokumencie.

"Rośnie także iloraz liczby osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym. Zgodnie z prognozą demograficzną Eurostatu w 2013 r. na 1000 osób w wieku produkcyjnym przypadają 584 osoby w wieku nieprodukcyjnym, natomiast w 2019 r. 675 osób - w warunkach bez podwyższenia wieku emerytalnego oraz 579 osób w 2013 r. i 612 osób w 2019 r. - w warunkach uwzględniających podwyższenie wieku emerytalnego" - dodano.

"Podwyższenie wieku emerytalnego powoduje zmniejszenie - w porównaniu do warunków, w których wiek emerytalny nie byłby zmieniany - obciążenia osób w wieku produkcyjnym osobami w wieku poprodukcyjnym oraz osobami w wieku nieprodukcyjnym" - napisano.

Poniżej prognozy demograficzne przyjęte w prognozie FUS.

d14i4nh

Podziel się opinią

Share
d14i4nh
d14i4nh