Trwa ładowanie...
ddq606j
espi

ZWG S.A. - Zawiadomienie w sprawie sprzedaży akcji ZWG S.A. (1/2013)

ZWG S.A. - Zawiadomienie w sprawie sprzedaży akcji ZWG S.A. (1/2013)
Share
ddq606j
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-25
Skrócona nazwa emitenta
ZWG S.A.
Temat
Zawiadomienie w sprawie sprzedaży akcji ZWG S.A.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
W dniu 25 stycznia Zarząd spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach, został poinformowany o zbyciu akcji Emitenta przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych ? Głównego Księgowego ? Prokurenta ZWG S.A. Informacja dotyczyła zbycia akcji w dniu 03.04.2012 r. w ilości 7.000 akcji za cenę 2,41 zł, w dniu 14.01.2013 r. w ilości 1.298 akcji za średnią cenę 5,22 zł oraz w dniu 22.01.2013 r. w ilości 23.702 za cenę 4,65 zł. Łączna wartość transakcji: 32.000 sztuk akcji za łączną kwotę 133.835 zł. Osoba powiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZWG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZWG S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-721 Iwiny
(kod pocztowy) (miejscowość)
Iwiny 30
(ulica) (numer)
+ 48 75 732 36 77 + 48 75 738 93 81
(telefon) (fax)
zwgiwiny@zwg.com.pl www,zwg.com.pl
(e-mail) (www)
612-178-99-23 020475302
(NIP) (REGON)
ddq606j

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Marcin Sutkowski Prezes Zarządu Marcin Sutkowski
2013-01-25 Edward Brzózko Członek Zarządu Edward Brzózko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddq606j

Podziel się opinią

Share
ddq606j
ddq606j