Trwa ładowanie...
d2kyksq
espi

ZWG S.A. - Zwiększenie stanu posiadania (12/2014)

ZWG S.A. - Zwiększenie stanu posiadania (12/2014)
Share
d2kyksq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-19
Skrócona nazwa emitenta
ZWG S.A.
Temat
Zwiększenie stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ZWG S.A. (dalej ?Emitent?; ?ZWG?) informuje, iż w dniu 18 lipca 2014 roku otrzymał zawiadomienia od WS TRUST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000505020 (dalej ?WS TRUST?), w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej, informujące, że WS TRUST nabył 4.906.000 sztuk akcji ZWG w wyniku umowy przewłaszczenia z dnia 16 lipca 2014 r. Przed dokonaniem Transakcji, WS TRUST posiadał 0 sztuk akcji ZWG, co stanowiło 0,0% w kapitale zakładowym ZWG oraz uprawniało do 0 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ZWG stanowiących 0,0% ogólnej liczby głosów. Po dokonaniu Transakcji WS TRUST posiada 4.906.000 sztuk akcji ZWG, co stanowi 17,47% w kapitale zakładowym ZWG oraz uprawnia do 4.906.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ZWG stanowiących 17,47% ogólnej liczby głosów. WS TRUST poinformował również, że nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów ZWG w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZWG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZWG S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-721 Iwiny
(kod pocztowy) (miejscowość)
Iwiny 30
(ulica) (numer)
+ 48 75 732 36 77 + 48 75 738 93 81
(telefon) (fax)
zwgiwiny@zwg.com.pl www,zwg.com.pl
(e-mail) (www)
612-178-99-23 020475302
(NIP) (REGON)
d2kyksq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-19 Marcin Sutkowski Prezes Zarządu
2014-07-19 Edward Brzózko Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kyksq

Podziel się opinią

Share
d2kyksq
d2kyksq