Trwa ładowanie...
dxotc0k
espi

ZWG Spółka Akcyjna - Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ZWG S.A. ze spółką ... - EBI

ZWG Spółka Akcyjna - Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ZWG S.A. ze spółką BUMECH S.A. [art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych] (40/2014)
Share
dxotc0k

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 40 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ZWG S.A. ze spółką BUMECH S.A. [art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych] | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZWG Spółka Akcyjna z siedzibą w Iwinach, działając na podstawie art. 504 w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, po raz drugi zawiadamia Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ZWG Spółka Akcyjna z siedzibą w Iwinach (spółka przejmowana) ze spółką BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (spółka przejmująca). Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na warunkach określonych w Planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z nr 101 (4480) z dnia 27 maja 2014 roku pod pozycją 6711 poprzez przeniesienie całego majątku spółki ZWG Spółka Akcyjna na BUMECH półka Akcyjna w zamian za akcje, które BUMECH Spółka Akcyjna wyemituje dla akcjonariuszy spółki ZWG Spółka Akcyjna. Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia zostało ? stosownie do art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych ? podane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 35/2014 z dnia 31 października 2014 roku.
Informujemy, iż począwszy od dnia 31 października 2014 roku do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które podejmować będzie uchwałę w sprawie połączenia Akcjonariusze mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych w siedzibie Spółki ZWG S.A. w Iwinach (adres: Iwiny 30, 59 ? 721 Iwiny) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00. Ponadto informujemy, iż dokumenty, o których mowa wyżej są również dostępne na stronie internetowej Spółki www.zwg.com.pl w zakładce ?POŁĄCZENIE ZWG-BUMECH?. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem będzie m.in. podjęcie uchwały o połączeniu zostało zwołane na dzień 09 grudnia 2014 roku, na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki ZWG S.A. w Iwinach. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera raport bieżący nr 37/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Sutkowski Prezes Zarządu
Edward Brzózko Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxotc0k

Podziel się opinią

Share
dxotc0k
dxotc0k