Trwa ładowanie...
dvw7zb2

ZWZ Marvipolu zdecyduje o 0,11 zł dywidendy na akcję po zgodzie obligatariuszy

Warszawa, 01.06.2016 (ISBnews) - Akcjonarisze Marvipolu zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 28 czerwca, o przeznaczeniu 4,57 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę na rzecz akcjonariuszy spółki w wysokości 0,11 zł na akcję, wynika z projektów uchwał. Warunkiem wypłaty jest uzyskanie zgody obligatariuszy spółki.

Share
dvw7zb2

"W związku postanowieniami warunków emisji obligacji serii R i S Marvipol S.A. stanowiącymi, że rozporządzenie dywidendą może nastąpić jedynie za zgodą obligatariuszy obligacji serii R i S, w przypadku jeśli stosowna zgoda obligatariuszy obligacji serii R i S Marvipol S.A. zostanie udzielona przed dniem odbycia się zwyczajnego walnego zgromadzenia, zarząd rekomenduje podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2015 w następującym brzmieniu:
1) Po rozpatrzeniu wniosku zarządu z dnia 30 maja 2016 r., na podstawie § 33 ust. 1 statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie Marvipol S.A. postanawia, że zysk netto w kwocie 6 164 tys. złotych, osiągnięty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., zostaje podzielony w następujący sposób:
a) kwotę 1 593 058,60 złotych przeznacza się na kapitał zapasowy;
b) kwotę 4 570 703,72 złotych przeznacza się do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy w kwocie 0,11 zł na jedną akcję spółki.
2) Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. wyznacza datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 12 lipca 2016 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 26 lipca 2016 r." - czytamy w projekcie I wariantu uchwały.

II wariant przewiduje przeznaczenie zysku netto w całości na kapitał zapasowy. Jest on zgodny z rekomendacją zarządu przewidzianą w przypadku nie uzyskania przed dniem odbycia się zwyczajnego walnego zgromadzenia zgody obligatariuszy.

Marvipol to jeden z największych warszawskich deweloperów, jest też importerem i dystrybutorem samochodów. Marvipol jest notowany na GPW od 2008 r. W 2015 r. spółka miała 694,17 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

dvw7zb2

Podziel się opinią

Share
dvw7zb2
dvw7zb2