Trwa ładowanie...
d4elysw

Zysk brutto Provident Polska spadł o 4,8% r/r do 69 mln GBP w 2015 r.

Warszawa, 24.02.2016 (ISBnews) - Zysk brutto Providenta w Polsce i na Litwie wyniósł 69 mln GBP w 2015 r., co oznacza spadek o 4,8% w skali roku, poinformowała spółka.

Share
d4elysw

Przychody Provident Polska wyniosły 267,4 mln GBP w 2015 r. wobec 308,8 mln GBP w 2014 r., co oznacza spadek o 13,4%.

Utrata wartości należności od klientów wyniosła 61,3 mln GBP wobec 84,2 mln GBP w 2014 r., co oznacza poprawę wskaźnika o 27,2% w skali roku.

"W Polsce nadal obserwujemy zwiększoną aktywność konkurencyjnych firm pożyczkowych oferujących pożyczki online, a co za tym idzie ograniczone możliwości wzrostu dla naszej działalności. W konsekwencji liczba klientów zmniejszyła się o 2% rok do roku do poziomu 832 000" - czytamy w komunikacie.

d4elysw

Spółka wskazała też, że nowe regulacje prawne w Polsce i na Słowacji znacząco wpłyną na jej rentowność w roku 2016 oraz w kolejnych latach.

"Ponadto oczekujemy dalszych zawirowań regulacyjnych. Niemniej jednak, zobowiązujemy się do osiągania zrównoważonych zysków dla naszych akcjonariuszy, a realizacja tego zobowiązania będzie możliwa dzięki dostosowywaniu naszej strategii do zmieniającego się otoczenia rynkowego" - powiedział dyrektor zarządzający Grupy IPF Gerard Ryan, cytowany w komunikacie.

Wartość pożyczek udzielonych na rynku polskim w ub. r. wyniosła 353,5 mln GBP i była niższa o 5,1% w skali roku.

Liczba klientów przekroczyła 832 tys. na koniec 2015 r. i była niższa o 1,9% w skali roku.

d4elysw

"Zanotowaliśmy poprawę w zakresie wyników zbiórkowych rok do roku i wraz z zyskiem na poziomie 9,3 mln GBP (2014: 5,5 mln GBP) uzyskanym ze sprzedaży wierzytelności w Polsce, osiągnęliśmy poprawę wskaźnika utraty wartości należności od klientów jako procenta przychodów o 4,4 pkt proc. do poziomu 22,9%. Jak podkreślaliśmy w trakcie podsumowania III kwartału 2015, w Polsce proces sprzedaży wierzytelności przebiega w formie ciągłej i miał już miejsce, w związku z czym oczekujemy, że w 2016 zysk ze sprzedaży wierzytelności będzie o ok. 5 mln GBP mniejszy. Nadal ściśle kontrolujemy koszty i osiągnęliśmy poprawę na poziomie 0,4 pkt proc., jednak spadek przychodów skutkował 1,9% wzrostem wskaźnika kosztów do dochodów, który osiągnął poziom 34,2%" - podano także.

"Nowy produkt zostanie wprowadzony na początku marca. Jego struktura jest dostosowana do wymogów nowego ustawodawstwa wprowadzającego limit na wszelkie koszty pozaodsetkowe związane z udzieleniem kredytu konsumenckiego, wraz z pozostałymi ograniczeniami, które wejdzie w życie 11 marca 2016" - podano także.

Spółka zapowiedziała także, że nadal będzie prowadzić pilota oferty pożyczek dostępnych w kanale on-line. "W ramach naszej zmieniającej się strategii rozpoczęliśmy proces, który ma na celu redukcję kosztów strukturalnych, co chcemy osiągnąć dzięki nowej strukturze sprzedażowej i obsługi. Na Litwie skoncentrujemy się na tym, aby nasze działania były w pełni zgodne z najnowszą regulacją dotyczącą poziomu wskaźnika zadłużenia do dochodów dot. pożyczek konsumenckich oraz będziemy optymalizować współpracę między IPF Digital, a naszą działalnością opartą o tradycyjny model obsługi domowej" - podsumowała firma.

Provident Polska jest częścią grupy finansowej International Personal Finance (IPF). Firma jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a także - w ramach notowań równoległych - na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W Polsce Provident działa od 1997 roku i jest największą firmą wchodzącą w skład IPF.

Przychody grupy IPF wyniosły 735,4 mln GBP w 2015 r. wobec 783,2 mln GBP w 2014 r., zaś zysk brutto grupy spadł do 116,1 mln GBP w 2015 r. wobec 123,5 mln GBP.

(ISBnews)

d4elysw

Podziel się opinią

Share
d4elysw
d4elysw