Trwa ładowanie...
dn4we6h

Zysk ING BSK w II kw. lepszy od oczekiwań; bank liczy na dalsze oszczędności (opis)

12.8.Warszawa (PAP) - ING BSK, którego zysk netto w II kwartale wyniósł 182,7 mln zł i był wyższy od oczekiwań rynkowych na poziomie 120 mln zł, w II połowie roku liczy na dalsze...

Share
dn4we6h

12.8.Warszawa (PAP) - ING BSK, którego zysk netto w II kwartale wyniósł 182,7 mln zł i był wyższy od oczekiwań rynkowych na poziomie 120 mln zł, w II połowie roku liczy na dalsze oszczędności, w tym kosztów osobowych.

"ING Bank Śląski SA kontynuować będzie działania zmierzające do podniesienia efektywności i wydajności pracy, takie jak: ograniczenie naboru nowych pracowników, przesunięcia osób już zatrudnionych pomiędzy jednostkami Banku oraz wspieranie procesu dobrowolnego odchodzenia pracowników z instytucji" - napisano w komunikacie.

"Obok zredukowania budżetów większości projektów, oszczędności dotyczą także wydatków na szkolenia, konsulting i zagraniczne podróże służbowe" - dodano.

Bank podał w środę wyniki za II kwartał, które okazały się lepsze od oczekiwanych.

dn4we6h

Wynik odsetkowy banku w II kwartale wyniósł 371,4 mln zł i okazał się lepszy od oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 325 mln zł.

Wynik z prowizji w drugim kwartale 2009 roku wyniósł 234 mln zł i także był powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 214 mln zł.

W I półroczu 2009 roku koszty ryzyka były ujemne i wyniosły 165,6 mln zł. Bank podał, że wpływ na ich poziom miało utworzenie rezerw na ryzyko związane z walutowymi transakcjami opcyjnymi (81,5 mln zł) oraz pogorszenie się kondycji finansowej kredytobiorców i większe niż w poprzednich okresach rezerwy na należności kredytowe (odpisy w wysokości 84,1 mln zł).

W samym II kwartale saldo rezerw wyniosło 74 mln zł, podczas gdy rynek spodziewał się rezerw na poziomie 106 mln zł.

dn4we6h

Koszty działania w I połowie 2009 roku wyniosły 745,5 mln zł i były o 1,3 proc. niższe niż rok wcześniej. Bank podał, że obniżyły się przede wszystkim koszty personelu, działań marketingowych oraz realizacji nowych projektów.

W samym II kwartale koszty wyniosły 384 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem kosztów na poziomie 362 mln zł.

Na koniec czerwca 2009 roku łączna wartość należności kredytowych brutto grupy od klientów wyniosła 25,8 mld zł, czyli wzrosła o 5,9 proc. w porównaniu z końcem 2008 roku.

Udział portfela zagrożonego utratą wartości w całości portfela kredytowego grupy kapitałowej wzrósł z 2,1 proc. w grudniu 2008 roku do 4,1 proc. na koniec czerwca 2009 roku.

dn4we6h

Pod koniec I półrocza wartość środków zgromadzonych na rachunkach grupy wyniosła 46,3 mld zł i była o 2,3 proc. niższa niż w grudniu 2008 roku. W ciągu I półrocza 2009 roku depozyty detaliczne wzrosły o 2,4 proc. do 33,28 mld zł.

W I półroczu 2009 roku wskaźnik kosztów do dochodów spadł do 60 proc. z 62,6 proc. rok wcześniej. ROE w tym okresie spadło do 13,5 proc. z 23,7 proc., a współczynnik wypłacalności do 10,9 proc. z 11,2 proc. (PAP)

seb/ ana/

dn4we6h

Podziel się opinią

Share
dn4we6h
dn4we6h