Trwa ładowanie...
dkgjemk

Zysk netto BGŻ BNP Paribas spadł r/r do 10,22 mln zł w III kw. 2016 r.

Warszawa, 10.11.2016 (ISBnews) - BGŻ BNP Paribas odnotował 10,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 40,42 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Share
dkgjemk

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 467,19 mln zł wobec 405,67 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 130,65 mln zł wobec 118,98 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 69,09 mld zł na koniec III kw. 2016 r. wobec 65,37 mld na koniec 2015 r.

W okresie I-III kw. 2016 r. bank miał 74,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 58,22 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 46,63 mln zł wobec 59,82 mln zł zysku rok wcześniej.

dkgjemk

Na koniec września 2016 roku kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom wzrosły o 1 822 724 tys. zł, tj. o 3,3% w porównaniu z końcem 2015 roku. W 2016 roku w szczególności nastąpił wzrost kredytów dla przedsiębiorstw oraz kredytów udzielonych rolnikom. Kredyty i pożyczki udzielone przedsiębiorstwom wzrosły o 665 772 tys. zł, tj. 3,7% i stanowią, podobnie jak na 31 grudnia 2015 roku, 1/3 portfela kredytów brutto.

Kredyty i pożyczki udzielone gospodarstwom domowym (łącznie z kredytami dla przedsiębiorców indywidualnych i rolników) wzrosły o 927 390 tys. zł, tj. o 2,7% i stanowią 62% portfela kredytów brutto zarówno na 30 września 2016 roku, jak i na 31 grudnia 2015 roku. W grupie kredytów dla gospodarstw domowych 42% stanowią kredyty hipoteczne w wysokości 14 861 402 tys. zł, w tym: 54,9% to kredyty udzielone w złotych, a 44,6% w CHF.

Na koniec września 2016 roku zobowiązania wobec klientów wzrosły o 6 374 997 tys. zł, tj. 13,7% w porównaniu z końcem 2015 roku. Depozyty klientów indywidualnych wzrosły o 2 171 475 tys. zł, tj. o 9,0% i stanowią 49,6% wszystkich depozytów na koniec września 2016 roku, co oznacz spadek udziału o 2,2 p.p. w porównaniu do grudnia 2015 roku. Natomiast depozyty klientów korporacyjnych wzrosły o 4 284 423 tys. zł, tj. o 25,5%. Ich udział w strukturze depozytów ogółem wzrósł z 36,1% na koniec grudnia 2015 roku do 39,9% na koniec trzeciego kwartału 2016 roku.

W ujęciu produktowym udział rachunków bieżących w strukturze depozytów ogółem zmniejszył się do 49,0% w porównaniu do 52,5% na koniec grudnia 2015 roku. Wartościowo środki zdeponowane na rachunkach bieżących wzrosły o 1 520 886 tys. zł, tj. o 6,2%. Z kolei udział depozytów terminowych w depozytach ogółem wzrósł z 41,9% na koniec grudnia 2015 roku do poziomu 46,5% na koniec września 2016 roku.

Wartościowo lokaty terminowe wzrosły o 5 063 089 tys. zł, tj. o 25,9% w porównaniu do grudnia 2015 roku.

Kredyty i pożyczki otrzymane oraz pozostałe zobowiązania spadły odpowiednio o: 200 172 tys. zł (tj. o 8,9%) i 8 806 tys. zł (tj. o 2,4%).

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Bank jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

(ISBnews)

dkgjemk

Podziel się opinią

Share
dkgjemk
dkgjemk