Trwa ładowanie...
d3pkbaz

Zysk netto Boryszewa w I kw. wyniósł 8,9 mln zł, spadek o 69 proc. rdr (opis)

15.05. Warszawa (PAP) - Skonsolidowany zysk netto Boryszewa przypadający akcjonariuszom dominującym wyniósł w pierwszym kwartale 2013 roku 8,9 mln zł. Wynik okazał się o 69 proc....

Share
d3pkbaz

15.05. Warszawa (PAP) - Skonsolidowany zysk netto Boryszewa przypadający akcjonariuszom dominującym wyniósł w pierwszym kwartale 2013 roku 8,9 mln zł. Wynik okazał się o 69 proc. niższy w porównaniu do 28,7 mln zł z pierwszego kwartału 2012 roku.

Grupa zanotowała w pierwszych trzech miesiącach 3 mln zł straty na działalności zaniechanej. W pierwszym kwartale 2012 roku strata na działalności zaniechanej wyniosła 1,8 mln zł.

Zysk operacyjny grupy wyniósł 28,3 mln zł wobec 61,6 mln zł rok wcześniej.

d3pkbaz

Przychody w ujęciu rocznym spadły do 1,21 mld zł z 1,26 mld zł.

Segment motoryzacyjny Boryszewa wypracował w pierwszym kwartale 392,2 mln zł przychodów i 1,2 mln zł zysku operacyjnego, wobec 410,7 mln zł przychodów i 18,7 mln zł zysku w pierwszym kwartale ubiegłego roku.

Boryszew podał w raporcie, że spadek wyników segmentu motoryzacyjnego był spowodowany brakiem zdarzeń jednorazowych występujących w I kw. 2012 r. oraz niższej o kilkanaście procent sprzedaży. W I kwartale 2012 roku wyniki segmentu były wyższe o 9,1 mln zł z tytułu rozwiązania rezerw gwarancyjnych oraz ujęcia wyniku na przejęciu aktywów Grupy Ymos.

Segment aluminiowy osiągnął 273,3 mln zł przychodów i 18,1 mln zł zysku operacyjnego wobec odpowiednio 305,6 mln zł i 12,4 przed rokiem.

d3pkbaz

Wzrost wyników w tym segmencie był głównie następstwem wyższych wyników w Zakładzie Huta Aluminium Konin, na skutek wyższych o prawie 55 euro za tonę średnich marż handlowych oraz wyższej o 3,5 proc. sprzedaży ilościowej. Spółka podała w raporcie, że marże handlowe w kwietniu bieżącego roku były wyższe od średniej z I kwartału 2013 roku.

W segmencie miedzi grupa wypracowała 249,9 mln zł przychodów i 1,8 mln zł zysku operacyjnego, w porównaniu do 239,3 mln zł i 4,2 mln zł w I kw. 2012 r.

Dywizja cynku i ołowiu osiągnęła sprzedaż na poziomie 145,3 mln zł i zysk operacyjny w wysokości 2,2 mln zł. Przed rokiem było to odpowiednio 149,8 mln zł i 7 mln zł.

Operacyjne przepływy pieniężne grupy Boryszew w pierwszym kwartale wyniosły minus 21,7 mln zł wobec minus 9,1 mln zł rok wcześniej. Stan gotówki Boryszewa zmniejszył się na koniec kwartału o 7,6 mln zł do 70,5 mln zł.

W I kwartale zadłużenie netto grupy Boryszew wzrosło o 73,9 mln zł. Wzrost zadłużenia nastąpił głównie w Boryszew Automotive Plastics (o 50,8 mln zł) oraz spółce Baterpol (o 31,2 mln zł). Wynikał on m.in. z inwestycji BAP w Rosji oraz wzrostu kapitału pracującego w tych spółkach.

Grupa Boryszew zanotowała w pierwszych trzech miesiącach 3 mln zł straty na działalności zaniechanej. (PAP)

kuc/ morb/

d3pkbaz

Podziel się opinią

Share
d3pkbaz
d3pkbaz