Trwa ładowanie...
d1vut3b

Zysk netto Famuru spadł r/r do 6,44 mln zł w IV kw. 2015 r.

Warszawa, 29.02.2016 (ISBnews) - Famur odnotował 6,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 29,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Share
d1vut3b

Zysk operacyjny wyniósł 3,06 mln zł wobec 48,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 185,79 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec 258,36 mln zł rok wcześniej.

W całym 2015 r. spółka miała 51,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 100,25 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 800,98 mln zł w porównaniu z 708,77 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2015 r. wyniosła 6,65 mln zł wobec 47,84 mln zł zysku rok wcześniej.

d1vut3b

"Dzięki prowadzonym analizom uświadamiającym możliwość wystąpienia dekoniunktury w branży, Grupa Famur przygotowywała się do minimalizacji negatywnych skutków zmian na rynku - dokonując na bieżąco renegocjacji kredytów, poszukując alternatywnych źródeł finansowania i optymalizując procesy produkcyjne tak, by pozostać konkurencyjnym i zdolnym do generowania zysku. Osiągnięte w minionym, trudnym dla krajowego oraz światowego górnictwa, roku wyniki są efektem świadomej i restrykcyjnej polityki finansowej prowadzonej przez Grupę Famur. Systematyczna analiza czynników mogących zagrozić naszej stabilności finansowej, pozwala antycypować ryzyko i reagować na nie, m.in. poprzez bieżące zawiązywanie rezerw i tworzenie odpisów" - powiedział prezes Mirosław Bendzera, cytowany w komunikacie.

Dodał, że pomimo utrzymującej się trudnej sytuacji polskich kopalń w ubiegłym roku odnotowaliśmy o 10,8% wyższy poziom przychodów ze sprzedaży krajowej niż w 2014 roku.

"Widzimy więc już dokładnie pozytywne efekty naszej strategii polegającej na konsekwentnej dywersyfikacji źródeł przychodów. W 2015 roku znacząco zwiększyliśmy udział przychodów z segmentu Surface. Na dynamiczny wzrost jego wyników istotny wpływ mają kontrakty realizowane przez Famur Famak S.A., które potwierdzają głęboki sens biznesowy przeprowadzanych przez nas procesów akwizycyjnych" - wskazał też prezes.

W strukturze przychodów Grupy stale zwiększa się udział przychodów ze sprzedaży eksportowej. Za dwanaście miesięcy 2015 roku transakcje zagraniczne pozwoliły osiągnąć poziom przychodów rzędu 216,7 mln zł, co stanowi 27% przychodów ze sprzedaży ogółem. Wzrost udziału eksportu w stosunku do 2014 roku wyniósł 19,3%, podała także spółka.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

(ISBnews)

d1vut3b

Podziel się opinią

Share
d1vut3b
d1vut3b