Trwa ładowanie...
d2eermg

Zysk netto Grajewa spadł r/r do 4,28 mln euro w I kw. 2016 r.

Warszawa, 11.05.2016 (ISBnews) - Pfleiderer Grajewo odnotowało 4,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 6,95 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Share
d2eermg

Zysk operacyjny wyniósł 2,65 mln euro wobec 8,8 mln euro zysku rok wcześniej.

"Zysk z działalności operacyjnej w kwocie 2 649 tys. euro nie jest porównywalny z ubiegłorocznym (8 799 tys. euro). Tegoroczny zysk jest obciążony głównie przez kilka jednorazowych zdarzeń oraz księgowania, nie mające wpływu na środki pieniężne (np. dodatkowa amortyzacja wynikająca z wyceny do wartości godziwej aktywów materialnych i niematerialnych - 7 041 tys. euro, rozwiązanie korekt zapasów do wartości godziwej (2 345 tys. euro) i portfela zamówień (1 712 tys. euro)" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 215,52 mln euro w I kw. 2016 r. wobec 96,2 mln euro rok wcześniej.

d2eermg

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 29,89 mln euro wobec 6,76 mln euro zysku rok wcześniej.

W związku z nabyciem Pfleiderer GmbH i jej spółek zależnych wyniki operacyjne oraz aktywa netto są w niewielkim stopniu porównywalne z danymi zaraportowanymi przez Grupę Pfleiderer Grajewo za rok ubiegły. Przejęta działalność stanowiła około dwie trzecie obrotu osiąganego przez dotychczasową grupę Pfleiderer GmbH, który wynosił około 1 mld euro rocznie, zastrzegł prezes Michael Wolff w liście do akcjonariuszy.

"Pierwszy kwartał 2016 roku był satysfakcjonujący z operacyjnego punktu widzenia, nawet jeśli na wyniki księgowe miały wpływ jednorazowe zdarzenia, między innymi te wynikające z początkowego ujęcia przejętej spółki Pfleiderer GmbH wraz z jej spółkami zależnymi. Spółki zachodnio-europejskie zwiększyły skalę działalności Grupy Grajewo od 19 stycznia 2016 roku, a więc za okres około dwóch i pół miesiąca" - napisał prezes.

Dodał, że przychody całej Grupy wzrosły do 215,5 mln euro w I kw. br. z 96,2 mln euro rok wcześniej. Zachodni segment europejski wygenerował w okresie od 19 stycznia do 31 marca 2016 roku sprzedaż w wysokości 136,6 mln euro (sprzedaż do podmiotów niepowiązanych).

d2eermg

Przyznał, że ogólny rozwój w segmencie Europy Wschodniej jest mniej korzystny - przychody spadły z 96,2 mln euro do 86,3 mln euro w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku 2016, głównie z powodu spadku obrotów naszego zakładu płyt HDF, Pfleiderer MDF w Grajewie (ujemny wkład w wysokości 5 mln euro z powodu nadwyżki dostępnych mocy produkcyjnych na rynku) oraz presji cenowej w Polsce w związku z importem płyt wiórowych z Białorusi i Ukrainy, wynikającej zarówno z braku stabilności geopolitycznej i pogarszających się warunków ekonomicznych w tych regionach, jak też wzrostu konkurencji ze strony producentów w tych regionach, wywołanym dewaluacją walut lokalnych (negatywny wpływ kursów walutowych w wysokości 3,5 mln euro).

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)

d2eermg

Podziel się opinią

Share
d2eermg
d2eermg