Trwa ładowanie...
d1pymsz

Zysk netto grupy B.Handlowego w III kw. wyniósł 165,2 mln zł, poniżej konsensusu (opis)

07.11. Warszawa (PAP) - Zysk netto grupy Banku Handlowego w trzecim kwartale 2013 roku spadł do 165,2 mln zł z 251,2 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku...

Share
d1pymsz

07.11. Warszawa (PAP) - Zysk netto grupy Banku Handlowego w trzecim kwartale 2013 roku spadł do 165,2 mln zł z 251,2 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się o 11 proc. niższy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 184,8 mln zł.

Oczekiwania jedenastu biur maklerskich co do zysku netto za III kwartał wahały się od 157 mln zł do 210 mln zł.

Zysk netto w III kwartale 2013 roku spadł o 34 proc. rdr i 45 proc. w ujęciu kwartalnym.

Po trzech kwartałach 2013 roku zysk netto wyniósł 820,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 725,6 mln zł.

d1pymsz

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 306,2 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 310,4 mln zł (w przedziale oczekiwań 304-317 mln zł). Wynik odsetkowy spadł o 17 proc. rdr i 1 proc. kdk.

Wynik z prowizji w III kwartale 2013 roku wyniósł 153 mln zł i był nieznacznie gorszy od szacunków rynku, który spodziewał się 158,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 150 mln zł do 165 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł o 1 proc. rdr i spadł o 7 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wynik na inwestycyjnych dłużnych papierach wartościowych w III kwartale 2013 roku wyniósł 32 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 97,8 mln zł.

Koszty w III kwartale wyniosły 312,9 mln zł, czyli były o 4 proc. niższe niż oczekiwał rynek (327 mln zł). Koszty spadły o 7 proc. rdr i o 5 proc. w ujęciu kwartalnym. Koszty pracownicze spadły o 6,5 proc. rdr. Bank odnotował w III kwartale częściowy zwrot opłaty na rzecz KNF w wysokości 3,29 mln zł.

d1pymsz

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w okresie trzeciego kwartału 2013 roku 1,6 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie 9,1 mln zł.

Na koniec III kwartału 2013 roku suma bilansowa banku wyniosła 47,2 mld zł, czyli od początku 2013 roku wzrosła o 8,6 proc. Należności od klientów netto wzrosły w tym okresie o 3,9 proc. do 16,9 mld zł, w tym od klientów korporacyjnych spadły o 4,5 proc., a klientów indywidualnych spadły o 0,7 proc.

Depozyty klientów były wyższe wobec końca 2012 roku o 3,3 proc. i wyniosły pod koniec września 2013 roku 24,4 mld zł. Saldo depozytów klientów korporacyjnych na koniec III kwartału 2013 roku obniżyło się o 8,6 proc. za sprawą spadku zarówno depozytów bieżących, jak i terminowych.

Na koniec III kwartału 2013 roku saldo portfela pożyczek gotówkowych wyniosło 2 mld zł, czyli spadło o 7 proc. rdr., natomiast saldo portfela kredytów hipotecznych wyniosło 1 mld zł, czyli wzrosło o 20 proc.

d1pymsz

Na koniec III kwartału 2013 roku liczba kart kredytowych banku wyniosła 785,1 tys. i była niższa o 21,8 tys. w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku. W III kwartale 2013 roku bank pozyskał o 16 proc. więcej kart niż rok wcześniej.

Pod koniec września 2013 roku współczynnik wypłacalności grupy wyniósł 16,7 proc. i był o 1,4 pkt. proc. niższy niż na koniec 2012 roku.

Poniżej wybrane wskaźniki finansowe grupy Banku Handlowego.

III kw. 2013 III kw. 2012 ROE 16,5% 15,6% ROA 2,4% 2,3% Koszty/Dochody 60,0% 50,0% Kredyty/depozyty 72% 81,0% Współczynnik wypłacalności 16,7% 18,1% (PAP)

seb/ ana/

d1pymsz

Podziel się opinią

Share
d1pymsz
d1pymsz