Trwa ładowanie...
d1zjdwm
d1zjdwm

Zysk netto grupy ING BSK w II kw. '10 wyniósł 191,5 mln zł, powyżej konsesnusu (opis)

11.08. Warszawa (PAP) - Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w drugim kwartale 2010 roku wzrósł do 191,5 mln zł ze 182,7 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie....
Share
d1zjdwm

11.08. Warszawa (PAP) - Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w drugim kwartale 2010 roku wzrósł do 191,5 mln zł ze 182,7 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał się 5 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 183 mln zł.

Oczekiwania dwunastu biur maklerskich co do wyniku netto za II kwartał wahały się od 166 mln zł do 194 mln zł.

Zysk netto banku w II kwartale 2010 roku wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku o 5 proc., a w porównaniu z I kwartałem 2010 roku o 8 proc.

d1zjdwm

Wynik odsetkowy banku w II kwartale wyniósł 393,4 mln zł i okazał się nieznacznie, 3 proc., powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 380 mln zł (w przedziale oczekiwań 375-387 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł r/r o 6 proc., a kw./kw. o 7 proc.

Wynik z prowizji w II kwartale 2010 roku wyniósł 246,9 mln zł i był lekko, 4 proc., powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 238 mln zł (oczekiwania wahały się od 232 mln zł do 245 mln zł). Wynik prowizyjny w II kwartale 2010 roku wzrósł rok do roku o 6 proc., a w porównaniu z poprzednim kwartałem o 8 proc.

Koszty banku wyniosły w II kwartale 403 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (404 mln zł). Koszty wzrosły r/r o 5 proc. i kw./kw. o 2 proc.

Dochody banku w I połowie 2010 roku wzrosły r/r o 7,6 proc., natomiast koszty o 6,5 proc. Wskaźnik koszty/dochody (C/I) wynosi 59,4 proc. czyli jest o 0,6 p.p. niższy niż rok wcześniej.

d1zjdwm

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w drugim kwartale 2010 roku 39,3 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie 50 mln zł. W II kwartale 2009 roku odpisy wynosiły 74 mln zł, a w I kwartale 2010 roku 48 mln zł.

W pierwszym półroczu 2010 roku rezerwy wyniosły 87,4 mln zł, podczas gdy rok wcześniej 165,5 mln zł. Rezerwy na należności firm z tytułu zapadłych transakcji opcyjnych wyniosły 8,1 mln zł podczas gdy rok wcześniej 81,5 mln zł.

Portfel kredytowy brutto banku na koniec czerwca 2010 roku wynosił 29,14 mld zł, czyli od początku 2010 roku wzrósł o 5,4 proc. Portfel kredytów detalicznych wzrósł w tym okresie o 13,6 proc., w tym kredytów hipotecznych o 20,9 proc., a portfel korporacyjnych wzrósł o 1 proc.

W ciągu I półrocza 2010 roku bank udzielił kredytów hipotecznych za 1,38 mld zł, podczas gdy rok wcześniej za 1 mld zł.

d1zjdwm

Depozyty ING Banku Śląskiego w połowie 2010 roku wynosiły 46,68 mld zł, czyli spadły od początku 2010 roku o 2,7 proc. Depozyty detaliczne spadły o 4,4 proc., a korporacyjne wzrosły o 1,2 proc.

Pod koniec czerwca 2010 roku wartość środków zdeponowanych na rachunkach oszczędnościowych OKO wyniosła 23,3 mld zł, czyli spadła o 2,2 proc .w porównaniu z grudniem 2009 roku.

Wskaźnik kredytów do depozytów za I półrocze 2010 roku wynosi 62,5 proc., podczas gdy rok wcześniej wynosił 56,1 proc.

Wskaźnik ROE ING BSK w I połowie 2010 roku wzrósł do 14,3 proc., z 7,1 proc. rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności banku wzrósł w tym okresie do 12,6 proc. z 10,9 proc. (PAP)

seb/ gor/

d1zjdwm

Podziel się opinią

Share
d1zjdwm
d1zjdwm