Trwa ładowanie...
d9qb9ai

Zysk netto grupy TVN wyniósł w III kw. '12 r. 61,97 mln zł; był wyższy o 10,9 proc. od konsensusu

07.11. Warszawa (PAP) - Zysk netto grupy TVN, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł w III kwartale 2012 roku 61,97 mln zł i był wyższy o 10,9 proc. od...
Share
d9qb9ai

07.11. Warszawa (PAP) - Zysk netto grupy TVN, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł w III kwartale 2012 roku 61,97 mln zł i był wyższy o 10,9 proc. od konsensusu na poziomie 55,8 mln zł zysku.

Zysk operacyjny grupy w III kwartale 2012 roku wyniósł 66,73 mln zł i był wyższy o 23,8 proc. od średniej prognoz na poziomie 53,9 mln zł.

Z kolei przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 310,91 mln zł i były wyższe o 0,5 proc. od konsensusu na poziomie 309,5 mln zł.

d9qb9ai

W III kw. wskaźnik EBITDA TVN wzrósł o 3,69 mln zł tj. o 4,6 proc. do 84,68 mln zł z 80,99 mln zł w analogicznym okresie 2011 r. Włączając wyniki platformy 'n' i Onet wskaźnik EBITDA spadłby o 11,41 mln zł tj. o 10,7 proc. do 95,54 mln zł z 106,95 mln zł w analogicznym okresie 2011 r.

Marża EBITDA spadła do poziomu 27,2 proc. w okresie trzech miesięcy zakończonych 30 września 2012 w porównaniu do 24,1 proc. w analogicznym okresie 2011 r.

TVN odnotował zysk netto z działalności kontynuowanej w wysokości 48,95 mln zł w porównaniu ze stratą netto z działalności kontynuowanej w wysokości 283,53 mln zł w analogicznym okresie 2011 r.

W III kw. TVN miał zysk netto z działalności zaniechanej w wysokości 8,5 mln zł w porównaniu do straty netto z działalności zaniechanej w wysokości 73,67 mln zł w analogicznym okresie 2011 r.

d9qb9ai

Przychody ze sprzedaży segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej TVN spadły w III kw. o 22,39 mln zł tj. 6,9 proc. do 304,29 mln zł z 326,68 mln zł w analogicznym okresie 2011 r.

Przychody z reklamy spotowej spadły o 17 mln zł, tj. o 7,6 proc., do poziomu 212 mln zł w III kwartale.

"Spadek ten był zbliżony do średniej dynamiki rynku, która na podstawie wstępnych szacunków wyniosła ok. -7 proc. w III kwartale" - podał TVN w komunikacie.

Przychody ze sponsoringu TVN obniżyły się o 2 mln zł do 24 mln zł w trzecim kwartale. Opłaty za kanały tematyczne wzrosły o 3 mln zł, czyli 6 proc. rok do roku, i wyniosły 54 mln zł, głównie dzięki średniemu wzrostowi bazy subskrybentów o 4 proc.

d9qb9ai

EBITDA segmentu TV obniżyła się o 4 mln zł lub 3 proc. rok do roku i wyniosła 97 mln zł ze wzrostem marży z 31 proc. do 32 proc. w III kwartale.

"Wynik ten jest efektem niższych przychodów z reklamy telewizyjnej i sponsoringu odzwierciedlających sytuację rynkową, które zostały z nadwyżką zrekompensowane przez ograniczenie kosztów. Jednak dodatkowe 4 miliony zł kosztów związanych z emisją kanału TTV uruchomionego w styczniu tego roku doprowadziło ostatecznie do tego spadku EBITDA" - podał TVN.

W III kw. segment cyfrowej płatnej telewizji satelitarnej TVN zwiększył swoje przychody o 33,58 mln zł tj. o 18,1 proc., do 218,81 mln zł, z 185,23 mln zł w analogicznym okresie 2011 r.

"Głównymi czynnikami wzrostu była baza abonencka na poziomie 991 tysięcy, wyższa o 16 proc. rok do roku, w połączeniu z miesięcznym ARPU utrzymanym powyżej 61 zł. Wskaźnik odejść abonentów za ostatnie 12 miesięcy wyniósł 12,7 proc. i był również istotnym elementem utrzymania wzrostu liczby klientów.

d9qb9ai

EBITDA płatnej telewizji zmniejszyła się o prawie 7 mln zł rok do roku osiągając ujemny wynik na poziomie 2 mln zł w III kwartale.

"Spadek ten, podobnie jak w pierwszych dwóch kwartałach, jest wynikiem wyższych kosztów programowych, zarówno zmiennych - będących efektem wzrostu bazy abonenckiej, jak i stałych - dotyczących umów na wyłączność w dostępie do bibliotek filmowych z wytwórnią 20th Century Fox i niezależnym dystrybutorem firmą Monolith, które weszły w życie w styczniu tego roku" - poinformował TVN.

Przychody ze sprzedaży segmentu online TVN spadły o 6,44 mln zł tj. lub 10,0 proc. do 57,64 mln zł, z 64,08 mln zł w analogicznym okresie 2011 r.

"Spadek ten wynika głównie z osłabienia rynku reklamy internetowej. W rezultacie, przychody segmentu online za okres trzech kwartałów 2012 roku zmniejszyły się o 6 proc., do poziomu 183 milionów zł" - napisano.

d9qb9ai

EBITDA segmentu online TVN obniżyła się o 10 proc. rok do roku do poziomu 19 mln zł w III kwartale.

"Dzięki oszczędnościom kosztów, które skompensowały dwie trzecie spadku przychodów, marża EBITDA została zachowana na poziomie 33 proc." - podano.

Wskaźnik zadłużenie netto/EBITDA TVN przed utratą wartości na dzień 30 września 2012 r. wyniósł 4,8. Dług netto wyniósł 2,7 mld zł.

Spółka miała środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz depozyty bankowe o terminie zapadalności powyżej trzech miesięcy o łącznej wartości 490,38 mln zł. Włączając wyniki platformy 'n' i Onet środki pieniężne grupy i ich ekwiwalenty na dzień 30 września 2012 r. wyniosłyby 581,21 mln zł. (PAP)

kam/ ana/

d9qb9ai

Podziel się opinią

Share
d9qb9ai
d9qb9ai