Trwa ładowanie...
d3ni1wj

Zysk netto Stalproduktu wzrósł r/r do 75,84 mln zł w IV kw. 2016 r.

Warszawa, 28.02.2017 (ISBnews) - Stalprodukt odnotował 75,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 50,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Share
d3ni1wj

Zysk operacyjny wyniósł 105,22 mln zł wobec 59,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 858,33 mln zł w IV kw. 2016 r. wobec 786,37 mln zł rok wcześniej.

W całym 2016 r. spółka miała 326,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 219,07 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 140,9 mln zł w porównaniu z 3 131,69 mln zł rok wcześniej.

d3ni1wj

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2016 r. wyniósł 95,73 mln zł wobec 108,66 mln zł zysku rok wcześniej.

"W IV kwartale 2016 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2015, Grupa Kapitałowa Stalprodukt S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży wyższe o 71 959 tys. zł, tj. o 9,15 %. Wraz ze wzrostem przychodów uzyskano poprawę wyników na wszystkich poziomach skonsolidowanego rachunku zysków i strat. Na poziomie zysku operacyjnego uzyskano wynik 105 223 tys. zł wobec 59 009 tys. zł w okresie analogicznym roku 2015. Jest to wynik lepszy o 46 214 tys. zł, tj. o 78,31 %. W konsekwencji, w stosunku do IV kwartału 2015 poprawie uległ zysk netto [ogółem], który wyniósł 81 840 tys. zł wobec 51 144 tys. zł w 2015 roku" - czytamy w raporcie.
"Dobre wyniki osiągnięte przez Grupę w IV kwartale 2016 w stosunku do IV kwartału 2015 zostały osiągnięte dzięki znaczącej poprawie wyników w Segmencie Cynku. Na uwagę zwraca również wynik Segmentu Profili, który w przeciwieństwie do straty w IV kwartale 2015, wykazał wynik dodatni za okres IV kwartału 2016. W przypadku Segmentu Blach wyniki uległy pogorszeniu w stosunku do okresu porównawczego" - czytamy także.
Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.

(ISBnews)

d3ni1wj

Podziel się opinią

Share
d3ni1wj
d3ni1wj