Trwa ładowanie...
d2xvwck
espi

ŻYWIEC - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012 (5/2013)

ŻYWIEC - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012 (5/2013)
Share
d2xvwck
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-27
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Grupa Żywiec S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz raportów opublikowanych w 2012 roku na stronie internetowej www.grupazywiec.pl - Inwestorzy
Załączniki
Plik Opis
Lista1 raportów opublikowanych na stronie int .w 2012 r..rtf Raporty upublikowane na stronie korporacyjnej Spółki w 2012

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA ŻYWIEC SA
(pełna nazwa emitenta)
ŻYWIEC Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
34-300 Żywiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Browarna 88
(ulica) (numer)
033 861 99 99 033 861 46 14
(telefon) (fax)
browary@grupazywiec.pl www.grupazywiec.pl
(e-mail) (www)
553-000-72-19 070511111
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Marek Włoch Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xvwck

Podziel się opinią

Share
d2xvwck
d2xvwck