LENA LIGHTING - Mianowanie członków Rady Nadzorczej Spółki (12/2012)

espi | aktualizacja 2012-06-21 (15:33) 4 lata 10 miesięcy 7 dni i 21 minut temu
 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-21
Skrócona nazwa emitenta
LENA LIGHTING
Temat
Mianowanie członków Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LENA LIGHTING S.A. na podstawie §5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że w dniu 21 czerwca 2012 roku spółka otrzymała informację, że korzystając z uprawnienia przyznanego paragrafem 17 ust. 6 i ust. 8 Statutu akcjonariusz posiadający powyżej 2/5 ogólnej liczby akcji wskazał (mianował) do Rady Nadzorczej spółki następujące dwie osoby: - Angielo Lucjan Limański - Waldemar Osuch. Z dniem otrzymania ww. informacji osoby te stały się członkami Rady Nadzorczej spółki. Pan Angielo Lucjan Limański, lat 45 posiada wykształcenie wyższe (magister), ukończył studia na Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) im. Oskara Langego we Wrocławiu, kierunek Ekonomia w zakresie Zarządzania przedsiębiorstwem. Przebieg kariery zawodowej i zajmowane wcześniej stanowiska: 1990 - 2004 Thorn Lighting Group/ od 2002 Thorn Lighting Group - Zumtobel AG: - 1990 - 2001 Thorn Licht GmbH Arnsberg Niemcy, Produktionsmanager, Operation Manager Polen. - 2002 - 2004 Thorn Lighting Zpas Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Przygórzu: General Manager/Prokurent, w 2004:Likwidator Spółki (przeniesienie produkcji) 2005 - obecnie Aquaform Sp.z o.o./ Aquaform S.A. - 2005 - 2009 Aquaform Sp.z o.o. w Środzie Wlkp. kolejno jako: dyrektor ds. produkcji, dyrektor ds. produkcji i logistyki, dyrektor zarządzający, od 2006 - Prezes Zarządu - 2009 - obecnie Aquaform S.A. dyrektor zarządzający, Prezes Zarządu Pan Waldemar Osuch, lat 42, posiada wykształcenie wyższe (Politechnika Poznańska ? Wydział Budowy Maszyn w zakresie Technologii). Ukończył studia podyplomowe w zakresie Marketingu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (2001). Uczestniczył w licznych szkoleniach, m.in. w zakresie technik negocjacji, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami. Przebieg kariery zawodowej i zajmowane wcześniej stanowiska: od 12.2004 Decora S.A. - Prezes Zarządu 11.1994 - 12.2004 Decora Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej - Dyrektor (pełnił również funkcję Prokurenta Spółki) 08.1994 - 10.1994 Lena Metal Service w Środzie Wielkopolskiej - Szef Działu Sprzedaży 12.1993 - 07.1994 Z.P.M. H. Cegielskiego w Poznaniu ? Kierownik Sekcji w Dziale Produkcji Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, wszelka inna działalność wykonywana przez ww. osoby poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta. Ww. osoby nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Angielo Lucjan Limański oraz Pan Waldemar Osuch nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.Polub WP Finanse na Facebooku

Tagi: espi
Oceń
tak 0 50,00%
nie 0 50,00%

Opinie (0)

Pozostało znaków: 4000

REGULAMIN

Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!

Skorzystaj

Kategorie:

Przydatne linki:

Partnerzy serwisu: