Trwa ładowanie...
d10zj6h

CEPiK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Najnowsze informacje
East News
Źródło: East News

CEPiK, czyli Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, to system informatyczny stanowiący centralną bazę danych o pojazdach zarejestrowanych w Polsce oraz osobach uprawnionych do prowadzenia pojazdów. Na bazę danych składa się centralna ewidencja kierowców (CEK) i centralna ewidencja pojazdów (CEP).

CEPiK – powstanie

Podstawa prawna dla powołania Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców to ustawa regulująca prawo o ruchu drogowym z 1997 roku. W oparciu o nią stworzono bazę danych zawierającą informacje o pojazdach zarejestrowanych w Polsce oraz dane o kierowcach. Powołanie CEPiK wiązało się z potrzebą poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostosowania krajowych rozwiązań do środków stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej.

W wyniku nowelizacji ustawy o ruchu drogowym w 2015 r. zapowiedziano zmiany w funkcjonowaniu CEPiK takie jak utworzenie Ewidencji Posiadaczy Kart Parkingowych (CEPKP). Na 4 czerwca 2018 roku zaplanowano zakończenie procesu wdrażania zmodyfikowanego systemu CEPiK 2.0.

Od 1 stycznia 2016 roku za prowadzenie CEPiK odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji.

CEPiK – zadania

Do podstawowych zadań Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców należy gromadzenie danych o zarejestrowanych na terenie Polski pojazdach, ich właścicielach oraz osobach, którym zostało wydane prawo jazdy. Centralna ewidencja pojazdów (CEP) i kierowców (CEK) ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce, ograniczyć kradzieże pojazdów, oszustwa celne i ubezpieczeniowe. Informacje zgromadzone w systemie informatycznym CEPiK mają usprawniać pracę policji i organów administracyjnych.

CEPiK – gromadzone dane

CEPiK gromadzi dane o pojazdach i kierowcach, a następnie może je udostępniać takim podmiotom jak policja, straż miejska, Inspekcja Transportu Drogowego, sąd, prokuratura czy komornik. Z danych CEPiK mogą skorzystać również przedsiębiorstwa, instytucje oraz obywatele – dostęp do danych ma ułatwić system CEPiK 2.0.

Dane gromadzone w ramach centralnej ewidencji pojazdów (CEP) to m.in. dane techniczne, informacje o marce i modelu samochodu, ubezpieczeniach, ewentualnych kradzieżach, zbyciu czy właścicielach pojazdu.

Centralna ewidencja kierowców (CEK) prowadzi spis kierowców, uwzględniając m.in. informacje o wydaniu, zgubieniu lub zatrzymaniu prawa jazdy, a także o zakazie prowadzenia pojazdów.

System informatyczny CEPIK 2.0

Od listopada 2017 roku stopniowo wprowadzany jest nowy system CEPiK 2.0, którego ostateczna wersja ma ruszyć 4 czerwca 2018 roku. Zgodnie z założeniami system ma być szybszy, gromadzić dokładniejsze dane i udostępniać więcej informacji. W ramach CEPiK 2.0 działają e-usługi dla przedsiębiorców i obywateli (Historia Pojazdu, Bezpieczny Autobus, Punkty karne online, Mój Pojazd), a także specjalne usługi dla podmiotów uprawnionych. Powstanie nowej bazy CEPiK 2.0 wiążę się też z uruchomieniem Ewidencji Posiadaczy Kart Parkingowych (CEPKP).

d10zj6h

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d10zj6h
d10zj6h
d10zj6h
d10zj6h