Fundusze inwestycyjne

Najlepsze fundusze inwestycyjne w ostatnim miesiącu

+47,18% MCI10 20.10.2014
+17,59% OPE23 20.10.2014
+8,85% QRS16 20.10.2014
+7,11% IPO85 20.10.2014
+7,07% ALT09 20.10.2014
+6,64% ALT19 20.10.2014
+6,41% QRS07 20.10.2014
+5,44% MCI02L 20.10.2014
  • Notowania i stopy zwrotu
  • Prowizje

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Agio Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-10-20 1 027,59 PLN 0,00 1,62 0,55 0,96 1,55 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2014-10-20 197 893,60 PLN 0,00 0,83 1,06 3,54 9,23 0,00
akcje zamknij Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-20 1 007,65 PLN 0,00 0,49 0,53 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał PDP_CO 2014-10-20 1 299,08 PLN 0,00 0,38 1,17 2,43 5,07 19,89
akcje zamknij Agio Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2014-10-20 112,92 PLN 0,05 0,35 1,16 1,86 3,71 0,00
akcje zamknij Metrum FIZ ARN_UN 2014-10-20 950,65 PLN 0,00 0,08 0,24 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-10-20 261,72 PLN 0,00 0,06 1,50 6,58 14,25 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (EUR) PDPW_XX 2014-10-20 308,65 EUR 0,00 -0,07 -0,71 2,03 4,24 24,27
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Aktywnej Alokacji ARN_UN 2014-10-20 994,89 PLN 0,00 -2,23 0,69 -0,51 -5,71 3,26
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (USD) PDPW_XX 2014-10-20 390,56 USD 0,00 -2,43 -7,23 -6,78 -2,54 14,54
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia ARN_UN 2014-10-20 954,89 PLN 0,00 -4,14 -4,67 -6,29 -13,90 1,84
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny AKP_UN 2014-10-20 1 128,81 PLN 0,00 -4,29 -1,42 -3,68 -8,90 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2014-10-20 226,87 EUR 0,00 -4,58 -6,44 -6,66 -14,59 5,56
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (USD) ARNW_XX 2014-10-20 287,08 USD 0,00 -6,82 -12,58 -14,71 -20,13 -2,70
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2014-10-20 205 050,02 PLN 0,00 6,64 0,46 0,26 7,60 2,80
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2014-10-20 97,42 PLN 0,26 4,72 -1,38 -1,50 5,98 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2014-10-20 112,59 PLN 0,00 1,27 4,89 7,52 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2014-10-20 111,89 PLN -0,06 0,67 1,50 3,17 6,92 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2014-10-20 203,77 PLN 0,00 0,61 0,70 0,62 7,48 37,99
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-10-20 200,09 PLN 0,00 0,60 0,95 0,43 7,38 40,24
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2014-10-20 127,36 PLN 0,00 0,52 1,07 2,23 7,39 21,83
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2014-10-20 126,35 PLN 0,00 0,43 1,38 0,70 7,13 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2014-10-20 103,26 PLN 0,03 0,12 0,77 1,47 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2014-10-20 105,21 PLN 0,00 0,11 0,81 3,21 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PDP_UN 2014-10-20 102,00 PLN 0,05 0,08 1,06 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN 2014-10-20 110,65 PLN 0,00 0,05 -0,51 2,77 3,40 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-20 100,91 PLN 0,09 -0,11 0,63 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2014-10-20 112,48 PLN 0,00 -0,14 2,09 3,03 5,87 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania ARN_UN 2014-10-20 104,75 PLN 0,01 -0,16 4,89 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-10-20 132,05 PLN 0,17 -0,24 0,92 1,03 3,12 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-20 116,57 PLN 0,10 -0,46 2,79 2,41 4,78 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2014-10-20 105,65 PLN 0,07 -0,48 2,17 5,08 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2014-10-20 104,51 PLN -0,01 -0,67 0,62 4,35 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2014-10-20 108,93 PLN 0,10 -1,53 2,63 1,94 3,88 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości ARN_UN 2014-10-20 97,83 PLN 0,14 -2,13 -2,10 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2014-10-20 145,58 PLN -0,08 -4,69 1,63 -1,75 -1,87 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-10-20 107,78 PLN 0,01 1,36 2,63 7,46 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-10-20 101,63 PLN 0,03 0,21 0,64 1,32 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-20 103,91 PLN -0,07 -1,56 3,01 4,33 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-20 101,70 PLN -0,07 -3,08 2,69 2,67 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-10-20 97,74 PLN -0,15 -5,94 2,25 -0,50 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2014-10-20 132,82 PLN -0,06 1,09 2,61 5,70 10,13 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2014-10-20 224,50 PLN 0,02 0,88 2,53 5,41 6,45 21,46
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2014-10-20 174,32 PLN 0,02 0,13 0,54 1,50 2,72 9,54
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-20 118,60 PLN 0,09 -0,48 -0,12 0,94 3,58 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2014-10-20 166,68 PLN 0,09 -1,30 0,20 -0,29 -0,48 8,76
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-10-20 270,04 PLN -0,02 -1,47 2,35 2,58 2,14 24,49
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-20 121,18 PLN -0,02 -2,99 2,19 0,74 -0,35 29,23
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-20 109,63 PLN 0,61 -3,03 -0,34 3,40 -0,68 16,44
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-10-20 100,30 PLN 0,60 -3,04 -1,27 3,09 -16,15 1,21
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2014-10-20 122,91 PLN 0,22 -3,60 -0,86 -4,06 -0,32 22,70
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2014-10-20 106,90 PLN -0,37 -3,63 -1,95 0,74 5,39 37,99
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2014-10-20 134,42 PLN 0,19 -4,48 1,53 -3,75 -2,67 37,77
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2014-10-20 157,67 PLN 0,27 -4,49 1,86 -4,55 -4,69 28,53
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2014-10-20 433,89 PLN -0,11 -5,61 2,47 -0,67 -4,02 34,06
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2014-10-20 149,54 PLN 0,07 -5,81 -2,28 -10,22 -12,22 24,18
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-20 129,61 PLN 0,12 1,27 2,70 5,36 7,07 22,47
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-10-20 116,56 PLN 0,03 0,25 0,80 1,60 2,72 11,12
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_XX 2014-10-20 124,31 PLN 0,06 0,12 0,53 1,99 4,74 0,00
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2014-10-20 1 124,49 PLN 0,00 -0,66 -0,04 1,65 6,30 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-20 120,38 PLN 0,09 -1,51 0,65 2,26 0,87 19,66
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_ZR 2014-10-20 114,82 PLN 0,06 -3,59 -1,00 0,36 -2,36 17,08
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2014-10-20 100,82 PLN -0,06 -5,02 -5,24 -3,69 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Selective Equity AKZ_NE 2014-10-20 135,03 PLN 1,48 -5,12 -2,48 6,30 8,02 33,53
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-20 103,89 PLN 0,13 -5,14 1,71 2,05 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-20 115,76 PLN 0,06 -5,76 -1,62 -0,04 -2,75 20,60
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2014-10-20 117,49 PLN -0,42 -5,91 0,35 -1,59 -6,18 21,11
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2014-10-20 3 279,20 PLN 0,18 1,24 2,97 6,54 7,01 16,61
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2014-10-20 150,52 PLN 0,00 1,03 1,49 2,64 2,95 9,57
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2014-10-20 178,42 PLN 0,00 0,89 1,56 2,75 5,51 11,03
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2014-10-20 132,23 PLN 0,00 0,86 0,86 0,97 2,41 11,39
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2014-10-20 122,71 PLN 0,00 0,73 0,69 0,76 0,79 4,91
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2014-10-20 277,18 PLN 0,10 0,71 1,47 3,68 4,99 13,65
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2014-10-20 121,66 PLN 0,00 0,49 0,34 0,35 0,22 4,61
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny RPP_UN 2014-10-20 101,18 PLN 0,03 0,32 1,14 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2014-10-20 34,28 PLN 0,03 0,32 0,88 1,78 2,54 9,91
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2014-10-20 114,13 PLN 0,00 0,25 0,25 0,49 0,63 3,11
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2014-10-20 115,89 PLN 0,00 0,24 0,45 1,66 2,70 3,83
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-20 13,22 PLN 0,08 0,08 0,76 2,01 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2014-10-20 139,82 PLN 0,11 -1,10 0,66 -2,46 -0,67 24,74
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2014-10-20 88,06 PLN 0,00 -1,24 -0,12 -2,75 -1,39 -5,90
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-20 17,07 PLN -0,06 -1,33 1,19 1,67 1,67 14,10
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2014-10-20 117,19 PLN 0,00 -1,51 -1,91 -2,02 -3,54 -7,70
akcje zamknij BPH SFIO Total Profit ARN_UN 2014-10-20 1 024,15 PLN 0,15 -1,51 0,49 -2,64 -1,38 -4,32
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2014-10-20 3,99 USD -0,50 -1,72 -6,78 -6,56 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-20 2,19 PLN -0,45 -3,10 0,92 0,00 -0,90 12,89
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2014-10-20 123,85 PLN -1,09 -3,20 -9,86 -14,45 -11,15 -14,53
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-10-20 55,54 PLN 0,23 -4,09 -3,76 -0,29 -9,68 -4,46
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2014-10-20 151,43 PLN -0,16 -4,87 -1,19 4,01 4,14 21,80
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2014-10-20 13,15 EUR 0,38 -4,92 -5,46 -0,90 -10,67 -1,28
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2014-10-20 296,25 PLN -0,31 -5,77 1,04 -1,78 -3,20 17,83
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-10-20 47,69 PLN -0,17 -6,12 1,58 -3,87 -7,56 29,73
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2014-10-20 124,91 PLN 0,00 -7,46 -7,46 -7,90 -9,20 -3,28
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2014-10-20 14,40 USD -0,62 -7,87 -6,01 -11,98 -14,84 24,46
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2014-10-20 87,09 PLN 0,00 -9,17 -9,17 -8,27 -24,32 -30,46
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2014-10-21 129,99 PLN -0,13 2,09 3,69 6,49 9,06 25,44
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-21 1 057,87 PLN 0,01 0,42 1,13 2,27 5,14 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2014-10-21 1 052,57 PLN 0,00 0,35 0,96 2,02 4,55 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny RPP_UN 2014-10-21 125,58 PLN -0,02 0,33 0,96 2,01 0,00 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-21 114,21 PLN 0,05 -2,45 0,79 1,12 0,18 19,49
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2014-10-21 98,82 PLN -0,04 -4,54 2,11 1,17 -4,98 15,28
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-20 1 313,30 PLN 0,11 1,81 3,48 6,12 8,02 23,80
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-20 20,84 PLN 0,05 1,26 2,71 5,25 6,87 22,37
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2014-10-20 78,81 PLN -0,13 0,93 2,62 2,30 4,69 11,87
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-10-20 40,47 PLN 1,66 0,37 -2,83 8,50 -3,87 18,09
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2014-10-20 1 024,25 PLN 0,03 0,26 0,81 1,57 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN 2014-10-20 28,65 PLN 0,03 0,24 0,84 1,63 2,61 11,22
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2014-10-20 128,01 PLN 0,02 0,19 0,67 1,37 1,87 9,20
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-20 222,40 PLN 0,08 0,07 3,34 4,86 4,93 26,33
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2014-10-20 18,66 EUR 0,02 0,05 0,79 1,66 3,54 15,56
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2014-10-20 75,96 PLN 0,00 0,00 -1,85 -4,02 -17,03 -35,35
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-20 57,64 PLN 0,14 -0,28 0,56 1,98 4,01 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-20 1 216,99 PLN 0,14 -0,30 0,62 2,08 4,08 19,96
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2014-10-20 9,58 EUR 1,80 -0,51 -4,57 7,82 -4,92 22,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-20 30,62 PLN 0,10 -0,97 2,17 3,83 3,20 22,87
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2014-10-20 164,14 PLN -0,02 -2,08 2,40 2,95 1,19 27,56
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-20 29,36 PLN 0,03 -2,20 2,34 3,64 1,98 23,31
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-10-20 924,24 PLN 0,74 -4,01 -5,07 -2,73 -9,86 12,29
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2014-10-20 1 115,50 PLN -0,27 -4,11 3,50 -1,31 -5,09 28,75
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2014-10-20 100,34 PLN 0,38 -4,16 -2,24 -0,16 -3,57 17,77
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2014-10-20 97,11 PLN -0,17 -4,68 2,73 0,00 -4,18 26,91
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-10-20 84,62 PLN 0,69 -5,17 -4,07 -3,29 -11,44 4,73
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN 2014-10-20 33,03 PLN -0,18 -5,25 1,41 -0,30 -4,81 12,58
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-10-20 39,64 PLN 0,56 -5,48 -3,22 -0,92 -8,66 8,28
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-10-20 739,14 PLN -0,75 -6,13 -8,17 0,74 -23,27 -13,08
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2014-10-20 9,39 EUR 0,70 -6,32 -4,95 -1,55 -9,67 11,85
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny MIZ_ZR 2014-10-20 36,85 PLN 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (EUR) MIZW_ZR 2014-10-20 8,73 EUR 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny MIZ_ST 2014-10-20 58,38 PLN 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (USD) MIZW_ST 2014-10-20 17,63 USD 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (USD) MIZW_ZR 2014-10-20 11,13 USD 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Konserwatywny MIP_ST 2014-10-20 60,80 PLN 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (EUR) MIZW_ST 2014-10-20 13,82 EUR 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy PDZ_XX 2014-10-20 102,67 PLN 0,05 0,38 1,12 6,16 2,15 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-10-20 85,99 PLN 1,64 -1,24 -2,83 7,50 -3,34 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2014-10-20 134,38 PLN -0,19 -6,34 -4,37 -12,03 -5,98 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-10-20 116,56 PLN 0,32 -6,39 -5,65 -5,34 -3,74 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2014-10-20 116,45 PLN 0,03 1,77 2,86 5,84 8,05 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2014-10-20 118,28 PLN 0,12 0,62 2,04 4,22 5,54 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-20 115,71 PLN 0,16 -3,59 1,00 -3,27 -1,56 37,65
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN 2014-10-20 155,59 PLN -0,38 -8,85 -4,38 -10,78 -9,34 71,87
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2014-10-20 256 967,30 PLN 0,00 1,28 3,33 6,23 11,98 0,00
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2014-10-20 1 108,59 PLN 0,00 1,14 3,05 5,50 10,93 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2014-10-20 11,24 PLN 0,00 0,27 0,63 1,35 3,02 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2014-10-20 11,59 PLN 0,00 0,26 0,87 1,76 4,41 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Eques Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-10-20 169 831,28 PLN 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2014-10-17 9,81 PLN 0,00 -0,10 -0,20 -0,61 -1,31 0,00
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2014-10-20 905,92 PLN 0,00 -1,34 -1,34 -8,08 0,00 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-10-20 10,82 PLN 0,09 -4,75 -3,82 -15,27 -22,05 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2014-10-20 1 108,14 PLN 0,00 -6,83 -6,83 -14,12 -22,01 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2014-10-20 1 028,40 PLN 0,00 -7,32 -7,32 -15,33 -22,70 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2014-10-20 13,41 PLN -0,74 -8,59 -0,45 -12,41 -17,48 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2014-10-20 100,15 PLN 0,00 0,70 -1,38 -5,24 -5,79 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-10-20 1 047,88 PLN 0,00 0,26 1,19 2,28 4,37 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2014-10-20 97,78 PLN 0,00 -0,57 -2,97 -6,95 -5,05 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-10-20 68,58 PLN 0,00 -3,71 -5,51 -5,26 -6,55 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2014-10-20 2,84 PLN 0,00 1,24 1,51 3,44 9,13 52,58
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2014-10-20 1,52 PLN 0,00 0,91 2,04 3,99 7,95 28,11
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2014-10-20 0,76 PLN 0,00 0,14 -2,58 -3,18 -5,51 -16,34
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2014-10-20 0,95 PLN 0,00 -3,92 -12,56 -21,55 -25,81 -30,56
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2014-10-20 260,75 PLN 0,13 1,36 2,73 5,87 7,71 25,98
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-20 280,97 PLN 0,12 1,28 2,46 5,31 6,56 22,22
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus RPP_UN 2014-10-20 118,79 PLN 0,04 0,35 0,96 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2014-10-20 111,78 PLN 0,02 0,28 0,87 1,70 2,55 10,86
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-10-20 255,43 PLN 0,03 0,28 0,85 1,71 2,71 11,17
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2014-10-20 107,74 PLN 0,19 -0,40 -1,46 3,22 7,39 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2014-10-20 118,16 PLN 0,09 -0,46 1,41 3,68 4,14 0,00
akcje zamknij ING (L) Senior Loans FIZ PDZ_GX 2014-10-20 1 009,11 PLN 0,07 -0,51 -0,30 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2014-10-20 102,86 PLN 0,07 -0,88 -4,47 -1,05 -3,60 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2014-10-20 118,84 PLN 0,15 -1,13 1,20 3,80 4,14 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-20 254,31 PLN -0,05 -1,30 1,35 2,69 2,06 21,63
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX 2014-10-20 159,45 PLN 0,09 -1,44 -1,28 0,11 4,91 39,23
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2014-10-20 117,75 PLN 0,19 -1,63 0,93 3,61 3,83 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2014-10-20 104,86 PLN 0,53 -1,86 -0,31 3,92 0,00 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2014-10-20 117,27 PLN 0,22 -2,14 0,57 3,36 3,49 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-20 293,39 PLN -0,03 -2,25 2,33 3,02 1,78 24,99
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2014-10-20 116,39 PLN 0,26 -2,61 0,24 3,05 2,97 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2014-10-20 157,47 PLN 0,54 -2,89 0,26 6,83 2,33 42,80
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2014-10-20 115,36 PLN 0,30 -2,97 0,05 2,94 2,86 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK 2014-10-20 65,64 PLN 0,51 -3,07 -0,77 3,63 -0,11 37,84
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2014-10-20 43,77 PLN 0,55 -3,19 -3,12 -5,22 -12,67 1,16
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2014-10-20 164,44 PLN -0,04 -3,84 5,11 1,97 -3,08 36,14
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2014-10-20 113,41 PLN 0,89 -5,02 -4,18 3,03 1,94 15,39
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2014-10-20 74,04 PLN -0,31 -5,19 2,34 2,55 2,68 16,40
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-20 284,09 PLN -0,26 -5,19 2,80 2,24 -1,25 28,32
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2014-10-20 347,29 PLN -0,36 -5,78 1,73 1,64 0,56 30,93
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2014-10-20 136,13 PLN 0,67 -6,17 -2,15 5,47 9,04 48,71
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2014-10-20 100,42 PLN 0,26 -6,21 -2,22 6,98 5,86 10,70
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2014-10-20 161,39 PLN 1,02 -6,67 -6,32 -2,55 3,34 43,23
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2014-10-20 171,53 PLN 0,26 -7,42 -2,14 4,43 8,86 53,27
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2014-10-20 152,22 PLN 3,68 -7,77 -2,10 7,02 5,03 67,96
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2014-10-20 77,00 PLN -1,62 -7,83 -9,17 -2,74 -6,44 -10,50
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2014-10-20 142,98 PLN -0,33 -9,22 -7,84 -4,41 0,42 48,18
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) ANP_UN 2014-10-20 140,95 PLN 0,00 0,59 0,59 2,73 4,31 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu (zarządzany przez depozytariusza) MIP_ST 2014-10-21 142,37 PLN 0,01 0,40 -4,51 -5,18 6,35 -28,61
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Obligacji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_UN 2014-10-21 286,09 PLN -0,02 0,31 0,32 6,04 14,26 8,78
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zmiennego Zaangażowania (zarządzany przez depozytariusza) MIP_AA 2014-10-21 102,36 PLN 0,19 0,06 -5,69 -22,58 -20,26 7,55
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Pieniężny (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) RPP_UN 2014-10-21 118,00 PLN 0,00 -0,08 0,42 2,80 7,10 0,00
akcje zamknij Inventum Premium SFIO (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_CO 2014-10-21 201,20 PLN 0,01 -0,12 0,57 8,60 20,50 -11,43
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony (zarządzany przez depozytariusza) MIP_ZR 2014-10-21 62,63 PLN -0,06 -2,11 -6,16 -11,75 -20,98 -28,82
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) AKP_UN 2014-10-21 83,28 PLN -0,01 -2,43 -2,73 -3,17 6,95 -51,73
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus (zarządzany przez depozytariusza) AKZ_SR 2014-10-21 62,49 PLN 0,29 -3,40 -1,90 5,45 11,31 -40,78
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących (zarządzany przez depozytariusza) MIZ_XX 2014-10-21 69,88 PLN 0,81 -4,61 -3,87 -0,53 -9,22 -7,68
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji PDP_UN 2014-10-20 302,96 PLN 0,08 1,05 2,16 4,67 5,75 17,74
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2014-10-20 139,92 PLN -0,79 0,73 -3,55 0,44 -3,26 -30,23
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-10-20 12 548,52 PLN 0,00 0,55 -0,87 0,88 5,75 0,00
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2014-10-20 63,62 PLN 0,76 0,41 1,92 8,42 4,88 15,30
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2014-10-20 128,09 PLN 0,02 0,28 0,86 1,66 2,59 9,53
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata RPP_UN 2014-10-20 230,87 PLN 0,03 0,27 0,91 1,87 3,27 11,56
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-10-20 1 630,95 PLN 0,00 -0,23 -0,23 -1,48 -3,88 9,46
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2014-10-20 180,65 PLN 2,77 -0,29 -5,40 5,53 -6,91 19,16
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2014-10-20 455,04 PLN 0,00 -0,66 -4,38 -5,02 0,35 0,44
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2014-10-20 995,67 PLN 0,00 -0,69 -5,15 -8,58 -3,67 -51,04
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego MIP_ST 2014-10-20 26,21 PLN 0,04 -1,98 -0,53 0,96 2,99 25,89
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2014-10-20 142,69 PLN 0,66 -2,26 -0,67 5,65 0,68 12,43
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-20 919,62 PLN 0,00 -3,01 -3,01 -3,57 -5,21 -15,64
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2014-10-20 186,42 PLN 0,49 -3,13 5,26 12,29 12,72 17,08
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-20 378,05 PLN -0,06 -3,62 -1,41 -0,84 2,66 30,89
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek AKZ_NE 2014-10-20 46,94 PLN 0,15 -4,01 -5,04 -2,69 -8,80 27,69
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek AKP_MS 2014-10-20 231,01 PLN -0,08 -5,13 -0,98 -5,98 -6,04 58,73
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2014-10-20 65,28 PLN 0,87 -5,42 -1,17 7,63 2,06 6,96
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2014-10-20 123,87 PLN -0,82 -5,83 -6,34 4,42 -18,02 -12,92
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2014-10-20 188,77 PLN -0,06 -6,04 -2,84 -0,28 1,77 18,94
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji AKP_UN 2014-10-20 191,02 PLN 0,03 -6,73 -4,29 -4,28 -1,42 38,68
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2014-10-20 1 578,49 PLN 0,00 -6,87 -13,02 -8,82 -15,96 -37,60
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2014-10-20 366,92 PLN -0,63 -6,90 -2,88 -3,60 -4,50 13,40
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2014-10-20 62,36 PLN -0,13 -7,91 -9,85 -11,19 -1,05 28,00
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2014-10-20 156,86 PLN -0,71 -8,66 -4,71 3,20 -0,43 1,58
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2014-10-20 58,41 PLN -0,39 -9,29 -6,87 -6,14 -2,39 10,06
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2014-10-20 99,07 PLN 0,37 7,11 -0,62 -0,21 1,17 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-20 120,48 PLN 0,03 0,88 1,32 1,97 4,99 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-10-20 109,35 PLN 0,02 0,74 1,41 2,45 3,78 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2014-10-20 110,60 PLN 0,00 0,62 -0,98 -1,61 -0,83 0,00
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2014-10-20 8 551,30 PLN 0,00 0,59 -1,77 -5,35 -12,62 3,31
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Konserwatywny PDP_XX 2014-10-20 102,57 PLN 0,21 0,58 1,71 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Bonds FIZ PDZ_GX 2014-10-20 100,51 PLN 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-10-20 107,16 PLN 0,03 0,23 0,97 1,99 3,81 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2014-10-20 100,98 EUR 0,00 0,21 -0,67 0,22 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2014-10-20 120,44 PLN -0,08 -0,10 -0,38 -1,40 -1,29 0,00
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-20 83,36 PLN 0,00 -0,19 -0,19 -18,88 -26,33 -16,39
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-10-20 101,74 PLN 0,30 -0,47 1,10 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Zrównoważony MIP_AA 2014-10-20 101,98 PLN 0,40 -1,38 1,17 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Dynamiczny MIP_AA 2014-10-20 101,15 PLN 0,48 -2,39 0,77 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-10-20 82,84 PLN -0,17 -2,79 0,67 -3,26 -10,24 -10,99
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2014-10-20 128,38 PLN -0,36 -5,21 1,26 -2,34 -7,52 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-20 135,16 PLN -0,21 -5,31 1,52 -4,84 -7,30 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2014-10-20 117,83 PLN -0,36 -5,90 0,39 -2,56 -11,74 15,88
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2014-10-20 84,99 PLN -0,52 -5,96 -0,98 -4,51 -10,39 16,49
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2014-10-20 138,65 PLN -0,03 -6,56 3,34 4,12 0,83 55,54
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2014-10-20 159,38 PLN 0,00 -6,96 -6,96 -12,95 -25,12 -21,05
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2014-10-20 127,85 PLN 0,09 3,06 4,52 8,38 8,53 27,21
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2014-10-20 159,69 PLN 0,11 2,73 4,00 7,00 7,74 24,89
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-10-20 221,15 PLN 0,15 2,03 3,58 7,60 9,36 24,80
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-20 126,06 PLN -0,02 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2014-10-20 231,00 PLN 0,02 0,88 2,09 3,45 4,96 15,68
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2014-10-20 152,24 PLN 0,01 0,77 1,57 3,43 5,43 16,28
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-10-20 175,07 PLN 0,03 0,40 1,16 2,48 3,85 12,38
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-10-20 239,35 PLN 0,04 -0,72 4,14 4,48 4,12 28,49
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2014-10-20 205,63 PLN -0,08 -2,41 3,13 2,06 0,51 23,02
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-10-20 112,96 PLN -0,03 -3,85 3,16 0,14 -1,94 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2014-10-20 116,09 PLN 1,17 -4,33 0,90 6,96 5,51 21,84
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2014-10-20 206,00 PLN -0,37 -4,97 1,43 -2,50 -5,76 8,59
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-20 77,95 PLN -0,09 -5,00 4,28 -1,10 -5,12 56,31
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-10-20 87,48 PLN -0,23 -5,63 3,69 -0,23 -2,77 30,00
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-20 81,48 PLN -0,17 -5,73 6,34 1,24 0,79 57,94
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2014-10-20 84,16 PLN -0,28 -5,80 3,89 -0,50 -1,42 21,25
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-20 279,57 PLN 0,22 1,90 3,84 6,71 8,25 21,17
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-10-20 257,96 PLN 0,02 0,29 0,89 1,78 2,94 12,12
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2014-10-20 1 281,66 PLN 0,00 0,00 -5,12 -7,53 -12,29 29,67
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2014-10-20 293,42 PLN -0,08 -0,94 1,42 1,77 1,58 13,11
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2014-10-20 1 043,05 PLN 0,00 -1,03 -4,67 -11,53 -14,41 24,90
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-10-20 100,49 PLN -0,13 -1,17 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select AKZ_NE 2014-10-20 95,71 PLN 0,14 -3,56 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2014-10-20 246,02 PLN -0,42 -4,61 -0,93 -2,99 -6,15 8,87
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-20 382,20 PLN -0,30 -6,10 1,29 -2,03 -5,64 25,21
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2014-10-20 3 529,01 PLN 0,00 47,18 47,18 74,35 194,99 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-10-20 40 250,56 PLN 0,00 5,44 3,93 15,70 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-10-20 41 192,56 PLN 0,00 5,44 3,85 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-10-20 41 146,96 PLN 0,00 5,44 3,96 18,27 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-10-20 41 182,78 PLN 0,00 5,44 3,96 18,38 9,15 105,40
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-10-20 40 979,71 PLN 0,00 5,44 3,96 17,79 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.CreditVentures 2.0 FIZ ANP_UN 2014-10-20 6,66 PLN 0,00 1,37 1,37 4,06 -21,37 -85,31
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-10-20 175,35 PLN 0,00 1,00 0,64 8,80 16,23 66,22
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2014-10-20 175,33 PLN 0,00 1,00 0,64 8,81 16,24 66,21
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2014-10-20 194,35 PLN 0,00 1,00 0,69 8,86 16,29 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-10-20 179,61 PLN 0,00 0,96 0,46 8,55 15,82 64,81
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2014-10-20 186,68 PLN 0,00 0,96 0,63 8,60 15,71 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-10-20 170,46 PLN 0,00 0,95 0,47 8,52 15,79 70,94
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria C1 ANP_UN 2014-10-20 195,01 PLN 0,00 0,92 0,37 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E1 ANP_UN 2014-10-20 198,24 PLN 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria I ANP_UN 2014-10-20 168,47 PLN 0,00 0,92 0,15 8,15 15,19 59,70
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria D1 ANP_UN 2014-10-20 195,55 PLN 0,00 0,92 0,22 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Y ANP_UN 2014-10-20 188,19 PLN 0,00 0,92 -0,84 7,07 14,10 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-10-20 150,51 PLN 0,00 0,92 0,55 8,57 15,70 62,91
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria B1 ANP_UN 2014-10-20 192,86 PLN 0,00 0,92 0,46 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria T ANP_UN 2014-10-20 190,79 PLN 0,00 0,92 -1,57 6,28 13,25 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-10-20 169,58 PLN 0,00 0,92 0,55 8,57 15,69 70,06
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2014-10-20 192,15 PLN 0,00 0,91 0,47 7,08 13,32 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Z ANP_UN 2014-10-20 193,71 PLN 0,00 0,91 0,46 7,75 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN 2014-10-20 194,20 PLN 0,00 0,91 0,38 8,00 15,08 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-10-20 186,51 PLN 0,00 0,91 0,55 8,57 15,68 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2014-10-20 194,20 PLN 0,00 0,91 0,38 7,89 14,09 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2014-10-20 168,51 PLN 0,00 0,91 0,14 8,12 15,22 59,74
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2014-10-20 190,25 PLN 0,00 0,91 0,44 7,06 13,30 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A1 ANP_UN 2014-10-20 166,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-10-20 41 196,33 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria F1 ANP_UN 2014-10-20 198,93 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife FIZ ONE MIP_AA 2014-10-20 971,55 PLN 0,00 3,51 1,80 -0,09 -3,54 0,00
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-20 20,23 PLN 0,15 1,51 3,11 6,36 7,72 21,21
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus PDP_UN 2014-10-20 15,70 PLN 0,06 1,49 3,02 6,01 7,46 20,49
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych PDZ_GX 2014-10-20 10,81 PLN 0,19 1,12 5,36 7,46 8,32 11,56
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-10-20 15,80 PLN 0,06 0,38 1,28 2,60 3,88 17,38
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-10-20 13,92 PLN 0,00 0,36 1,02 1,90 3,03 11,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD) PDZW_GX 2014-10-20 3,27 USD -0,25 -0,71 -2,46 -1,61 -0,20 7,08
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa MIZ_ZR 2014-10-20 10,94 PLN -0,27 -1,44 0,92 4,69 -2,84 3,80
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-20 16,34 PLN -0,12 -1,51 1,62 2,57 1,62 18,49
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki MIZ_ZR 2014-10-20 13,06 PLN 0,77 -1,80 4,06 9,56 7,84 18,30
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-10-20 7,65 PLN -0,26 -2,55 1,32 1,73 -1,67 12,33
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich AKZ_AZ 2014-10-20 9,44 PLN 1,29 -3,28 4,66 13,87 15,69 26,03
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu OKP_UN 2014-10-20 9,31 PLN -0,21 -3,32 -0,21 -0,75 -3,82 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) MIZW_ZR 2014-10-20 3,94 USD 0,33 -3,59 -3,66 0,32 -0,63 13,54
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek AKP_MS 2014-10-20 6,95 PLN -0,43 -4,53 3,12 -3,61 -11,69 14,12
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-10-20 9,15 PLN 0,99 -4,69 3,16 9,19 11,86 33,38
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-10-20 8,26 PLN -0,48 -4,73 -1,20 2,99 -8,12 -5,28
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-20 7,54 PLN 0,53 -4,80 -1,44 6,95 -0,66 5,31
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-10-20 5,94 PLN 1,02 -4,81 -0,17 3,30 6,64 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) AKZW_AZ 2014-10-20 2,85 USD 0,85 -5,04 -3,11 4,27 6,59 20,97
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-20 8,18 PLN -0,12 -5,65 2,38 0,12 -2,04 36,11
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich AKP_UN 2014-10-20 6,14 PLN -0,32 -5,83 0,66 -1,13 -7,39 13,08
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-20 16,39 PLN -0,55 -6,29 0,86 -0,06 -4,71 12,34
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2014-10-20 2,76 USD 0,55 -6,42 -4,50 -0,02 3,07 28,02
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) AKZW_EM 2014-10-20 2,28 USD 0,09 -6,53 -8,75 -2,07 -8,47 1,07
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2014-10-20 1,79 USD 0,58 -6,54 -7,57 -5,40 -1,74 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych PDZ_GX 2014-10-20 100,42 PLN 0,03 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Depozytowy RPP_UN 2014-10-20 172,81 PLN 0,00 0,17 0,77 1,61 2,58 11,10
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-20 128,33 PLN 0,02 -0,16 0,34 1,72 4,37 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (EUR) PDPW_XX 2014-10-20 30,39 EUR 0,16 -1,04 -1,43 1,10 3,23 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-20 141,71 PLN -0,11 -1,82 0,90 -0,13 -0,99 13,19
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_XX 2014-10-20 38,76 USD -0,41 -1,97 -7,09 -6,85 -3,85 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return ARN_UN 2014-10-20 105,79 PLN 0,12 -3,15 -1,83 -2,47 -2,41 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych MIZ_XX 2014-10-20 113,87 PLN 0,40 -3,55 -5,46 -4,18 -2,50 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu MIZ_ST 2014-10-20 168,98 PLN 0,80 -3,83 -2,81 -0,54 1,95 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (EUR) ARNW_UN 2014-10-20 25,05 EUR 0,28 -3,99 -3,58 -3,09 -3,47 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_AA 2014-10-20 164,37 PLN -0,39 -4,17 0,00 -1,17 -3,10 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) MIZW_XX 2014-10-20 26,96 EUR 0,52 -4,40 -7,16 -4,80 -3,58 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) MIZW_ST 2014-10-20 40,01 EUR 0,93 -4,69 -4,56 -1,16 0,83 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (USD) ARNW_UN 2014-10-20 31,95 USD -0,31 -4,91 -9,13 -10,70 -10,08 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (USD) MIZW_XX 2014-10-20 34,39 USD -0,06 -5,31 -12,49 -12,27 -10,16 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) MIZW_ST 2014-10-20 51,04 USD 0,35 -5,57 -10,01 -8,92 -6,06 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-20 207,63 PLN -0,42 -5,99 0,53 -1,75 -5,07 21,96
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-10-20 79,09 PLN 0,08 -6,15 -0,48 -6,90 -10,55 38,83
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji AKZ_GL 2014-10-20 123,66 PLN 1,24 -7,20 -4,71 -1,57 -1,21 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) AKZW_GL 2014-10-20 29,28 EUR 1,39 -8,01 -6,42 -2,17 -2,30 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) AKZW_GL 2014-10-20 37,35 USD 0,78 -8,88 -11,79 -9,87 -8,97 0,00
akcje zamknij MM Prime Depozytowy FIZ RPP_UN 2014-10-20 1 009,12 PLN 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MM Prime Akcji FIZ AKP_XX 2014-10-20 1 006,19 PLN 0,00 -4,26 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Fund Opportunity FIZ ARN_UN 2014-10-20 1 103,85 PLN 0,00 4,04 -3,17 -7,42 -3,43 31,56
akcje zamknij Distressed Assets FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-10-20 1 183,80 PLN 0,00 2,51 2,51 4,47 9,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji PDP_PS 2014-10-20 105,40 PLN 0,03 1,55 3,30 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Pieniężny RPP_UN 2014-10-20 134,52 PLN 0,04 0,42 1,20 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Fund Macro Total Return FIZ ARN_UN 2014-10-20 1 001,98 PLN 0,00 -0,51 -4,18 -2,00 1,07 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2014-10-20 136,38 PLN -0,06 -1,83 -0,69 -0,10 3,45 30,85
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return ARN_UN 2014-10-20 117,28 PLN 0,18 -3,39 -2,63 1,64 3,12 9,91
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany MIP_AA 2014-10-20 138,76 PLN -0,16 -3,47 -0,25 -3,95 -8,26 32,01
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-20 86,92 PLN 0,05 -3,95 2,46 -4,14 -8,95 49,73
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy MIP_AA 2014-10-20 132,90 PLN -0,34 -4,91 -4,88 -5,12 -9,89 23,49
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji AKP_UN 2014-10-20 125,71 PLN -0,57 -6,28 -2,22 -2,87 -5,92 26,51
akcje zamknij Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier AKZ_XX 2014-10-20 61,89 PLN 0,68 -8,69 -8,34 -3,76 -5,31 -23,24
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Obligacji PDP_UN 2014-10-20 110,64 PLN 0,07 1,12 2,03 2,91 4,09 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Pieniężny RPP_UN 2014-10-20 109,98 PLN 0,05 0,35 1,15 2,35 4,05 0,00
akcje zamknij Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ Aktywów Niepublicznych seria A PDP_CO 2014-10-20 1 059,52 PLN 0,00 -0,65 -0,16 0,40 1,15 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-20 114,45 PLN -0,08 -1,29 0,56 -0,27 2,65 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-10-20 100,94 PLN -0,01 -1,90 -3,37 -6,50 -8,82 0,00
akcje zamknij Open Finance Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-10-20 977,28 PLN 0,00 -2,44 -2,44 -4,16 -5,85 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji AKP_UN 2014-10-20 112,33 PLN -0,35 -5,11 -0,43 -2,87 -2,64 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-20 122,12 PLN -0,11 -5,23 0,91 -4,54 -8,24 0,00
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Eurogeddon MIZ_XX 2014-10-20 5,95 PLN 0,00 17,59 14,64 9,38 -4,80 0,00
akcje zamknij Opera Za 3 Grosze FIZ ARN_UN 2014-10-20 404,82 PLN 0,00 3,44 4,02 4,85 11,62 9,33
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-10-21 201,10 PLN 0,01 1,32 2,95 6,04 8,49 25,39
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Avista-plus.pl PDZ_GX 2014-10-20 15,49 PLN 0,00 0,72 2,04 4,24 6,24 26,45
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych PDP_UN 2014-10-20 11,33 PLN 0,09 0,71 1,61 3,56 5,20 0,00
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Avista.pl PDP_UN 2014-10-21 17,95 PLN 0,06 0,45 1,58 3,76 6,65 25,09
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Tutus-plus PDP_UN 2014-10-20 11,95 PLN 0,00 0,42 1,88 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Pecunia.pl RPP_UN 2014-10-21 12,36 PLN 0,00 0,32 0,98 1,98 3,43 16,82
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-10-20 10,41 PLN -0,10 0,29 1,36 2,97 4,10 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Gotówkowy RPP_UN 2014-10-21 135,75 PLN 0,01 0,25 0,85 1,99 3,45 15,50
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw PDZ_GX 2014-10-21 223,20 PLN 0,05 0,06 0,88 2,81 3,92 10,91
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-10-20 10,24 PLN -0,19 -0,10 0,69 1,39 2,40 0,00
akcje zamknij Opera NGO SFIO MIZ_ST 2014-10-20 10,50 PLN 0,00 -1,13 -0,66 -1,22 -1,13 -3,05
akcje zamknij Novo Rentier FIZ MIZ_XX 2014-10-20 995,82 PLN 0,00 -1,82 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Globalny Zrównoważony MIZ_XX 2014-10-20 10,77 PLN 0,28 -1,82 0,37 2,18 4,66 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-21 208,07 PLN 0,19 -2,33 1,03 2,21 -0,41 4,20
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Alfa-plus.pl ARN_UN 2014-10-20 15,26 PLN 0,00 -2,62 -0,91 2,28 4,52 24,57
akcje zamknij Opera FIZ ARN_UN 2014-10-20 40 161,20 PLN 0,00 -3,92 -3,92 3,26 -7,14 -26,97
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny AKP_UN 2014-10-20 12,37 PLN 0,65 -3,96 0,90 -0,56 -3,43 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu MIP_ZR 2014-10-21 195,32 PLN 0,24 -4,51 0,42 1,05 -2,41 3,20
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Equilibrium.pl MIP_AA 2014-10-21 13,38 PLN 0,15 -4,90 1,83 2,06 1,52 2,29
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl AKZ_XX 2014-10-21 9,59 PLN 0,21 -5,42 -0,10 0,21 -2,74 -7,25
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Akcji AKP_UN 2014-10-21 215,16 PLN 0,27 -5,43 0,62 1,77 -2,32 5,45
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-10-21 97,55 PLN 0,28 -5,58 0,14 1,49 -4,71 -14,52
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Akcji Globalnych AKZ_GL 2014-10-21 96,32 PLN -0,02 -6,26 -3,81 -46,86 -46,86 0,00
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-20 9,62 PLN -0,62 -7,05 -1,74 -1,43 -3,90 0,00
akcje zamknij Opoka One FIZ ARN_UN 2014-10-20 129,40 PLN 0,00 -0,90 -0,90 -1,13 1,84 11,86
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) PDP_UN 2014-10-20 11,42 PLN 0,18 1,24 2,88 5,64 8,14 0,00
akcje zamknij Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO PDP_UN 2014-10-20 132,28 PLN 0,12 1,15 2,85 5,24 6,29 19,99
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Plus PDP_UN 2014-10-20 55,23 PLN 0,11 0,88 2,07 3,99 4,40 15,16
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus PDZ_UO 2014-10-20 65,31 PLN 0,52 0,88 6,11 8,61 10,21 17,74
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 3 OKP_UN 2014-10-20 11,80 PLN 0,00 0,43 2,61 5,26 6,12 15,35
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-10-20 11,76 PLN 0,09 0,26 0,68 1,38 2,44 10,84
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny RPP_UN 2014-10-20 183,33 PLN 0,02 0,25 0,73 1,42 2,34 10,55
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny Plus PDP_UN 2014-10-20 10,39 PLN 0,00 0,19 1,07 2,06 3,18 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 2 OKP_UN 2014-10-20 11,59 PLN 0,00 0,09 2,57 5,27 6,33 10,38
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus PDZ_EO 2014-10-20 44,75 PLN -0,16 0,04 1,87 1,82 4,43 9,60
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji OKP_UN 2014-10-20 12,96 PLN 0,00 -0,23 1,73 3,60 3,85 10,49
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji i Dochodu PDZ_GX 2014-10-20 10,06 PLN 0,00 -0,40 0,60 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące OKZ_UN 2014-10-20 9,85 PLN 0,00 -0,51 -1,10 0,31 -2,09 6,03
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego OKP_UN 2014-10-20 10,67 PLN 0,00 -0,56 1,43 2,99 3,19 0,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) PDZW_EO 2014-10-20 10,60 EUR 0,00 -0,84 0,09 1,24 3,31 13,25
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej OKZ_UN 2014-10-20 10,02 PLN 0,10 -0,89 -0,99 1,31 -2,24 6,94
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-10-20 12,02 PLN 0,00 -0,91 1,26 1,35 0,17 0,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) PDZW_UO 2014-10-20 19,73 USD 0,10 -0,95 -1,74 -0,50 1,54 13,07
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji Strategicznych PDZ_GX 2014-10-20 17,16 PLN 0,06 -1,15 -0,75 1,30 5,21 26,83
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-20 195,26 PLN -0,10 -1,71 1,02 1,07 -1,14 8,28
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego OKP_UN 2014-10-20 11,28 PLN -0,18 -1,74 0,89 1,71 1,35 13,03
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego MIZ_ZR 2014-10-20 43,48 PLN 0,91 -2,23 4,27 8,84 12,06 31,32
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego MIZ_XX 2014-10-20 15,51 PLN 0,26 -2,39 -0,19 3,95 4,44 30,45
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego OKZ_UN 2014-10-20 12,22 PLN 0,49 -2,47 -0,97 2,78 5,62 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Elastycznego Inwestowania MIZ_AA 2014-10-20 11,25 PLN 0,00 -2,77 -2,68 -0,35 -0,44 11,61
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku MIZ_XX 2014-10-20 13,90 PLN 1,39 -3,47 -3,74 1,46 1,16 20,45
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej MIZ_XX 2014-10-20 16,88 PLN 0,42 -3,54 -1,69 1,63 4,78 33,44
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-20 122,36 PLN 0,02 -3,62 1,29 0,30 -3,43 7,40
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja AKP_UN 2014-10-20 10,48 PLN -0,47 -3,94 -1,96 -3,76 -5,76 31,33
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) MIZW_XX 2014-10-20 13,13 USD 0,46 -4,02 -3,46 -0,38 3,22 26,01
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Surowców i Energii COM_XX 2014-10-20 7,20 PLN 0,00 -4,26 -8,05 -8,51 -4,76 -15,79
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego MIZ_XX 2014-10-20 10,15 PLN -0,10 -4,52 -3,61 -1,84 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu AKZ_AZ 2014-10-20 8,63 PLN 1,05 -4,64 -2,82 3,23 0,94 20,70
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-10-20 84,80 PLN 1,37 -4,89 2,03 8,62 12,95 44,56
akcje zamknij Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ AKZ_EM 2014-10-20 949,87 PLN 0,09 -5,10 -6,45 -4,65 -5,06 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) AKP_MS 2014-10-20 16,68 PLN 0,00 -5,66 -0,18 -3,08 -5,60 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich AKP_UN 2014-10-20 23,54 PLN -0,13 -6,07 0,64 -1,22 -5,73 7,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego AKP_MS 2014-10-20 9,07 PLN -0,22 -6,30 0,11 -3,92 -6,01 32,41
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2014-10-20 25,61 USD 0,91 -6,64 -5,53 -0,54 4,06 38,73
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej AKZ_NE 2014-10-20 6,03 PLN 1,01 -6,66 -9,46 2,38 -18,07 1,17
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-20 7,28 PLN -0,27 -7,38 -10,23 -3,83 -12,18 1,53
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich AKZ_EU 2014-10-20 41,22 PLN -0,67 -8,56 -6,28 -6,23 -2,11 31,36
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych AKZ_XX 2014-10-20 9,58 PLN -0,10 -8,67 -6,99 -4,87 0,74 47,61
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich (EUR) AKZW_EU 2014-10-20 9,76 EUR -0,51 -9,38 -7,92 -6,78 -3,17 35,74
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D9 ARN_UN 2014-10-20 1 252,52 PLN 0,00 2,84 2,84 1,28 0,02 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B5-B6 ARN_UN 2014-10-20 1 252,85 PLN 0,00 2,84 2,84 1,27 0,02 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B2-B4 ARN_UN 2014-10-20 1 252,85 PLN 0,00 2,84 2,84 1,27 0,02 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C7-C8 ARN_UN 2014-10-20 1 266,05 PLN 0,00 2,84 2,84 1,27 0,02 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G12 ARN_UN 2014-10-20 1 273,30 PLN 0,00 2,84 2,84 1,28 0,02 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E10 ARN_UN 2014-10-20 1 265,14 PLN 0,00 2,84 2,84 1,28 0,02 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A ARN_UN 2014-10-20 1 276,17 PLN 0,00 2,84 2,84 1,28 0,02 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F11 ARN_UN 2014-10-20 1 284,97 PLN 0,00 2,84 2,84 1,28 0,02 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Strategii FIZ ARN_UN 2014-10-20 100,34 PLN 0,00 2,83 2,83 0,50 -0,77 0,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO subfundusz Papierów Dłużnych USD PDZ_UO 2014-10-20 1 471,04 PLN 0,34 2,48 7,95 10,00 10,43 12,45
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji Długoterminowych PDP_UN 2014-10-20 196,06 PLN 0,04 0,82 2,19 4,29 6,31 21,92
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D PDZ_GX 2014-10-20 114,40 PLN 0,00 0,60 0,60 2,58 3,17 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C PDZ_GX 2014-10-20 113,22 PLN 0,00 0,60 0,60 2,61 3,19 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDZ_GX 2014-10-20 113,71 PLN 0,00 0,60 0,60 2,62 3,20 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDZ_GX 2014-10-20 114,13 PLN 0,00 0,60 0,60 2,62 3,20 0,00
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 MIZ_XX 2014-10-20 10,93 PLN 0,00 0,55 1,58 3,21 5,00 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus PDP_UN 2014-10-20 160,89 PLN 0,02 0,51 1,64 3,29 4,81 18,85
akcje zamknij PKO Bezpieczna Lokata I FIZ OKP_UN 2014-10-20 106,63 PLN 0,00 0,45 0,45 1,24 1,77 2,13
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-10-20 286,57 PLN 0,02 0,43 1,61 3,31 4,91 18,84
akcje zamknij PKO Płynnościowy SFIO RPP_UN 2014-10-20 10,91 PLN 0,09 0,37 1,21 2,35 3,81 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Skarbowy Plus RPP_UN 2014-10-20 116,83 PLN 0,05 0,25 0,90 1,78 3,22 12,06
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Skarbowy RPP_UN 2014-10-20 2 040,98 PLN 0,05 0,24 0,89 1,79 3,33 12,15
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Rynku Pieniężnego RPP_XX 2014-10-20 1 404,91 PLN 0,02 0,17 0,53 1,19 2,27 10,60
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Ochrony Kapitału 100 OKP_UN 2014-10-20 707,41 PLN 0,02 0,12 0,46 1,04 1,28 0,00
akcje zamknij PKO Strategii Obligacyjnych FIZ ARN_UN 2014-10-20 101,48 PLN 0,00 0,00 0,31 1,33 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ AKZ_GL 2014-10-20 100,23 PLN 0,00 -0,02 -0,02 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2014-10-20 124,85 PLN 0,02 -0,59 1,26 2,82 2,95 17,11
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-20 146,54 PLN -0,08 -1,54 1,03 2,42 3,02 22,16
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Strategicznej Alokacji MIP_AA 2014-10-20 88,33 PLN 0,02 -1,96 1,45 2,45 -3,19 9,02
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 MIZ_XX 2014-10-20 11,08 PLN 0,18 -2,03 -0,72 1,28 2,03 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-20 124,54 PLN -0,20 -3,15 -0,30 0,38 -0,30 18,35
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony Plus MIP_ZR 2014-10-20 129,43 PLN -0,22 -3,27 -0,36 0,05 0,00 20,23
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 MIZ_XX 2014-10-20 10,90 PLN 0,18 -3,54 -2,07 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku AKZ_AZ 2014-10-20 658,84 PLN 0,58 -3,60 -3,52 0,89 -0,66 18,28
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO subfundusz PKO Złota COM_ZL 2014-10-20 835,86 PLN 1,67 -4,55 -14,49 -4,37 -4,28 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-10-20 92,81 PLN 0,19 -4,62 -3,67 0,13 -7,74 3,87
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 MIZ_XX 2014-10-20 10,92 PLN 0,28 -4,71 -3,02 -0,36 -1,62 0,00
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 MIZ_XX 2014-10-20 11,19 PLN 0,36 -4,77 -3,20 -0,62 -1,93 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-20 323,69 PLN -0,37 -5,23 -0,30 -0,49 -1,82 26,19
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego AKZ_US 2014-10-20 1 100,19 PLN 0,11 -5,41 -3,21 1,46 7,66 34,15
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-20 1 308,11 PLN 0,27 -5,47 -6,08 -0,94 -4,59 12,16
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny AKZ_XX 2014-10-20 76,09 PLN -0,31 -5,76 -7,11 -10,06 -9,11 -13,84
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-20 192,61 PLN 0,00 -5,82 -2,09 -3,57 -3,39 46,95
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus AKP_MS 2014-10-20 137,91 PLN 0,08 -5,85 -1,72 -3,12 -2,83 55,20
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus AKP_UN 2014-10-20 75,54 PLN -0,43 -5,85 -1,20 -1,14 -1,54 28,14
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego AKZ_XX 2014-10-20 945,36 PLN 2,78 -6,34 -2,66 4,76 -1,19 14,23
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny AKZ_XX 2014-10-20 124,85 PLN -0,06 -7,07 -8,76 -8,54 -6,61 19,54
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Biotechnologii i Innowacji Globalny AKZ_XX 2014-10-20 136,32 PLN 0,21 -7,09 -7,67 -2,81 2,40 34,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny AKZ_XX 2014-10-20 83,85 PLN 0,12 -7,73 -10,34 -4,17 -8,65 -18,84
akcje zamknij Provide Obligacje Korporacyjne Zabezpieczone FIZ PDZ_GX 2014-10-20 103,30 PLN 0,00 1,86 2,72 4,20 -2,87 0,00
akcje zamknij Provide Able 2 Trend FIZ ARN_UN 2014-10-20 95,43 PLN 0,00 0,79 0,08 6,05 5,01 3,12
akcje zamknij Acer Aggressive FIZ ARN_UN 2014-10-20 157,67 PLN 0,00 8,85 8,85 8,19 29,66 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short AKP_XX 2014-10-20 80,83 PLN 0,43 6,41 -1,43 -1,73 -0,93 -19,36
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold COM_ZL 2014-10-20 56,07 PLN 0,70 2,35 -5,27 -4,46 0,00 0,00
akcje zamknij QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ ARN_UN 2014-10-20 1 286,51 PLN 0,00 0,57 -1,40 -5,51 -3,61 30,35
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału OKP_UN 2014-10-20 135,24 PLN 0,02 0,27 0,77 1,53 3,20 13,23
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny ARN_UN 2014-10-20 101,04 PLN 0,25 0,04 -0,01 -1,92 0,00 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja AKZ_TU 2014-10-20 103,28 PLN 1,56 -0,67 -6,58 4,73 -9,21 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny ARN_UN 2014-10-20 138,23 PLN 0,09 -1,52 0,73 -1,39 -2,08 30,10
akcje zamknij QUERCUS Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-10-20 1 344,70 PLN 0,00 -2,82 -2,82 -7,93 -3,44 30,25
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny AKP_UN 2014-10-20 163,76 PLN -0,09 -4,82 0,59 -3,55 -7,58 43,52
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja AKZ_RO 2014-10-20 65,82 PLN -0,89 -6,92 -11,66 -6,03 -32,21 -26,46
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev AKP_XX 2014-10-20 92,75 PLN -0,83 -12,28 0,42 -0,99 -10,03 7,86
akcje zamknij SECUS FIZ InMedica ANP_UN 2014-10-20 143,18 PLN 0,00 7,07 7,91 13,52 37,13 60,19
akcje zamknij SECUS FIZ InSecura Plus SEK_UN 2014-10-20 96,70 PLN 0,00 4,98 -1,69 -2,85 0,00 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InProperty NIE_UN 2014-10-20 108,54 PLN 0,00 1,26 1,26 3,56 5,38 32,00
akcje zamknij WI Inwestycje Selektywne FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-10-20 1 545,05 PLN 0,00 1,17 3,64 8,09 23,97 0,00
akcje zamknij WI Inwestycje Rolne FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-20 1 285,79 PLN 0,00 1,17 2,98 5,41 8,39 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InReturn ARN_UN 2014-10-20 117,61 PLN 0,00 0,93 13,00 15,51 10,65 29,87
akcje zamknij SATURN Depozytowy FIZ RPP_UN 2014-10-20 107,31 PLN 0,00 0,29 0,95 2,17 5,26 0,00
akcje zamknij WI Vivante FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-10-20 792,32 PLN 0,00 -0,37 -0,76 -14,15 -20,47 0,00
akcje zamknij SATURN Agresywny FIZ AKP_UN 2014-10-20 153,36 PLN 0,00 -3,89 -1,27 4,69 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-20 101,70 PLN 0,00 1,70 1,70 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec Obligacja PDP_PS 2014-10-20 292,74 PLN 0,04 1,14 2,44 5,46 7,68 23,36
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec Depozytowy PDP_UN 2014-10-20 33,41 PLN 0,24 0,94 2,14 4,37 6,00 20,61
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ PDZ_XX 2014-10-20 11 168,62 PLN 0,00 0,51 2,36 4,10 11,09 0,00
akcje zamknij Skarbiec Zdrowia FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-10-20 10 037,26 PLN 0,00 0,36 0,41 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-10-20 12 574,81 PLN 0,00 0,36 1,17 2,73 7,49 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Pieniężny Skarbiec Kasa RPP_UN 2014-10-20 326,61 PLN 0,01 0,22 0,66 1,33 2,40 10,74
akcje zamknij Skarbiec - Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ PDZ_GX 2014-10-20 10 082,50 PLN 0,00 0,07 0,83 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ NIE_UN 2014-10-20 939,17 PLN 0,00 0,00 -1,36 -2,08 -6,57 -31,84
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral ARN_UN 2014-10-20 106,26 PLN 0,84 -0,03 3,15 -4,28 -10,44 0,00
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska PDZ_GX 2014-10-20 104,36 PLN 1,18 -0,73 -0,77 0,65 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Lokacyjny PDZ_GX 2014-10-20 126,26 PLN 0,30 -0,75 -0,46 0,98 4,74 28,21
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska PDZ_GX 2014-10-20 101,97 PLN 0,13 -1,27 -1,12 -0,52 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ PDZ_GX 2014-10-20 10 364,55 PLN 0,00 -1,49 -1,36 0,53 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar MIP_ST 2014-10-20 152,51 PLN -0,16 -1,71 2,96 4,56 2,88 25,86
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-10-20 138,47 PLN 0,79 -2,38 -2,80 1,67 -5,05 26,94
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO MIP_ST 2014-10-20 166,45 PLN 0,37 -2,60 0,23 1,36 0,76 18,71
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych COM_XX 2014-10-20 80,21 PLN -1,00 -3,44 -10,36 -14,32 -12,38 -22,65
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych AKZ_NE 2014-10-20 66,16 PLN 1,25 -3,44 0,33 2,27 1,38 64,09
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga MIP_ZR 2014-10-20 284,36 PLN -0,15 -3,55 1,60 1,18 -3,40 20,83
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska AKZ_EM 2014-10-20 105,82 PLN 0,56 -3,81 0,54 7,36 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - SMARTFIZ FIZ AKZ_SK 2014-10-20 11 021,86 PLN 0,00 -3,83 -2,94 0,32 6,19 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities ARN_UN 2014-10-20 128,67 PLN 0,07 -4,16 -1,00 1,08 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska AKZ_US 2014-10-20 107,81 PLN 0,13 -5,14 -1,97 2,10 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO AKP_UN 2014-10-20 144,70 PLN 0,49 -5,96 0,35 0,81 -4,04 17,84
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands AKZ_GL 2014-10-20 110,51 PLN 1,30 -6,16 -1,98 2,59 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-20 8,21 PLN -0,48 -6,39 -6,92 -1,68 -5,63 0,49
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-20 66,31 PLN -0,14 -7,00 1,52 -3,63 -11,89 38,29
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-10-20 90,07 PLN -0,24 -7,55 -5,17 -1,11 1,35 24,51
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja AKP_UN 2014-10-20 278,55 PLN -0,37 -7,58 -0,17 -3,45 -10,37 18,53
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2014-10-20 1,94 EUR -0,51 -7,62 -8,92 -2,51 -6,73 3,74
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2014-10-20 27,20 USD -0,69 -9,24 -12,23 -9,45 -6,63 19,51
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Obligacyjny PDP_UN 2014-10-20 104,60 PLN 0,37 0,09 0,70 3,02 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-10-20 103,18 PLN 0,14 -0,07 0,50 1,89 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-10-20 1 458,51 PLN 0,14 -0,10 0,47 1,81 4,28 16,75
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Alternatywny ARN_UN 2014-10-20 108,39 PLN -1,48 -0,95 7,23 6,87 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (EUR) RPPW_XX 2014-10-20 345,36 EUR 0,29 -0,98 -1,32 1,17 3,14 19,80
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture COM_ZL 2014-10-20 602,69 PLN -0,24 -1,27 -1,96 -2,86 -4,00 -41,25
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (USD) RPPW_XX 2014-10-20 440,52 USD -0,29 -1,92 -6,98 -6,78 -3,92 10,54
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (EUR) COMW_XX 2014-10-20 142,71 EUR -0,09 -2,14 -3,71 -3,46 -5,05 -39,72
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B MIZ_XX 2014-10-20 864,95 PLN -0,20 -2,43 8,45 7,85 10,81 -22,55
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO MIZ_XX 2014-10-20 77,82 PLN -0,22 -2,49 8,29 7,55 9,82 -22,41
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa MIZ_XX 2014-10-20 75,78 PLN -0,21 -2,50 8,49 7,83 10,39 -23,17
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (USD) COMW_XX 2014-10-20 182,03 USD -0,67 -3,07 -9,24 -11,05 -11,55 -44,38
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (EUR) MIZW_XX 2014-10-20 204,81 EUR -0,06 -3,29 6,52 7,18 9,59 -20,53
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C MIZ_XX 2014-10-20 746,62 PLN -0,22 -3,30 10,18 9,74 10,57 -25,66
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) MIZW_XX 2014-10-20 18,43 EUR -0,05 -3,36 6,41 6,90 8,67 -19,83
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) MIZW_XX 2014-10-20 17,94 EUR -0,11 -3,39 6,53 7,10 9,12 -20,65
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (EUR) MIZW_XX 2014-10-20 176,79 EUR -0,08 -4,15 8,21 9,05 9,35 -23,72
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (USD) MIZW_XX 2014-10-20 261,24 USD -0,64 -4,20 0,40 -1,24 2,09 -26,67
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) MIZW_XX 2014-10-20 22,89 USD -0,65 -4,27 0,44 -1,25 1,73 -26,26
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) MIZW_XX 2014-10-20 23,50 USD -0,68 -4,28 0,26 -1,55 1,16 -25,54
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED MIZ_XX 2014-10-20 734,60 PLN 0,43 -4,29 -1,33 -4,74 -5,08 -23,64
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (USD) MIZW_XX 2014-10-20 225,50 USD -0,66 -5,06 2,00 0,48 1,87 -29,62
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (EUR) MIZW_XX 2014-10-20 173,94 EUR 0,57 -5,13 -3,10 -5,33 -6,13 -21,65
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (USD) MIZW_XX 2014-10-20 221,87 USD -0,01 -6,03 -8,66 -12,77 -12,54 -27,70
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-10-20 99,05 PLN -0,58 -9,25 -0,29 -1,82 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-20 773,45 PLN -0,37 -10,93 -3,71 -4,56 -5,86 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) AKPW_XX 2014-10-20 183,14 EUR -0,22 -11,72 -5,42 -5,16 -6,89 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) AKPW_XX 2014-10-20 233,61 USD -0,80 -12,55 -10,85 -12,61 -13,26 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-20 136,60 PLN 0,04 1,31 2,44 4,86 7,06 19,89
akcje zamknij Allianz Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-10-20 1 124,68 PLN 0,00 0,60 0,60 0,27 0,02 11,94
akcje zamknij Allianz Platinium FIZ ARN_UN 2014-10-20 29 911,43 PLN 0,00 0,53 0,53 0,78 0,96 -7,54
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny RPP_UN 2014-10-20 146,54 PLN 0,04 0,32 0,95 1,88 3,29 13,06
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus PDP_CO 2014-10-20 158,77 PLN 0,06 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDP_CO 2014-10-20 1 144,03 PLN 0,00 0,16 0,90 2,08 4,44 0,00
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDP_CO 2014-10-20 1 134,32 PLN 0,00 0,14 0,75 1,76 3,70 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-20 130,26 PLN -0,11 -1,22 0,71 0,79 0,29 3,82
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych PDZ_GX 2014-10-20 102,50 PLN 0,32 -1,31 -0,76 0,67 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-10-20 110,60 PLN -0,31 -2,27 0,05 -0,66 -1,69 -6,62
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny AKP_UN 2014-10-20 93,73 PLN -0,28 -5,33 1,85 0,98 -0,27 7,48
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus AKP_UN 2014-10-20 98,07 PLN -0,33 -5,44 0,82 -1,39 -5,69 7,45
akcje zamknij Allianz Nowa Energia FIZ AKZ_SK 2014-10-20 1 145,37 PLN 0,00 -5,98 -5,23 1,35 11,27 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji AKP_UN 2014-10-20 155,23 PLN -0,56 -6,11 0,00 -1,54 -9,16 0,60
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-20 120,11 PLN -0,46 -7,26 -2,32 -7,15 -11,46 20,36
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny AKZ_SK 2014-10-20 104,58 PLN 0,79 -7,67 -8,62 -3,46 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych AKZ_GL 2014-10-20 99,84 PLN 0,11 -8,29 -5,58 -0,41 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C PDP_CO 2014-10-20 1 137,70 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij FIZ BDM Obligo PDP_UN 2014-10-20 1 090,00 PLN 0,00 0,68 0,68 0,96 3,19 0,00
akcje zamknij FIZ Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS NIE_UN 2014-10-20 718,07 PLN 0,00 0,00 -11,05 -12,88 -18,07 -25,41
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-10-20 122,15 PLN 0,08 1,50 3,19 6,76 8,22 18,48
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-20 141,69 PLN -0,13 -0,56 3,66 5,41 4,14 19,28
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji AKP_UN 2014-10-20 134,68 PLN -0,51 -4,52 4,58 3,66 -0,94 27,42
akcje zamknij PZU FIZ Medyczny AKZ_SK 2014-10-20 1 361,55 PLN 0,00 1,72 2,72 5,18 16,50 0,00
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ PDP_UN 2014-10-20 154,31 PLN 0,11 1,07 2,35 5,24 8,32 26,81
akcje zamknij PZU FIO Ochrony Majątku PDP_PS 2014-10-20 60,13 PLN 0,03 0,38 1,04 1,73 2,47 9,27
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Gotówkowy RPP_UN 2014-10-20 72,88 PLN 0,03 0,26 0,83 1,97 2,94 12,99
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Sejf+ OKZ_UN 2014-10-20 60,69 PLN 0,03 0,21 0,73 2,12 2,92 13,10
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących PDZ_XX 2014-10-20 124,05 PLN 0,02 -0,62 0,75 2,05 8,82 23,99
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) PDZW_XX 2014-10-20 29,37 EUR 0,17 -1,51 -1,04 1,42 7,62 28,09
akcje zamknij PZU FIZ Forte ARN_UN 2014-10-20 1 092,24 PLN 0,00 -1,54 0,42 3,42 7,32 0,00
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek MIP_ST 2014-10-20 132,76 PLN -0,05 -1,88 0,71 1,44 -0,72 18,75
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-10-20 46,69 PLN -0,53 -4,68 -4,69 -5,26 -11,86 8,38
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-20 72,05 PLN -0,24 -5,07 0,25 -1,34 -4,90 28,13
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia AKZ_SK 2014-10-20 95,45 PLN -0,05 -5,22 0,37 4,17 15,14 57,87
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-20 113,81 PLN -1,33 -6,20 -6,94 -1,15 -7,58 5,67
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych AKZ_NE 2014-10-20 83,14 PLN -0,51 -6,58 -2,44 -6,29 -10,35 6,01
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-10-20 155,55 PLN 0,17 -6,63 -5,46 -1,48 0,16 37,38
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-20 46,99 PLN -0,21 -6,88 -1,53 -8,04 -14,89 36,05
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2014-10-20 26,95 EUR -1,17 -7,00 -8,58 -1,75 -8,58 9,15
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK AKP_UN 2014-10-20 103,17 PLN -0,35 -7,10 -2,21 -4,96 -12,49 13,24
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) AKZW_NE 2014-10-20 19,69 EUR -0,35 -7,38 -4,18 -6,86 -11,31 9,51
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) AKZW_GL 2014-10-20 36,83 EUR 0,30 -7,46 -7,16 -2,10 -0,94 41,93
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Obligacji PDP_UN 2014-10-20 171,76 PLN 0,09 0,95 1,55 2,70 5,46 16,46
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 1 PDP_UN 2014-10-20 121,77 PLN 0,01 0,74 1,16 2,11 3,48 13,56
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Gotówkowy RPP_UN 2014-10-20 119,17 PLN 0,02 0,20 0,82 1,92 3,46 12,07
akcje zamknij SKOK FIO Rynku Pieniężnego RPP_XX 2014-10-20 147,19 PLN 0,02 0,18 0,59 1,20 2,44 10,66
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji MIP_ST 2014-10-20 139,46 PLN -0,09 -0,85 1,74 2,33 2,26 14,92
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-10-20 107,87 PLN -0,22 -2,38 0,87 -1,26 -5,86 -6,19
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 AKZ_EU 2014-10-20 99,57 PLN -0,38 -5,05 2,11 1,22 -2,92 14,70
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji AKP_UN 2014-10-20 93,03 PLN -0,67 -6,79 -1,19 -3,04 -5,27 17,37
akcje zamknij Trigon Quantum Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-10-20 1 368,02 PLN 0,00 4,01 4,01 3,77 13,27 0,00
akcje zamknij Trigon Quantum Neutral FIZ ARN_UN 2014-10-20 106,84 PLN 0,00 1,38 3,09 5,22 0,00 0,00
akcje zamknij Trigon Polskie Perły FIZ ARN_UN 2014-10-20 104,66 PLN 0,00 0,94 2,80 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniObligacje: Nowa Europa PDZ_XX 2014-10-21 196,39 PLN 0,02 2,59 3,87 10,30 8,94 31,50
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniObligacje Aktywny PDP_UN 2014-10-21 147,61 PLN -0,03 1,32 2,81 6,08 11,98 38,39
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje PDP_UN 2014-10-21 331,91 PLN -0,10 0,93 1,97 4,87 6,65 21,82
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz SGB Gotówkowy RPP_UN 2014-10-21 1 037,37 PLN -0,01 0,31 0,88 1,97 3,34 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniWIBID Plus PDP_CO 2014-10-21 1 616,67 PLN 0,01 0,30 0,91 1,77 3,56 4,95
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniLokata PDP_CO 2014-10-21 112,28 PLN 0,00 0,28 0,84 1,66 3,10 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny RPP_UN 2014-10-21 199,05 PLN -0,01 0,24 0,98 2,46 4,33 15,34
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniDolar Pieniężny (USD) RPZW_OU 2014-10-21 39,74 USD 0,05 0,08 0,18 0,33 0,89 5,87
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniEURIBOR (EUR) RPZW_OE 2014-10-21 1 175,72 EUR 0,02 0,02 0,13 0,47 0,99 6,34
akcje zamknij UniObligacje FIZ PDZ_EO 2014-10-20 1 159,83 PLN 0,00 -0,29 0,95 4,11 10,15 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja AKZ_TU 2014-10-21 75,05 PLN 0,66 -0,67 -7,08 7,21 -8,78 0,00
akcje zamknij UniGlobalne Rynki FIZ ARN_UN 2014-10-20 953,76 PLN 0,00 -0,78 -1,74 -4,05 -4,82 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost MIP_ST 2014-10-21 170,10 PLN -0,08 -1,09 2,62 4,07 3,20 21,47
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy AKZ_NE 2014-10-21 116,12 PLN 0,24 -1,59 2,21 8,90 4,93 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-21 309,50 PLN -0,06 -1,98 2,34 2,61 -0,03 22,25
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa AKZ_NE 2014-10-21 96,91 PLN 0,28 -2,97 -3,66 6,86 -3,91 7,68
akcje zamknij UniSystem FIZ subfundusz UniSystem 1 ARN_UN 2014-10-20 959,60 PLN 0,00 -3,33 -7,60 -3,22 -4,58 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje AKP_UN 2014-10-21 206,89 PLN 0,00 -4,07 1,87 3,60 -0,83 28,14
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu AKP_UN 2014-10-21 92,84 PLN -0,11 -4,15 1,15 0,64 -1,87 33,14
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-21 86,73 PLN -0,15 -4,48 2,80 -4,46 -10,51 33,14
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniBessa AKP_XX 2014-10-21 100,06 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Średnia dla wszystkich funduszy 0,06 -1,85 -0,35 0,68 0,44 9,11

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij Agio Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-10-20 1 027,59 PLN 0,00 1,62 0,55 0,96 1,55 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2014-10-20 197 893,60 PLN 0,00 0,83 1,06 3,54 9,23 0,00
akcje zamknij Agio Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-20 1 007,65 PLN 0,00 0,49 0,53 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał PDP_CO 2014-10-20 1 299,08 PLN 0,00 0,38 1,17 2,43 5,07 19,89
akcje zamknij Agio Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2014-10-20 112,92 PLN 0,05 0,35 1,16 1,86 3,71 0,00
akcje zamknij Metrum FIZ ARN_UN 2014-10-20 950,65 PLN 0,00 0,08 0,24 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-10-20 261,72 PLN 0,00 0,06 1,50 6,58 14,25 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (EUR) PDPW_XX 2014-10-20 308,65 EUR 0,00 -0,07 -0,71 2,03 4,24 24,27
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Aktywnej Alokacji ARN_UN 2014-10-20 994,89 PLN 0,00 -2,23 0,69 -0,51 -5,71 3,26
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Kapitał (USD) PDPW_XX 2014-10-20 390,56 USD 0,00 -2,43 -7,23 -6,78 -2,54 14,54
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia ARN_UN 2014-10-20 954,89 PLN 0,00 -4,14 -4,67 -6,29 -13,90 1,84
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Agresywny AKP_UN 2014-10-20 1 128,81 PLN 0,00 -4,29 -1,42 -3,68 -8,90 0,00
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2014-10-20 226,87 EUR 0,00 -4,58 -6,44 -6,66 -14,59 5,56
akcje zamknij Agio SFIO subfundusz Agio Multistrategia (USD) ARNW_XX 2014-10-20 287,08 USD 0,00 -6,82 -12,58 -14,71 -20,13 -2,70
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2014-10-20 205 050,02 PLN 0,00 6,64 0,46 0,26 7,60 2,80
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2014-10-20 97,42 PLN 0,26 4,72 -1,38 -1,50 5,98 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2014-10-20 112,59 PLN 0,00 1,27 4,89 7,52 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2014-10-20 111,89 PLN -0,06 0,67 1,50 3,17 6,92 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2014-10-20 203,77 PLN 0,00 0,61 0,70 0,62 7,48 37,99
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-10-20 200,09 PLN 0,00 0,60 0,95 0,43 7,38 40,24
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2014-10-20 127,36 PLN 0,00 0,52 1,07 2,23 7,39 21,83
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2014-10-20 126,35 PLN 0,00 0,43 1,38 0,70 7,13 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2014-10-20 103,26 PLN 0,03 0,12 0,77 1,47 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2014-10-20 105,21 PLN 0,00 0,11 0,81 3,21 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PDP_UN 2014-10-20 102,00 PLN 0,05 0,08 1,06 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN 2014-10-20 110,65 PLN 0,00 0,05 -0,51 2,77 3,40 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-20 100,91 PLN 0,09 -0,11 0,63 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2014-10-20 112,48 PLN 0,00 -0,14 2,09 3,03 5,87 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania ARN_UN 2014-10-20 104,75 PLN 0,01 -0,16 4,89 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-10-20 132,05 PLN 0,17 -0,24 0,92 1,03 3,12 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-20 116,57 PLN 0,10 -0,46 2,79 2,41 4,78 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2014-10-20 105,65 PLN 0,07 -0,48 2,17 5,08 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2014-10-20 104,51 PLN -0,01 -0,67 0,62 4,35 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2014-10-20 108,93 PLN 0,10 -1,53 2,63 1,94 3,88 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości ARN_UN 2014-10-20 97,83 PLN 0,14 -2,13 -2,10 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2014-10-20 145,58 PLN -0,08 -4,69 1,63 -1,75 -1,87 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-10-20 107,78 PLN 0,01 1,36 2,63 7,46 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-10-20 101,63 PLN 0,03 0,21 0,64 1,32 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-20 103,91 PLN -0,07 -1,56 3,01 4,33 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-20 101,70 PLN -0,07 -3,08 2,69 2,67 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-10-20 97,74 PLN -0,15 -5,94 2,25 -0,50 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2014-10-20 132,82 PLN -0,06 1,09 2,61 5,70 10,13 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2014-10-20 224,50 PLN 0,02 0,88 2,53 5,41 6,45 21,46
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2014-10-20 174,32 PLN 0,02 0,13 0,54 1,50 2,72 9,54
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-20 118,60 PLN 0,09 -0,48 -0,12 0,94 3,58 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2014-10-20 166,68 PLN 0,09 -1,30 0,20 -0,29 -0,48 8,76
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-10-20 270,04 PLN -0,02 -1,47 2,35 2,58 2,14 24,49
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-20 121,18 PLN -0,02 -2,99 2,19 0,74 -0,35 29,23
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-10-20 109,63 PLN 0,61 -3,03 -0,34 3,40 -0,68 16,44
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-10-20 100,30 PLN 0,60 -3,04 -1,27 3,09 -16,15 1,21
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2014-10-20 122,91 PLN 0,22 -3,60 -0,86 -4,06 -0,32 22,70
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2014-10-20 106,90 PLN -0,37 -3,63 -1,95 0,74 5,39 37,99
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2014-10-20 134,42 PLN 0,19 -4,48 1,53 -3,75 -2,67 37,77
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2014-10-20 157,67 PLN 0,27 -4,49 1,86 -4,55 -4,69 28,53
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2014-10-20 433,89 PLN -0,11 -5,61 2,47 -0,67 -4,02 34,06
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2014-10-20 149,54 PLN 0,07 -5,81 -2,28 -10,22 -12,22 24,18
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-20 129,61 PLN 0,12 1,27 2,70 5,36 7,07 22,47
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-10-20 116,56 PLN 0,03 0,25 0,80 1,60 2,72 11,12
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_XX 2014-10-20 124,31 PLN 0,06 0,12 0,53 1,99 4,74 0,00
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2014-10-20 1 124,49 PLN 0,00 -0,66 -0,04 1,65 6,30 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-20 120,38 PLN 0,09 -1,51 0,65 2,26 0,87 19,66
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_ZR 2014-10-20 114,82 PLN 0,06 -3,59 -1,00 0,36 -2,36 17,08
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2014-10-20 100,82 PLN -0,06 -5,02 -5,24 -3,69 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Selective Equity AKZ_NE 2014-10-20 135,03 PLN 1,48 -5,12 -2,48 6,30 8,02 33,53
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-20 103,89 PLN 0,13 -5,14 1,71 2,05 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-20 115,76 PLN 0,06 -5,76 -1,62 -0,04 -2,75 20,60
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2014-10-20 117,49 PLN -0,42 -5,91 0,35 -1,59 -6,18 21,11
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2014-10-20 3 279,20 PLN 0,18 1,24 2,97 6,54 7,01 16,61
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2014-10-20 150,52 PLN 0,00 1,03 1,49 2,64 2,95 9,57
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2014-10-20 178,42 PLN 0,00 0,89 1,56 2,75 5,51 11,03
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2014-10-20 132,23 PLN 0,00 0,86 0,86 0,97 2,41 11,39
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2014-10-20 122,71 PLN 0,00 0,73 0,69 0,76 0,79 4,91
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2014-10-20 277,18 PLN 0,10 0,71 1,47 3,68 4,99 13,65
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2014-10-20 121,66 PLN 0,00 0,49 0,34 0,35 0,22 4,61
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny RPP_UN 2014-10-20 101,18 PLN 0,03 0,32 1,14 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2014-10-20 34,28 PLN 0,03 0,32 0,88 1,78 2,54 9,91
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2014-10-20 114,13 PLN 0,00 0,25 0,25 0,49 0,63 3,11
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2014-10-20 115,89 PLN 0,00 0,24 0,45 1,66 2,70 3,83
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-20 13,22 PLN 0,08 0,08 0,76 2,01 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2014-10-20 139,82 PLN 0,11 -1,10 0,66 -2,46 -0,67 24,74
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2014-10-20 88,06 PLN 0,00 -1,24 -0,12 -2,75 -1,39 -5,90
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-20 17,07 PLN -0,06 -1,33 1,19 1,67 1,67 14,10
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2014-10-20 117,19 PLN 0,00 -1,51 -1,91 -2,02 -3,54 -7,70
akcje zamknij BPH SFIO Total Profit ARN_UN 2014-10-20 1 024,15 PLN 0,15 -1,51 0,49 -2,64 -1,38 -4,32
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2014-10-20 3,99 USD -0,50 -1,72 -6,78 -6,56 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-20 2,19 PLN -0,45 -3,10 0,92 0,00 -0,90 12,89
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2014-10-20 123,85 PLN -1,09 -3,20 -9,86 -14,45 -11,15 -14,53
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-10-20 55,54 PLN 0,23 -4,09 -3,76 -0,29 -9,68 -4,46
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2014-10-20 151,43 PLN -0,16 -4,87 -1,19 4,01 4,14 21,80
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2014-10-20 13,15 EUR 0,38 -4,92 -5,46 -0,90 -10,67 -1,28
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2014-10-20 296,25 PLN -0,31 -5,77 1,04 -1,78 -3,20 17,83
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-10-20 47,69 PLN -0,17 -6,12 1,58 -3,87 -7,56 29,73
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2014-10-20 124,91 PLN 0,00 -7,46 -7,46 -7,90 -9,20 -3,28
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2014-10-20 14,40 USD -0,62 -7,87 -6,01 -11,98 -14,84 24,46
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2014-10-20 87,09 PLN 0,00 -9,17 -9,17 -8,27 -24,32 -30,46
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2014-10-21 129,99 PLN -0,13 2,09 3,69 6,49 9,06 25,44
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-21 1 057,87 PLN 0,01 0,42 1,13 2,27 5,14 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2014-10-21 1 052,57 PLN 0,00 0,35 0,96 2,02 4,55 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny RPP_UN 2014-10-21 125,58 PLN -0,02 0,33 0,96 2,01 0,00 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-21 114,21 PLN 0,05 -2,45 0,79 1,12 0,18 19,49
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2014-10-21 98,82 PLN -0,04 -4,54 2,11 1,17 -4,98 15,28
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-20 1 313,30 PLN 0,11 1,81 3,48 6,12 8,02 23,80
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-20 20,84 PLN 0,05 1,26 2,71 5,25 6,87 22,37
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2014-10-20 78,81 PLN -0,13 0,93 2,62 2,30 4,69 11,87
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-10-20 40,47 PLN 1,66 0,37 -2,83 8,50 -3,87 18,09
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2014-10-20 1 024,25 PLN 0,03 0,26 0,81 1,57 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN 2014-10-20 28,65 PLN 0,03 0,24 0,84 1,63 2,61 11,22
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2014-10-20 128,01 PLN 0,02 0,19 0,67 1,37 1,87 9,20
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-20 222,40 PLN 0,08 0,07 3,34 4,86 4,93 26,33
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2014-10-20 18,66 EUR 0,02 0,05 0,79 1,66 3,54 15,56
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2014-10-20 75,96 PLN 0,00 0,00 -1,85 -4,02 -17,03 -35,35
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-20 57,64 PLN 0,14 -0,28 0,56 1,98 4,01 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-20 1 216,99 PLN 0,14 -0,30 0,62 2,08 4,08 19,96
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2014-10-20 9,58 EUR 1,80 -0,51 -4,57 7,82 -4,92 22,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-20 30,62 PLN 0,10 -0,97 2,17 3,83 3,20 22,87
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2014-10-20 164,14 PLN -0,02 -2,08 2,40 2,95 1,19 27,56
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-20 29,36 PLN 0,03 -2,20 2,34 3,64 1,98 23,31
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-10-20 924,24 PLN 0,74 -4,01 -5,07 -2,73 -9,86 12,29
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2014-10-20 1 115,50 PLN -0,27 -4,11 3,50 -1,31 -5,09 28,75
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2014-10-20 100,34 PLN 0,38 -4,16 -2,24 -0,16 -3,57 17,77
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2014-10-20 97,11 PLN -0,17 -4,68 2,73 0,00 -4,18 26,91
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-10-20 84,62 PLN 0,69 -5,17 -4,07 -3,29 -11,44 4,73
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN 2014-10-20 33,03 PLN -0,18 -5,25 1,41 -0,30 -4,81 12,58
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-10-20 39,64 PLN 0,56 -5,48 -3,22 -0,92 -8,66 8,28
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-10-20 739,14 PLN -0,75 -6,13 -8,17 0,74 -23,27 -13,08
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2014-10-20 9,39 EUR 0,70 -6,32 -4,95 -1,55 -9,67 11,85
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny MIZ_ZR 2014-10-20 36,85 PLN 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (EUR) MIZW_ZR 2014-10-20 8,73 EUR 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny MIZ_ST 2014-10-20 58,38 PLN 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (USD) MIZW_ST 2014-10-20 17,63 USD 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (USD) MIZW_ZR 2014-10-20 11,13 USD 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Konserwatywny MIP_ST 2014-10-20 60,80 PLN 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (EUR) MIZW_ST 2014-10-20 13,82 EUR 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy PDZ_XX 2014-10-20 102,67 PLN 0,05 0,38 1,12 6,16 2,15 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-10-20 85,99 PLN 1,64 -1,24 -2,83 7,50 -3,34 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2014-10-20 134,38 PLN -0,19 -6,34 -4,37 -12,03 -5,98 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-10-20 116,56 PLN 0,32 -6,39 -5,65 -5,34 -3,74 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2014-10-20 116,45 PLN 0,03 1,77 2,86 5,84 8,05 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2014-10-20 118,28 PLN 0,12 0,62 2,04 4,22 5,54 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-20 115,71 PLN 0,16 -3,59 1,00 -3,27 -1,56 37,65
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN 2014-10-20 155,59 PLN -0,38 -8,85 -4,38 -10,78 -9,34 71,87
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2014-10-20 256 967,30 PLN 0,00 1,28 3,33 6,23 11,98 0,00
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2014-10-20 1 108,59 PLN 0,00 1,14 3,05 5,50 10,93 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2014-10-20 11,24 PLN 0,00 0,27 0,63 1,35 3,02 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2014-10-20 11,59 PLN 0,00 0,26 0,87 1,76 4,41 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Eques Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-10-20 169 831,28 PLN 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2014-10-17 9,81 PLN 0,00 -0,10 -0,20 -0,61 -1,31 0,00
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2014-10-20 905,92 PLN 0,00 -1,34 -1,34 -8,08 0,00 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-10-20 10,82 PLN 0,09 -4,75 -3,82 -15,27 -22,05 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2014-10-20 1 108,14 PLN 0,00 -6,83 -6,83 -14,12 -22,01 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2014-10-20 1 028,40 PLN 0,00 -7,32 -7,32 -15,33 -22,70 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2014-10-20 13,41 PLN -0,74 -8,59 -0,45 -12,41 -17,48 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2014-10-20 100,15 PLN 0,00 0,70 -1,38 -5,24 -5,79 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-10-20 1 047,88 PLN 0,00 0,26 1,19 2,28 4,37 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2014-10-20 97,78 PLN 0,00 -0,57 -2,97 -6,95 -5,05 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-10-20 68,58 PLN 0,00 -3,71 -5,51 -5,26 -6,55 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2014-10-20 2,84 PLN 0,00 1,24 1,51 3,44 9,13 52,58
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2014-10-20 1,52 PLN 0,00 0,91 2,04 3,99 7,95 28,11
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2014-10-20 0,76 PLN 0,00 0,14 -2,58 -3,18 -5,51 -16,34
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2014-10-20 0,95 PLN 0,00 -3,92 -12,56 -21,55 -25,81 -30,56
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2014-10-20 260,75 PLN 0,13 1,36 2,73 5,87 7,71 25,98
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-20 280,97 PLN 0,12 1,28 2,46 5,31 6,56 22,22
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus RPP_UN 2014-10-20 118,79 PLN 0,04 0,35 0,96 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2014-10-20 111,78 PLN 0,02 0,28 0,87 1,70 2,55 10,86
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-10-20 255,43 PLN 0,03 0,28 0,85 1,71 2,71 11,17
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2014-10-20 107,74 PLN 0,19 -0,40 -1,46 3,22 7,39 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2014-10-20 118,16 PLN 0,09 -0,46 1,41 3,68 4,14 0,00
akcje zamknij ING (L) Senior Loans FIZ PDZ_GX 2014-10-20 1 009,11 PLN 0,07 -0,51 -0,30 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2014-10-20 102,86 PLN 0,07 -0,88 -4,47 -1,05 -3,60 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2014-10-20 118,84 PLN 0,15 -1,13 1,20 3,80 4,14 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-10-20 254,31 PLN -0,05 -1,30 1,35 2,69 2,06 21,63
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX 2014-10-20 159,45 PLN 0,09 -1,44 -1,28 0,11 4,91 39,23
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2014-10-20 117,75 PLN 0,19 -1,63 0,93 3,61 3,83 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2014-10-20 104,86 PLN 0,53 -1,86 -0,31 3,92 0,00 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2014-10-20 117,27 PLN 0,22 -2,14 0,57 3,36 3,49 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-20 293,39 PLN -0,03 -2,25 2,33 3,02 1,78 24,99
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2014-10-20 116,39 PLN 0,26 -2,61 0,24 3,05 2,97 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2014-10-20 157,47 PLN 0,54 -2,89 0,26 6,83 2,33 42,80
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2014-10-20 115,36 PLN 0,30 -2,97 0,05 2,94 2,86 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK 2014-10-20 65,64 PLN 0,51 -3,07 -0,77 3,63 -0,11 37,84
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2014-10-20 43,77 PLN 0,55 -3,19 -3,12 -5,22 -12,67 1,16
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2014-10-20 164,44 PLN -0,04 -3,84 5,11 1,97 -3,08 36,14
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2014-10-20 113,41 PLN 0,89 -5,02 -4,18 3,03 1,94 15,39
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2014-10-20 74,04 PLN -0,31 -5,19 2,34 2,55 2,68 16,40
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-20 284,09 PLN -0,26 -5,19 2,80 2,24 -1,25 28,32
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2014-10-20 347,29 PLN -0,36 -5,78 1,73 1,64 0,56 30,93
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2014-10-20 136,13 PLN 0,67 -6,17 -2,15 5,47 9,04 48,71
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2014-10-20 100,42 PLN 0,26 -6,21 -2,22 6,98 5,86 10,70
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2014-10-20 161,39 PLN 1,02 -6,67 -6,32 -2,55 3,34 43,23
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2014-10-20 171,53 PLN 0,26 -7,42 -2,14 4,43 8,86 53,27
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2014-10-20 152,22 PLN 3,68 -7,77 -2,10 7,02 5,03 67,96
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2014-10-20 77,00 PLN -1,62 -7,83 -9,17 -2,74 -6,44 -10,50
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2014-10-20 142,98 PLN -0,33 -9,22 -7,84 -4,41 0,42 48,18
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) ANP_UN 2014-10-20 140,95 PLN 0,00 0,59 0,59 2,73 4,31 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu (zarządzany przez depozytariusza) MIP_ST 2014-10-21 142,37 PLN 0,01 0,40 -4,51 -5,18 6,35 -28,61
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Obligacji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_UN 2014-10-21 286,09 PLN -0,02 0,31 0,32 6,04 14,26 8,78
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zmiennego Zaangażowania (zarządzany przez depozytariusza) MIP_AA 2014-10-21 102,36 PLN 0,19 0,06 -5,69 -22,58 -20,26 7,55
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Pieniężny (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) RPP_UN 2014-10-21 118,00 PLN 0,00 -0,08 0,42 2,80 7,10 0,00
akcje zamknij Inventum Premium SFIO (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_CO 2014-10-21 201,20 PLN 0,01 -0,12 0,57 8,60 20,50 -11,43
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony (zarządzany przez depozytariusza) MIP_ZR 2014-10-21 62,63 PLN -0,06 -2,11 -6,16 -11,75 -20,98 -28,82
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) AKP_UN 2014-10-21 83,28 PLN -0,01 -2,43 -2,73 -3,17 6,95 -51,73
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus (zarządzany przez depozytariusza) AKZ_SR 2014-10-21 62,49 PLN 0,29 -3,40 -1,90 5,45 11,31 -40,78
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących (zarządzany przez depozytariusza) MIZ_XX 2014-10-21 69,88 PLN 0,81 -4,61 -3,87 -0,53 -9,22 -7,68
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji PDP_UN 2014-10-20 302,96 PLN 0,08 1,05 2,16 4,67 5,75 17,74
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2014-10-20 139,92 PLN -0,79 0,73 -3,55 0,44 -3,26 -30,23
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-10-20 12 548,52 PLN 0,00 0,55 -0,87 0,88 5,75 0,00
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2014-10-20 63,62 PLN 0,76 0,41 1,92 8,42 4,88 15,30
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2014-10-20 128,09 PLN 0,02 0,28 0,86 1,66 2,59 9,53
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata RPP_UN 2014-10-20 230,87 PLN 0,03 0,27 0,91 1,87 3,27 11,56
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-10-20 1 630,95 PLN 0,00 -0,23 -0,23 -1,48 -3,88 9,46
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2014-10-20 180,65 PLN 2,77 -0,29 -5,40 5,53 -6,91 19,16
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2014-10-20 455,04 PLN 0,00 -0,66 -4,38 -5,02 0,35 0,44
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2014-10-20 995,67 PLN 0,00 -0,69 -5,15 -8,58 -3,67 -51,04
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego MIP_ST 2014-10-20 26,21 PLN 0,04 -1,98 -0,53 0,96 2,99 25,89
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2014-10-20 142,69 PLN 0,66 -2,26 -0,67 5,65 0,68 12,43
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-20 919,62 PLN 0,00 -3,01 -3,01 -3,57 -5,21 -15,64
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2014-10-20 186,42 PLN 0,49 -3,13 5,26 12,29 12,72 17,08
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony MIP_ZR 2014-10-20 378,05 PLN -0,06 -3,62 -1,41 -0,84 2,66 30,89
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek AKZ_NE 2014-10-20 46,94 PLN 0,15 -4,01 -5,04 -2,69 -8,80 27,69
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek AKP_MS 2014-10-20 231,01 PLN -0,08 -5,13 -0,98 -5,98 -6,04 58,73
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2014-10-20 65,28 PLN 0,87 -5,42 -1,17 7,63 2,06 6,96
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2014-10-20 123,87 PLN -0,82 -5,83 -6,34 4,42 -18,02 -12,92
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2014-10-20 188,77 PLN -0,06 -6,04 -2,84 -0,28 1,77 18,94
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji AKP_UN 2014-10-20 191,02 PLN 0,03 -6,73 -4,29 -4,28 -1,42 38,68
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2014-10-20 1 578,49 PLN 0,00 -6,87 -13,02 -8,82 -15,96 -37,60
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2014-10-20 366,92 PLN -0,63 -6,90 -2,88 -3,60 -4,50 13,40
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2014-10-20 62,36 PLN -0,13 -7,91 -9,85 -11,19 -1,05 28,00
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2014-10-20 156,86 PLN -0,71 -8,66 -4,71 3,20 -0,43 1,58
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2014-10-20 58,41 PLN -0,39 -9,29 -6,87 -6,14 -2,39 10,06
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2014-10-20 99,07 PLN 0,37 7,11 -0,62 -0,21 1,17 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-20 120,48 PLN 0,03 0,88 1,32 1,97 4,99 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-10-20 109,35 PLN 0,02 0,74 1,41 2,45 3,78 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2014-10-20 110,60 PLN 0,00 0,62 -0,98 -1,61 -0,83 0,00
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2014-10-20 8 551,30 PLN 0,00 0,59 -1,77 -5,35 -12,62 3,31
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Konserwatywny PDP_XX 2014-10-20 102,57 PLN 0,21 0,58 1,71 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Bonds FIZ PDZ_GX 2014-10-20 100,51 PLN 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-10-20 107,16 PLN 0,03 0,23 0,97 1,99 3,81 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2014-10-20 100,98 EUR 0,00 0,21 -0,67 0,22 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2014-10-20 120,44 PLN -0,08 -0,10 -0,38 -1,40 -1,29 0,00
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-10-20 83,36 PLN 0,00 -0,19 -0,19 -18,88 -26,33 -16,39
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-10-20 101,74 PLN 0,30 -0,47 1,10 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Zrównoważony MIP_AA 2014-10-20 101,98 PLN 0,40 -1,38 1,17 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Dynamiczny MIP_AA 2014-10-20 101,15 PLN 0,48 -2,39 0,77 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-10-20 82,84 PLN -0,17 -2,79 0,67 -3,26 -10,24 -10,99
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2014-10-20 128,38 PLN -0,36 -5,21 1,26 -2,34 -7,52 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-20 135,16 PLN -0,21 -5,31 1,52 -4,84 -7,30 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2014-10-20 117,83 PLN -0,36 -5,90 0,39 -2,56 -11,74 15,88
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2014-10-20 84,99 PLN -0,52 -5,96 -0,98 -4,51 -10,39 16,49
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2014-10-20 138,65 PLN -0,03 -6,56 3,34 4,12 0,83 55,54
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2014-10-20 159,38 PLN 0,00 -6,96 -6,96 -12,95 -25,12 -21,05
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2014-10-20 127,85 PLN 0,09 3,06 4,52 8,38 8,53 27,21
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2014-10-20 159,69 PLN 0,11 2,73 4,00 7,00 7,74 24,89
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-10-20 221,15 PLN 0,15 2,03 3,58 7,60 9,36 24,80
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-10-20 126,06 PLN -0,02 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2014-10-20 231,00 PLN 0,02 0,88 2,09 3,45 4,96 15,68
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2014-10-20 152,24 PLN 0,01 0,77 1,57 3,43 5,43 16,28
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-10-20 175,07 PLN 0,03 0,40 1,16 2,48 3,85 12,38
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-10-20 239,35 PLN 0,04 -0,72 4,14 4,48 4,12 28,49
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2014-10-20 205,63 PLN -0,08 -2,41 3,13 2,06 0,51 23,02
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-10-20 112,96 PLN -0,03 -3,85 3,16 0,14 -1,94 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2014-10-20 116,09 PLN 1,17 -4,33 0,90 6,96 5,51 21,84
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2014-10-20 206,00 PLN -0,37 -4,97 1,43 -2,50 -5,76 8,59
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-20 77,95 PLN -0,09 -5,00 4,28 -1,10 -5,12 56,31
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-10-20 87,48 PLN -0,23 -5,63 3,69 -0,23 -2,77 30,00
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-10-20 81,48 PLN -0,17 -5,73 6,34 1,24 0,79 57,94
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2014-10-20 84,16 PLN -0,28 -5,80 3,89 -0,50 -1,42 21,25
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-10-20 279,57 PLN 0,22 1,90 3,84 6,71 8,25 21,17
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-10-20 257,96 PLN 0,02 0,29 0,89 1,78 2,94 12,12
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2014-10-20 1 281,66 PLN 0,00 0,00 -5,12 -7,53 -12,29 29,67
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2014-10-20 293,42 PLN -0,08 -0,94 1,42 1,77 1,58 13,11
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2014-10-20 1 043,05 PLN 0,00 -1,03 -4,67 -11,53 -14,41 24,90
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-10-20 100,49 PLN -0,13 -1,17 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select AKZ_NE 2014-10-20 95,71 PLN 0,14 -3,56 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2014-10-20 246,02 PLN -0,42 -4,61 -0,93 -2,99 -6,15 8,87
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-10-20 382,20 PLN -0,30 -6,10 1,29 -2,03 -5,64 25,21
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2014-10-20 3 529,01 PLN 0,00 47,18 47,18 74,35 194,99 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-10-20 40 250,56 PLN 0,00 5,44 3,93 15,70 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-10-20 41 192,56 PLN 0,00 5,44 3,85 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-10-20 41 146,96 PLN 0,00 5,44 3,96 18,27 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-10-20 41 182,78 PLN 0,00 5,44 3,96 18,38 9,15 105,40
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-10-20 40 979,71 PLN 0,00 5,44 3,96 17,79 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.CreditVentures 2.0 FIZ ANP_UN 2014-10-20 6,66 PLN 0,00 1,37 1,37 4,06 -21,37 -85,31
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-10-20 175,35 PLN 0,00 1,00 0,64 8,80 16,23 66,22
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2014-10-20 175,33 PLN 0,00 1,00 0,64 8,81 16,24 66,21
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2014-10-20 194,35 PLN 0,00 1,00 0,69 8,86 16,29 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-10-20 179,61 PLN 0,00 0,96 0,46 8,55 15,82 64,81
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2014-10-20 186,68 PLN 0,00 0,96 0,63 8,60 15,71 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-10-20 170,46 PLN 0,00 0,95 0,47 8,52 15,79 70,94
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria C1 ANP_UN 2014-10-20 195,01 PLN 0,00 0,92 0,37 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E1 ANP_UN 2014-10-20 198,24 PLN 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria I ANP_UN 2014-10-20 168,47 PLN 0,00 0,92 0,15 8,15 15,19 59,70
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria D1 ANP_UN 2014-10-20 195,55 PLN 0,00 0,92 0,22 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Y ANP_UN 2014-10-20 188,19 PLN 0,00 0,92 -0,84 7,07 14,10 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-10-20 150,51 PLN 0,00 0,92 0,55 8,57 15,70 62,91
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria B1 ANP_UN 2014-10-20 192,86 PLN 0,00 0,92 0,46 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria T ANP_UN 2014-10-20 190,79 PLN 0,00 0,92 -1,57 6,28 13,25 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-10-20 169,58 PLN 0,00 0,92 0,55 8,57 15,69 70,06
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2014-10-20 192,15 PLN 0,00 0,91 0,47 7,08 13,32 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Z ANP_UN 2014-10-20 193,71 PLN 0,00 0,91 0,46 7,75 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN 2014-10-20 194,20 PLN 0,00 0,91 0,38 8,00 15,08 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-10-20 186,51 PLN 0,00 0,91 0,55 8,57 15,68 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2014-10-20 194,20 PLN 0,00 0,91 0,38 7,89 14,09 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2014-10-20 168,51 PLN 0,00 0,91 0,14 8,12 15,22 59,74
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2014-10-20 190,25 PLN 0,00 0,91 0,44 7,06 13,30 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A1 ANP_UN 2014-10-20 166,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-10-20 41 196,33 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria F1 ANP_UN 2014-10-20 198,93 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife FIZ ONE MIP_AA 2014-10-20 971,55 PLN 0,00 3,51 1,80 -0,09 -3,54 0,00
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-10-20 20,23 PLN 0,15 1,51 3,11 6,36 7,72 21,21
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus PDP_UN 2014-10-20 15,70 PLN 0,06 1,49 3,02 6,01 7,46 20,49
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych PDZ_GX 2014-10-20 10,81 PLN 0,19 1,12 5,36 7,46 8,32 11,56
akcje