Fundusze inwestycyjne

Najlepsze fundusze inwestycyjne w ostatnim miesiącu

+6,93% SUP08_U 16.12.2014
+6,53% SUP08_E 16.12.2014
+6,31% QRS07 16.12.2014
+5,65% IPO85 16.12.2014
+5,64% SUP08 16.12.2014
+5,48% KAH10 17.12.2014
+5,05% PRV01 17.12.2014
+5,03% PCS50 17.12.2014
  • Notowania i stopy zwrotu
  • Prowizje

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR) PDPW_XX 2014-12-16 314,27 EUR 0,00 1,87 2,23 1,20 5,38 30,58
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD) PDPW_XX 2014-12-16 389,37 USD 0,00 1,48 -2,12 -7,29 -5,10 24,74
akcje zamknij Metrum FIZ ARN_UN 2014-12-17 975,28 PLN 0,00 1,18 2,67 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AGIO Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2014-12-17 199 654,37 PLN 0,00 0,46 1,73 2,76 9,64 0,00
akcje zamknij AGIO Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2014-12-16 113,73 PLN 0,01 0,36 1,17 2,19 3,71 0,00
akcje zamknij AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-12-17 1 015,86 PLN 0,00 0,32 1,31 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał PDP_CO 2014-12-16 1 307,19 PLN 0,00 0,30 1,08 2,28 4,85 19,42
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2014-12-16 226,46 EUR 0,00 -0,64 -3,08 -9,49 -13,76 13,45
akcje zamknij AGIO Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-12-17 260,31 PLN 0,00 -0,86 -0,48 3,97 12,44 0,00
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Multistrategia (USD) ARNW_XX 2014-12-16 280,58 USD 0,00 -1,03 -7,21 -17,08 -22,34 8,38
akcje zamknij AGIO Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-12-17 1 003,69 PLN 0,00 -1,34 -0,74 -2,53 -2,09 0,00
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny AKP_UN 2014-12-16 1 119,27 PLN 0,00 -2,10 -3,83 -4,28 -10,94 0,00
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Multistrategia ARN_UN 2014-12-16 941,97 PLN 0,00 -2,18 -4,17 -8,53 -14,19 3,76
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Aktywnej Alokacji ARN_UN 2014-12-16 968,93 PLN 0,00 -2,63 -3,81 -4,42 -8,58 -3,46
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2014-12-16 100,87 PLN 1,36 4,71 7,06 3,46 6,64 0,00
akcje zamknij Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-12-17 196 367,77 PLN 0,00 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2014-12-17 106,43 PLN 0,00 0,57 1,28 2,72 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2014-12-17 128,65 PLN 0,00 0,50 1,54 2,36 6,56 21,14
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2014-12-17 112,35 PLN 0,00 0,46 -0,26 2,08 3,09 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2014-12-17 112,73 PLN 0,00 0,42 1,39 5,92 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN 2014-12-17 110,04 PLN 0,00 0,25 -0,50 0,34 1,39 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2014-12-17 204,91 PLN 0,00 0,20 1,18 1,53 2,05 36,43
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-12-17 201,20 PLN 0,00 0,20 1,16 1,52 1,71 38,51
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2014-12-17 205 306,82 PLN 0,00 0,19 6,78 1,00 1,07 2,93
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2014-12-17 126,92 PLN 0,00 0,15 0,88 1,93 1,99 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2014-12-16 113,05 PLN -0,31 0,12 1,96 3,17 6,89 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania RPP_UN 2014-12-16 102,41 PLN -0,18 0,11 0,51 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania ARN_UN 2014-12-16 105,59 PLN 0,00 0,10 0,98 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2014-12-16 103,72 PLN -0,15 0,04 0,61 1,34 3,39 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-12-16 101,42 PLN -0,25 0,03 0,41 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2014-12-16 105,77 PLN -0,45 -0,09 -0,23 2,74 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-12-16 115,42 PLN -0,56 -1,36 -0,95 0,42 2,36 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości ARN_UN 2014-12-16 97,16 PLN -0,48 -1,47 -2,74 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2014-12-16 103,72 PLN -0,49 -1,64 -1,07 -0,47 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2014-12-16 107,57 PLN -0,84 -1,66 -2,16 -0,33 0,86 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-12-16 130,87 PLN -0,86 -1,96 -0,85 -0,54 0,96 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2014-12-16 140,66 PLN -1,69 -4,53 -6,79 -5,31 -6,09 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-12-16 101,89 PLN -0,01 0,16 0,48 1,12 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-12-16 107,74 PLN -0,56 -0,24 1,48 3,67 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-12-16 102,72 PLN -1,15 -2,06 -2,12 1,22 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-12-16 100,01 PLN -1,55 -2,96 -3,90 -0,34 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-12-16 94,97 PLN -2,02 -4,56 -7,45 -3,33 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-12-16 97,44 PLN -1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2014-12-16 110,43 PLN 0,31 0,00 0,21 0,74 8,62 42,79
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2014-12-16 173,56 PLN -0,07 -0,02 -0,26 0,32 1,87 8,54
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2014-12-16 133,97 PLN -0,70 -0,20 2,13 3,88 9,34 32,22
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2014-12-16 223,71 PLN -0,37 -0,29 0,68 2,78 5,94 20,24
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-12-16 118,92 PLN -0,08 -0,29 -0,12 0,30 3,24 18,67
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2014-12-16 165,47 PLN -0,48 -1,24 -1,52 -0,84 -1,10 9,50
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-12-16 267,29 PLN -0,78 -1,57 -1,79 0,48 0,58 25,15
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2014-12-16 118,95 PLN -1,11 -2,56 -3,79 -1,37 -2,97 30,60
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2014-12-16 156,27 PLN -0,78 -2,62 -4,13 -2,96 -7,52 31,44
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2014-12-16 121,22 PLN -1,50 -3,09 -3,60 -4,04 -4,77 25,47
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2014-12-16 132,39 PLN -0,66 -3,22 -4,51 -2,14 -4,99 35,58
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2014-12-16 423,37 PLN -1,72 -3,98 -6,40 -3,00 -6,79 37,55
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2014-12-16 145,50 PLN -1,03 -4,11 -7,16 -8,55 -15,32 25,16
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-12-16 105,84 PLN -1,43 -5,81 -6,03 -3,52 -0,32 6,56
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-12-16 92,90 PLN -3,50 -9,12 -9,45 -8,45 -19,36 -1,45
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Zamiennych PDZ_GX 2014-12-16 99,69 PLN 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2014-12-17 1 135,40 PLN 0,00 0,60 0,30 1,46 5,26 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-12-16 116,69 PLN -0,06 0,03 0,39 1,08 2,59 10,56
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-12-16 129,42 PLN -0,29 -0,20 1,19 3,19 6,68 22,03
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_XX 2014-12-16 124,34 PLN -0,10 -0,30 0,18 0,78 4,19 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-12-16 119,34 PLN -0,72 -1,66 -1,96 -0,23 0,76 21,58
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-12-16 103,65 PLN -1,31 -2,23 -3,69 -0,82 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_ZR 2014-12-16 113,73 PLN -0,97 -2,35 -3,93 -2,37 -1,81 21,48
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-12-16 113,52 PLN -1,60 -4,15 -6,63 -4,31 -2,63 27,26
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2014-12-16 114,08 PLN -1,66 -4,22 -7,09 -5,11 -7,35 24,42
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Selective Equity AKZ_NE 2014-12-16 136,45 PLN -1,13 -5,57 -4,14 1,72 10,86 46,64
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2014-12-16 98,59 PLN -2,09 -6,21 -7,17 -9,64 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2014-12-16 3,97 USD 0,25 1,53 -2,46 -7,03 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2014-12-17 118,48 PLN 0,00 0,25 -0,43 -1,02 -2,39 -6,91
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-12-16 13,30 PLN -0,08 0,15 0,76 1,68 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny RPP_UN 2014-12-16 101,44 PLN -0,06 0,12 0,63 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2014-12-16 88,56 PLN 0,00 0,06 -0,24 -1,63 -3,60 -6,52
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2014-12-16 34,28 PLN -0,06 0,03 0,38 1,18 2,48 9,42
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2014-12-17 87,09 PLN 0,00 0,00 -9,17 -8,27 -24,32 -30,46
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2014-12-17 124,91 PLN 0,00 0,00 -7,46 -7,90 -9,20 -3,28
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2014-12-17 114,06 PLN 0,00 -0,18 0,19 0,46 -0,15 2,89
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2014-12-16 3 277,08 PLN -0,17 -0,19 1,29 4,03 7,07 16,07
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2014-12-17 121,33 PLN 0,00 -0,21 0,21 0,17 -0,98 3,95
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2014-12-17 131,82 PLN 0,00 -0,23 0,55 0,70 -0,36 10,55
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2014-12-16 276,66 PLN -0,20 -0,23 0,60 1,99 4,36 13,02
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2014-12-17 178,48 PLN 0,00 -0,25 0,92 2,21 2,37 10,64
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2014-12-17 150,51 PLN 0,00 -0,25 1,03 2,14 1,88 9,18
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2014-12-17 122,23 PLN 0,00 -0,32 0,34 0,52 -0,98 4,25
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2014-12-17 115,43 PLN 0,00 -0,53 -0,16 0,67 2,06 2,43
akcje zamknij BPH SFIO Total Profit ARN_UN 2014-12-16 1 019,09 PLN -0,35 -0,90 -1,62 -2,24 -3,82 -7,03
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2014-12-16 138,92 PLN -0,60 -1,05 -0,91 -2,80 -2,73 25,63
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-12-16 16,87 PLN -0,76 -1,80 -1,92 -0,76 0,48 15,08
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2014-12-16 13,97 USD -1,27 -2,31 -8,93 -13,66 -15,94 40,26
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony MIP_ZR 2014-12-16 2,15 PLN -1,38 -3,15 -4,02 -2,71 -2,71 14,97
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-12-16 46,84 PLN -1,51 -3,50 -5,83 -5,56 -7,12 35,93
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2014-12-16 153,14 PLN 1,24 -4,51 -3,38 1,44 7,74 17,20
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2014-12-16 287,26 PLN -1,89 -4,75 -6,99 -5,82 -5,65 22,74
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2014-12-16 12,95 EUR -2,78 -5,27 -5,47 -8,55 -4,00 3,19
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-12-16 54,32 PLN -2,35 -6,00 -5,53 -7,46 -3,65 -3,99
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2014-12-16 114,37 PLN -0,63 -6,74 -11,35 -19,82 -17,17 -19,11
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-12-17 1 067,04 PLN 0,04 0,42 1,29 2,35 5,15 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2014-12-17 1 057,68 PLN -0,01 0,23 0,85 1,76 4,17 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny RPP_UN 2014-12-17 125,70 PLN -0,06 0,02 0,43 1,28 0,00 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2014-12-17 130,09 PLN -0,15 -0,31 2,26 4,51 8,63 24,75
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-12-17 112,86 PLN -0,22 -1,57 -3,40 -1,66 0,62 19,64
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2014-12-17 97,39 PLN -0,28 -2,53 -5,68 -2,57 -2,25 19,29
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (USD) MIZW_ST 2014-12-16 17,66 USD -0,26 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN 2014-12-16 28,68 PLN -0,03 0,07 0,39 1,20 2,47 10,65
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2014-12-16 1 024,57 PLN -0,04 0,04 0,33 1,06 2,31 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2014-12-17 75,16 PLN 0,00 0,00 -1,05 -2,88 -8,52 -36,90
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2014-12-16 128,05 PLN -0,05 -0,05 0,25 0,89 1,76 8,65
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2014-12-16 18,65 EUR -0,08 -0,10 -0,07 0,79 2,78 16,42
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (EUR) MIZW_ST 2014-12-16 14,12 EUR -0,97 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-12-16 57,80 PLN -0,21 -0,24 0,03 1,05 3,70 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-12-16 1 310,99 PLN -0,38 -0,25 1,70 3,96 7,60 22,36
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-12-16 1 220,41 PLN -0,19 -0,30 0,03 1,13 3,80 20,04
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-12-16 20,78 PLN -0,34 -0,34 0,97 3,08 6,40 21,52
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Konserwatywny MIP_ST 2014-12-16 61,17 PLN -0,41 -0,34 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-12-16 221,97 PLN -0,77 -0,92 0,13 2,75 4,35 28,31
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (USD) MIZW_ZR 2014-12-16 11,22 USD -0,71 -0,93 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny MIZ_ST 2014-12-16 59,21 PLN -0,55 -0,94 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2014-12-16 78,21 PLN 0,33 -0,94 -0,15 1,94 3,15 8,26
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (EUR) MIZW_ZR 2014-12-16 8,97 EUR -1,41 -1,31 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-12-16 30,37 PLN -0,75 -1,75 -1,33 1,23 2,84 24,11
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny MIZ_ZR 2014-12-16 37,60 PLN -1,00 -2,13 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2014-12-16 1 112,33 PLN -1,43 -2,15 -3,70 -0,17 -6,95 34,46
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2014-12-16 162,55 PLN -1,17 -2,23 -2,51 0,52 -0,02 30,20
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2014-12-16 29,00 PLN -1,19 -2,65 -2,65 0,49 1,51 25,70
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2014-12-16 96,06 PLN -1,78 -3,40 -4,87 -1,14 -6,09 33,53
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2014-12-16 9,35 EUR -2,89 -3,96 -5,99 -6,77 -6,87 20,82
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN 2014-12-16 32,33 PLN -1,70 -4,07 -6,07 -3,03 -5,91 18,51
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-12-16 39,19 PLN -2,49 -4,76 -6,06 -5,70 -6,53 12,36
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2014-12-16 99,33 PLN -2,56 -5,06 -4,92 -4,66 -0,96 22,33
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-12-16 82,96 PLN -2,61 -5,24 -6,94 -7,93 -11,39 6,70
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-12-16 922,23 PLN -2,56 -6,16 -4,40 -7,86 -5,79 14,37
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2014-12-16 9,68 EUR -6,13 -6,89 -1,21 1,80 1,41 30,07
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-12-16 40,58 PLN -5,74 -7,67 -1,29 2,97 1,78 20,95
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-12-16 517,16 PLN -9,25 -28,64 -36,84 -37,97 -43,18 -42,90
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy PDZ_XX 2014-12-16 102,28 PLN -0,26 -0,36 0,03 1,84 3,44 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2014-12-16 127,37 PLN -1,65 -4,80 -10,13 -15,39 -16,02 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-12-16 112,66 PLN -0,63 -4,90 -9,10 -10,66 -8,43 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-12-16 86,90 PLN -4,92 -6,84 -1,05 3,48 1,91 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2014-12-16 119,44 PLN -0,13 1,02 1,82 3,33 6,39 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2014-12-16 116,94 PLN -0,43 0,15 2,41 4,11 7,76 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-12-16 110,03 PLN -1,79 -4,56 -6,87 -8,10 -7,79 36,26
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN 2014-12-16 149,79 PLN -1,85 -6,06 -9,92 -13,70 -16,34 76,29
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2014-12-17 1 135,39 PLN 0,00 1,05 4,34 6,20 13,91 0,00
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2014-12-17 260 712,37 PLN 0,00 0,46 2,75 5,84 11,59 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2014-12-16 11,29 PLN 0,00 0,18 0,71 1,26 3,01 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2014-12-16 11,61 PLN 0,00 0,09 0,43 1,22 4,41 0,00
akcje zamknij Eques Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-12-17 170 717,24 PLN 0,00 0,08 0,42 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2014-12-17 1 108,14 PLN 0,00 0,00 -6,83 -8,80 -21,92 0,00
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2014-12-17 905,92 PLN 0,00 0,00 -1,34 -8,08 -9,41 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2014-12-17 1 028,40 PLN 0,00 0,00 -7,32 -9,60 -23,47 0,00
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2014-12-17 9,79 PLN 0,00 -0,10 -0,31 -0,51 -1,41 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-12-16 10,66 PLN -0,65 -1,75 -4,48 -9,66 -22,25 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2014-12-16 13,16 PLN -1,50 -3,38 -7,19 -8,93 -17,18 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-12-17 67,06 PLN 0,00 0,89 -5,84 -8,80 -10,18 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-12-17 1 057,15 PLN 0,00 0,54 1,15 2,49 4,86 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2014-12-17 93,49 PLN 0,00 0,31 -4,93 -9,04 -13,91 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2014-12-17 94,40 PLN 0,00 -1,91 -5,08 -8,90 -15,42 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2014-12-17 0,94 PLN 0,00 4,64 -4,60 -16,64 -25,55 -30,03
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2014-12-17 0,76 PLN 0,00 1,40 -0,61 -3,59 -4,52 -17,87
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2014-12-17 1,55 PLN 0,00 0,90 2,89 4,89 8,57 29,53
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2014-12-17 2,84 PLN 0,00 0,03 1,40 3,43 9,06 51,20
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2014-12-16 111,78 PLN -0,08 0,03 0,34 1,10 2,44 10,37
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-12-16 255,50 PLN -0,09 0,02 0,35 1,12 2,50 10,69
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus RPP_UN 2014-12-16 118,59 PLN -0,28 -0,48 0,19 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2014-12-16 259,86 PLN -0,61 -0,74 1,09 3,13 7,24 24,93
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-12-16 279,75 PLN -0,59 -0,76 0,90 2,65 6,19 21,25
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2014-12-16 106,98 PLN -0,31 -1,19 0,40 2,93 0,00 0,00
akcje zamknij ING (L) Senior Loans FIZ PDZ_GX 2014-12-16 1 005,32 PLN -0,50 -1,41 -0,84 0,26 0,00 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2014-12-16 116,78 PLN -0,86 -1,96 -1,39 0,43 3,51 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2014-12-16 112,57 PLN -0,84 -2,05 -5,54 -3,02 5,65 18,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-12-16 250,74 PLN -0,98 -2,18 -2,21 -0,47 1,26 22,32
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2014-12-16 167,41 PLN -1,83 -2,33 3,17 10,28 12,41 88,63
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2014-12-16 163,80 PLN -1,38 -2,35 -3,35 0,62 -1,60 48,75
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2014-12-16 143,89 PLN 1,80 -2,45 -6,99 -8,90 3,75 49,45
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2014-12-16 117,23 PLN -1,05 -2,56 -2,16 0,03 3,51 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2014-12-16 116,11 PLN -1,13 -2,90 -2,63 -0,33 3,28 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-12-16 288,35 PLN -1,35 -2,96 -3,24 -0,48 1,08 27,16
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2014-12-16 115,63 PLN -1,20 -3,16 -3,12 -0,70 3,08 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2014-12-16 114,77 PLN -1,23 -3,40 -3,52 -1,06 2,68 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2014-12-16 165,97 PLN -0,03 -3,43 -3,97 -2,34 6,53 47,91
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2014-12-16 42,97 PLN -2,61 -3,57 -3,42 -7,03 -11,53 10,86
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2014-12-16 113,72 PLN -1,28 -3,62 -3,86 -1,31 2,59 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX 2014-12-16 153,78 PLN -0,50 -4,10 -4,61 -5,09 -0,33 31,89
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2014-12-16 175,81 PLN -0,10 -4,71 -3,74 1,48 12,88 52,88
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2014-12-16 338,21 PLN -2,00 -4,87 -6,81 -2,64 -1,14 35,11
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2014-12-16 71,92 PLN -1,98 -4,94 -6,75 -2,44 -0,21 27,07
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-12-16 275,63 PLN -2,00 -4,98 -6,81 -2,53 -2,50 33,23
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2014-12-16 137,02 PLN -0,84 -5,52 -4,64 0,42 11,72 46,62
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2014-12-16 101,05 PLN -1,00 -6,41 -6,59 -6,43 1,53 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2014-12-16 94,60 PLN -1,94 -7,17 -11,59 -6,19 4,50 8,42
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK 2014-12-16 63,77 PLN -4,08 -7,19 -6,08 -4,96 1,54 43,37
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2014-12-16 153,06 PLN -3,74 -7,28 -5,66 -2,28 2,88 40,81
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2014-12-16 92,96 PLN -2,06 -7,91 -10,62 -12,52 -8,92 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2014-12-16 63,27 PLN -1,39 -13,82 -25,91 -22,57 -17,13 -25,28
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) (EUR) ARNW_UN 2014-12-16 98,23 EUR -0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu (zarządzany przez depozytariusza) MIP_ST 2014-12-17 140,11 PLN -0,01 0,18 -0,86 -8,71 6,92 -28,60
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Obligacji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_UN 2014-12-17 280,15 PLN 0,01 0,12 -1,72 -0,44 9,77 6,68
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) ANP_UN 2014-12-17 140,95 PLN 0,00 0,00 0,59 2,73 4,31 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Pieniężny (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) RPP_UN 2014-12-17 117,83 PLN -0,01 -0,17 -0,21 0,71 6,01 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących (zarządzany przez depozytariusza) MIZ_XX 2014-12-17 71,99 PLN -0,70 -0,94 -2,09 -0,59 -3,29 2,93
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony (zarządzany przez depozytariusza) MIP_ZR 2014-12-17 60,18 PLN -0,08 -2,26 -6,09 -12,44 -21,76 -27,32
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zmiennego Zaangażowania (zarządzany przez depozytariusza) MIP_AA 2014-12-17 95,81 PLN 0,28 -2,48 -4,97 -20,37 -22,55 -0,06
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) AKP_UN 2014-12-17 80,14 PLN -0,34 -3,05 -6,01 -9,74 -0,94 -48,88
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus (zarządzany przez depozytariusza) AKZ_SR 2014-12-17 59,84 PLN 0,00 -4,74 -7,07 -4,47 4,34 -39,77
akcje zamknij Inventum Premium SFIO (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_CO 2014-12-17 186,76 PLN 0,01 -6,78 -7,52 -3,56 9,23 -18,23
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2014-12-16 133,02 PLN -1,96 1,47 -5,52 -4,77 -1,36 -35,49
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-12-17 12 792,96 PLN 0,00 0,58 2,50 4,04 6,12 0,00
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata RPP_UN 2014-12-16 231,34 PLN -0,04 0,10 0,52 1,42 2,98 11,21
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2014-12-16 128,04 PLN -0,05 0,04 0,29 1,07 2,21 8,91
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2014-12-17 460,62 PLN 0,00 0,01 0,56 -4,15 -7,25 4,50
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-12-17 919,62 PLN 0,00 0,00 -3,01 -3,57 -5,21 -15,64
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-12-17 1 630,95 PLN 0,00 0,00 -0,23 -1,48 -3,88 9,46
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji PDP_UN 2014-12-16 303,30 PLN -0,25 -0,06 1,26 2,98 5,74 17,50
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2014-12-17 1 533,16 PLN 0,00 -0,64 -9,54 -9,11 -12,95 -43,38
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego MIP_ST 2014-12-16 26,62 PLN -0,08 -1,19 0,19 -0,15 3,26 30,36
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony MIP_ZR 2014-12-16 388,54 PLN 0,05 -1,84 0,06 -1,25 3,03 37,80
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2014-12-17 976,06 PLN 0,00 -1,99 -2,65 -5,38 -11,57 -49,97
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2014-12-16 66,13 PLN -1,27 -2,48 4,80 8,39 18,17 21,29
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2014-12-16 368,40 PLN -0,65 -2,82 -5,43 -4,99 -3,75 17,81
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji AKP_UN 2014-12-16 196,18 PLN -0,34 -3,46 -2,81 -5,94 -1,02 49,50
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2014-12-16 192,36 PLN 0,89 -4,38 -3,72 -1,97 8,63 18,33
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2014-12-16 65,33 PLN 0,12 -4,42 -2,39 -10,59 -2,48 36,85
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2014-12-16 138,26 PLN -2,07 -4,63 -5,24 -1,98 1,03 5,91
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2014-12-16 58,12 PLN -0,87 -4,88 -8,34 -8,33 -2,68 11,15
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2014-12-16 188,15 PLN -2,30 -4,91 1,94 3,53 2,15 23,37
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek AKP_MS 2014-12-16 222,71 PLN -1,04 -5,09 -8,19 -9,06 -12,16 57,03
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2014-12-16 189,43 PLN -0,69 -5,85 1,13 8,36 14,18 13,34
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2014-12-16 61,78 PLN -2,59 -7,71 -9,90 -4,37 1,30 -4,22
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek AKZ_NE 2014-12-16 44,44 PLN -3,45 -7,86 -9,58 -10,76 -14,31 21,92
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2014-12-16 134,15 PLN -5,35 -13,29 -21,28 -15,65 -8,42 -21,07
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2014-12-16 85,41 PLN -15,63 -28,58 -36,77 -36,22 -40,52 -44,06
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2014-12-16 103,46 PLN 1,71 5,65 10,17 5,64 3,72 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Bonds FIZ PDZ_GX 2014-12-17 101,79 PLN 0,00 1,20 1,65 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2014-12-17 111,90 PLN 0,00 0,50 1,80 -0,43 -0,44 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2014-12-17 101,56 EUR 0,00 0,43 0,78 0,08 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2014-12-17 8 634,80 PLN 0,00 0,27 1,58 -3,08 -12,53 1,28
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-12-16 107,41 PLN 0,00 0,14 0,49 1,47 3,50 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-12-16 120,80 PLN -0,11 0,02 1,23 1,72 4,28 20,18
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-12-17 83,36 PLN 0,00 0,00 -0,19 -18,88 -26,33 -16,39
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2014-12-17 159,38 PLN 0,00 0,00 -6,96 -12,95 -25,12 -21,05
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Konserwatywny PDP_XX 2014-12-16 103,08 PLN 0,04 -0,11 1,15 2,36 0,00 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-12-16 109,21 PLN -0,10 -0,14 0,65 1,66 2,95 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2014-12-16 120,90 PLN -0,17 -0,40 0,65 -1,20 -1,45 21,75
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-12-16 101,94 PLN -0,13 -0,57 -0,01 0,98 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Zrównoważony MIP_AA 2014-12-16 101,66 PLN -0,44 -1,20 -1,24 0,09 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Dynamiczny MIP_AA 2014-12-16 100,36 PLN -0,65 -1,78 -2,66 -1,31 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2014-12-16 138,85 PLN -1,17 -1,78 -4,33 0,15 4,47 64,94
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-12-16 133,72 PLN -0,50 -2,14 -5,07 -4,29 -8,27 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-12-16 80,28 PLN -0,77 -2,63 -5,85 -4,11 -11,90 -15,24
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2014-12-16 125,10 PLN -1,33 -3,87 -6,32 -3,93 -8,32 27,73
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2014-12-16 81,44 PLN -1,42 -4,88 -8,47 -8,03 -12,15 14,80
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2014-12-16 112,70 PLN -1,62 -4,99 -8,69 -6,87 -12,07 13,76
akcje zamknij Ipopema MegaTrends FIZ AKZ_GL 2014-12-17 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2014-12-16 153,05 PLN -0,10 0,18 1,34 2,62 5,89 15,77
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2014-12-16 231,83 PLN -0,08 0,16 1,28 2,87 5,10 14,92
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-12-16 126,41 PLN -0,04 0,15 1,39 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-12-16 175,45 PLN -0,07 0,11 0,64 1,74 3,95 11,73
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2014-12-16 162,00 PLN -0,45 0,09 4,25 6,26 9,39 25,89
akcje zamknij KBC Alokacji Sektorowych FIZ AKZ_SK 2014-12-17 100,25 PLN 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-12-16 221,68 PLN -0,32 -0,08 2,33 4,84 9,76 24,51
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2014-12-16 127,64 PLN -0,21 -0,25 2,98 5,24 9,43 26,25
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-12-16 236,48 PLN -0,83 -1,84 -1,19 1,80 3,81 28,32
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2014-12-16 202,22 PLN -1,06 -2,40 -3,04 -0,48 1,01 24,53
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-12-16 76,65 PLN -1,22 -2,85 -5,25 -2,73 -4,37 61,50
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2014-12-16 120,36 PLN -1,06 -2,91 -0,60 5,47 12,57 20,29
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-12-16 80,10 PLN -1,45 -3,20 -5,45 -0,39 1,32 62,11
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-12-16 109,56 PLN -1,49 -3,72 -5,45 -3,10 -3,18 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-12-16 85,21 PLN -1,61 -3,91 -6,55 -2,83 -2,58 34,38
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2014-12-16 198,19 PLN -1,57 -4,51 -7,34 -5,50 -7,47 9,20
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2014-12-16 80,77 PLN -1,80 -5,14 -8,10 -4,37 -5,09 21,48
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2014-12-17 1 288,47 PLN 0,00 5,48 0,54 -2,92 -14,76 28,39
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-12-16 258,16 PLN -0,04 0,10 0,42 1,23 2,72 11,54
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-12-16 279,02 PLN -0,33 -0,42 1,81 4,59 8,26 21,12
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-12-16 100,49 PLN -0,64 -0,91 -0,68 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2014-12-16 290,54 PLN -0,45 -1,08 -1,59 0,09 1,19 12,95
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2014-12-17 988,56 PLN 0,00 -2,33 -6,20 -11,03 -17,11 22,39
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2014-12-16 239,52 PLN -0,88 -3,64 -6,50 -5,89 -6,90 8,11
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-12-16 367,72 PLN -1,30 -4,70 -8,46 -6,02 -5,89 26,02
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select AKZ_NE 2014-12-16 92,69 PLN -1,63 -6,84 -6,69 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-12-17 176,94 PLN 0,00 0,00 1,91 10,13 18,05 67,73
akcje zamknij MCI.CreditVentures 2.0 FIZ ANP_UN 2014-12-17 6,66 PLN 0,00 0,00 1,37 3,74 -21,37 -85,31
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-12-17 40 504,94 PLN 0,00 0,00 3,70 10,70 6,75 102,02
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-12-17 151,80 PLN 0,00 0,00 1,78 9,92 17,50 64,30
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-12-17 188,12 PLN 0,00 0,00 1,79 9,92 17,49 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2014-12-17 169,96 PLN 0,00 0,00 1,78 9,48 17,03 61,11
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-12-17 171,97 PLN 0,00 0,00 1,85 9,86 17,61 72,45
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN 2014-12-17 195,92 PLN 0,00 0,00 1,81 9,77 16,91 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2014-12-17 196,10 PLN 0,00 0,00 1,91 10,17 18,11 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2014-12-17 188,33 PLN 0,00 0,00 1,85 10,04 17,55 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-12-17 171,04 PLN 0,00 0,00 1,79 9,92 17,50 71,52
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-12-17 181,19 PLN 0,00 0,00 1,85 9,89 17,63 66,26
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2014-12-17 195,87 PLN 0,00 0,00 1,78 9,74 16,56 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2014-12-17 176,91 PLN 0,00 0,00 1,91 10,12 18,05 67,70
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2014-12-17 3 529,01 PLN 0,00 0,00 47,18 74,35 194,99 252,90
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2014-12-17 191,89 PLN 0,00 0,00 1,78 9,81 15,88 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2014-12-17 193,76 PLN 0,00 0,00 1,76 9,81 15,87 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria T ANP_UN 2014-12-17 192,43 PLN 0,00 0,00 1,78 7,60 15,02 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria B1 ANP_UN 2014-12-17 194,52 PLN 0,00 0,00 1,78 9,83 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria C1 ANP_UN 2014-12-17 196,11 PLN 0,00 0,00 1,49 9,41 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Y ANP_UN 2014-12-17 189,81 PLN 0,00 0,00 1,79 8,41 15,89 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria Z ANP_UN 2014-12-17 195,38 PLN 0,00 0,00 1,78 9,83 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A1 ANP_UN 2014-12-17 166,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-12-17 40 514,55 PLN 0,00 0,00 3,70 10,59 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-12-17 40 305,22 PLN 0,00 0,00 3,70 10,70 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-12-17 40 469,70 PLN 0,00 0,00 3,70 10,70 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-12-17 39 588,07 PLN 0,00 0,00 3,70 10,68 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria D1 ANP_UN 2014-12-17 197,23 PLN 0,00 0,00 1,79 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria I ANP_UN 2014-12-17 169,92 PLN 0,00 0,00 1,79 9,50 17,05 61,08
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria G1 ANP_UN 2014-12-17 198,87 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E1 ANP_UN 2014-12-17 199,94 PLN 0,00 0,00 1,78 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria F1 ANP_UN 2014-12-17 200,17 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-12-17 40 455,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-12-16 13,99 PLN 0,00 0,29 0,87 1,89 3,32 10,94
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-12-16 15,85 PLN 0,00 0,19 0,70 1,99 4,00 16,37
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus PDP_UN 2014-12-16 15,75 PLN -0,19 -0,13 1,88 4,44 7,88 20,14
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-12-16 20,28 PLN -0,10 -0,15 1,86 4,32 8,22 21,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD) PDZW_GX 2014-12-16 3,22 USD 0,11 -0,62 -2,29 -3,64 -1,81 5,82
akcje zamknij MetLife FIZ ONE MIP_AA 2014-12-17 942,92 PLN 0,00 -1,52 0,46 -1,24 -12,97 0,00
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-12-16 16,19 PLN -0,61 -1,64 -1,88 0,12 1,82 20,82
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych PDZ_GX 2014-12-16 10,78 PLN -0,19 -1,82 1,03 5,38 8,45 2,57
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2014-12-16 2,86 USD -1,15 -2,53 -2,27 -0,35 4,97 42,10
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-12-16 7,56 PLN -1,05 -2,70 -2,95 -1,05 -0,40 14,03
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2014-12-16 1,83 USD -0,20 -2,74 -4,08 -5,79 0,36 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu OKP_UN 2014-12-16 9,04 PLN -1,09 -3,11 -5,24 -4,14 -5,93 0,00
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-12-16 8,04 PLN -1,11 -3,13 -5,52 -3,13 -0,86 41,05
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) AKZW_AZ 2014-12-16 2,85 USD -1,45 -3,52 -4,29 -0,88 6,07 25,97
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) MIZW_ZR 2014-12-16 3,83 USD -0,94 -3,65 -5,86 -5,08 -2,73 11,60
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich AKP_UN 2014-12-16 6,04 PLN -1,47 -3,67 -5,63 -3,51 -5,33 16,60
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-12-16 9,60 PLN -1,44 -3,71 1,05 8,97 15,94 37,73
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-12-16 6,13 PLN -0,49 -3,92 -0,81 3,03 10,85 0,00
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek AKP_MS 2014-12-16 6,76 PLN -1,31 -4,11 -5,98 -4,65 -12,89 15,16
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-12-16 15,91 PLN -1,79 -4,62 -7,61 -4,67 -4,50 15,71
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich AKZ_AZ 2014-12-16 9,56 PLN -1,75 -4,69 -1,04 8,39 17,16 22,09
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki MIZ_ZR 2014-12-16 12,85 PLN -1,23 -4,81 -2,65 3,80 7,44 8,16
akcje zamknij MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa MIZ_ZR 2014-12-16 10,32 PLN -2,55 -7,19 -6,61 -5,15 -4,18 0,88
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) AKZW_EM 2014-12-16 2,07 USD -3,33 -9,13 -15,16 -16,40 -14,17 -5,80
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-12-16 6,93 PLN -3,62 -10,23 -12,28 -8,58 -5,20 -8,70
akcje zamknij MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-12-16 7,46 PLN -3,74 -11,40 -13,76 -11,40 -11,61 -10,87
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (USD) ARNW_UN 2014-12-16 32,41 USD -0,28 1,06 -3,14 -8,19 -9,22 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_XX 2014-12-16 38,35 USD 0,16 0,97 -3,21 -7,95 -6,05 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (EUR) ARNW_UN 2014-12-16 25,91 EUR -0,96 0,66 0,27 -0,73 -0,08 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (EUR) PDPW_XX 2014-12-16 30,65 EUR -0,58 0,56 0,16 -0,49 3,37 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Depozytowy RPP_UN 2014-12-16 172,91 PLN -0,08 0,00 0,28 1,05 2,68 10,32
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych PDZ_GX 2014-12-16 100,63 PLN -0,44 -0,16 0,63 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return ARN_UN 2014-12-16 108,65 PLN -0,56 -0,17 0,17 0,41 0,28 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-12-16 128,55 PLN -0,16 -0,26 0,09 0,67 3,76 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) MIZW_ST 2014-12-16 51,38 USD -0,62 -0,48 -4,75 -9,65 -5,78 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) MIZW_ST 2014-12-16 41,07 EUR -1,32 -0,87 -1,42 -2,33 3,69 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-12-16 140,72 PLN -0,68 -1,34 -1,88 -0,98 -1,39 13,76
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (USD) MIZW_XX 2014-12-16 33,46 USD -0,45 -1,53 -7,98 -14,88 -11,81 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (USD) AKZW_GL 2014-12-16 38,07 USD -1,58 -1,58 -6,30 -10,76 -6,78 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu MIZ_ST 2014-12-16 172,22 PLN -0,92 -1,70 -1,51 -1,22 4,06 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) MIZW_XX 2014-12-16 26,75 EUR -1,15 -1,91 -4,74 -7,95 -2,94 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji (EUR) AKZW_GL 2014-12-16 30,44 EUR -2,25 -1,93 -3,00 -3,49 2,63 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-12-16 79,18 PLN -0,80 -2,42 -4,42 -4,66 -10,17 43,42
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych MIZ_XX 2014-12-16 112,17 PLN -0,73 -2,72 -4,83 -6,91 -2,60 0,00
akcje zamknij Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji AKZ_GL 2014-12-16 127,63 PLN -1,85 -2,77 -3,11 -2,41 2,98 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_AA 2014-12-16 161,35 PLN -0,97 -2,84 -5,10 -3,64 -3,68 0,00
akcje zamknij Millennium FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-12-16 202,75 PLN -1,23 -4,02 -6,92 -4,48 -5,93 24,29
akcje zamknij MM Prime Depozytowy FIZ RPP_UN 2014-12-17 1 015,98 PLN 0,00 0,35 1,09 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MM Prime Akcji FIZ AKP_XX 2014-12-17 993,34 PLN 0,00 -2,49 -3,18 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Mezzanine FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-12-17 999,66 PLN 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Distressed Assets FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-12-17 1 183,80 PLN 0,00 0,00 2,51 4,47 9,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Pieniężny RPP_UN 2014-12-16 134,32 PLN -0,11 -0,01 0,34 1,34 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji PDP_PS 2014-12-16 105,18 PLN -0,34 -0,20 1,55 4,09 0,00 0,00
akcje zamknij Noble Fund Macro Total Return FIZ ARN_UN 2014-12-17 992,27 PLN 0,00 -1,05 -1,48 -0,85 -5,33 0,00
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2014-12-16 133,24 PLN -0,94 -2,45 -3,74 -3,62 -1,18 29,84
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany MIP_AA 2014-12-16 136,69 PLN -1,17 -2,79 -3,99 -4,61 -8,90 34,27
akcje zamknij Noble Fund Opportunity FIZ ARN_UN 2014-12-17 1 058,19 PLN 0,00 -3,31 -0,26 -8,56 -16,89 26,12
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return ARN_UN 2014-12-16 112,35 PLN -0,93 -4,37 -7,39 -4,62 -0,07 3,89
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy MIP_AA 2014-12-16 128,31 PLN -1,24 -4,43 -7,36 -9,53 -11,01 21,81
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-12-16 82,86 PLN -1,54 -4,97 -6,78 -7,03 -12,10 48,71
akcje zamknij Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji AKP_UN 2014-12-16 118,66 PLN -1,96 -5,80 -10,38 -8,57 -9,92 22,80
akcje zamknij Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier AKZ_XX 2014-12-16 54,04 PLN -1,21 -9,60 -19,96 -19,79 -13,78 -26,24
akcje zamknij Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ Aktywów Niepublicznych seria A PDP_CO 2014-12-17 1 066,97 PLN 0,00 0,18 0,05 0,10 1,07 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Pieniężny RPP_UN 2014-12-16 110,29 PLN -0,05 0,14 0,67 1,71 3,87 0,00
akcje zamknij Open Finance Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-12-17 977,28 PLN 0,00 0,00 -2,44 -4,16 -5,85 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Obligacji PDP_UN 2014-12-16 110,31 PLN -0,28 -0,26 0,94 1,72 3,54 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-12-16 113,39 PLN -0,44 -1,16 -1,66 -1,33 -1,20 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-12-16 99,24 PLN -0,07 -1,58 -3,16 -7,61 -9,35 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-12-16 121,20 PLN -0,79 -1,93 -5,07 -4,74 -6,53 0,00
akcje zamknij Open Finance FIO subfundusz Open Finance Akcji AKP_UN 2014-12-16 109,02 PLN -1,14 -4,44 -6,45 -5,73 -6,01 0,00
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-12-16 10,25 PLN 0,00 0,00 0,00 0,89 1,89 0,00
akcje zamknij Opera FIZ ARN_UN 2014-12-17 40 161,20 PLN 0,00 0,00 -3,92 3,26 -7,14 -26,97
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych PDP_UN 2014-12-16 11,37 PLN 0,09 0,00 1,07 2,43 5,47 0,00
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Alfa-plus.pl ARN_UN 2014-12-16 15,46 PLN 0,00 -0,19 -1,15 0,26 5,67 27,35
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Gotówkowy RPP_UN 2014-12-17 135,64 PLN 0,00 -0,28 0,20 1,06 3,11 14,70
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Avista-plus.pl PDZ_GX 2014-12-16 15,50 PLN 0,00 -0,32 0,71 2,51 5,87 26,32
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Pecunia.pl RPP_UN 2014-12-17 12,36 PLN 0,00 -0,40 0,32 1,23 3,17 15,41
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-12-16 10,32 PLN -0,29 -0,58 -0,58 0,88 2,38 0,00
akcje zamknij Opera Za 3 Grosze FIZ ARN_UN 2014-12-17 403,72 PLN 0,00 -0,68 3,16 2,27 1,67 11,11
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Opera Tutus-plus PDP_UN 2014-12-16 11,84 PLN 0,00 -0,75 -0,50 1,28 0,00 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw PDZ_GX 2014-12-17 221,77 PLN 0,10 -1,24 -0,56 0,77 3,47 9,43
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Avista.pl PDP_UN 2014-12-17 17,82 PLN 0,00 -1,27 -0,22 1,54 5,44 24,62
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-12-17 199,81 PLN -0,08 -1,29 0,65 3,27 8,24 23,58
akcje zamknij Opera NGO SFIO MIZ_ST 2014-12-17 10,11 PLN 0,00 -1,65 -4,80 -4,53 -5,95 -6,48
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Globalny Zrównoważony MIZ_XX 2014-12-16 10,79 PLN -0,37 -1,91 -1,37 0,84 4,76 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Akcji Globalnych AKZ_GL 2014-12-17 100,00 PLN 0,91 -2,14 -2,00 -44,83 -44,83 0,00
akcje zamknij DB Funds FIO subfundusz DB Fund Dynamiczny AKP_UN 2014-12-16 12,14 PLN -1,06 -2,80 -4,86 -3,96 -4,86 0,00
akcje zamknij Novo Rentier FIZ MIZ_XX 2014-12-17 986,32 PLN 0,00 -2,90 -2,81 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-12-17 203,58 PLN -0,79 -3,36 -4,41 -2,53 -0,81 2,96
akcje zamknij Opera SFIO subfundusz Eurogeddon MIZ_XX 2014-12-16 5,29 PLN 0,00 -4,51 3,93 7,09 -13,42 0,00
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu MIP_ZR 2014-12-17 188,57 PLN -1,43 -5,00 -7,83 -5,17 -2,96 2,37
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Akcji AKP_UN 2014-12-17 208,26 PLN -1,57 -5,52 -8,52 -5,27 -1,31 6,70
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Equilibrium.pl MIP_AA 2014-12-17 12,86 PLN -1,38 -5,58 -8,27 -4,81 0,08 1,02
akcje zamknij Optimum FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-12-16 9,16 PLN -1,40 -5,95 -10,37 -8,12 -6,44 0,00
akcje zamknij Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl AKZ_XX 2014-12-17 9,14 PLN -2,04 -6,83 -9,86 -8,14 -4,29 -7,58
akcje zamknij Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-12-17 91,54 PLN -1,89 -8,05 -11,54 -8,73 -6,40 -17,32
akcje zamknij Opoka Omega FIZ subfundusz Opoka Neutral ARN_UN 2014-12-17 100,98 PLN 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Opoka One FIZ ARN_UN 2014-12-17 129,40 PLN 0,00 0,00 -0,90 -1,13 1,84 11,86
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny Plus PDP_UN 2014-12-16 10,42 PLN -0,10 0,10 0,58 1,66 3,17 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny RPP_UN 2014-12-16 183,68 PLN -0,03 0,09 0,46 1,15 2,38 10,01
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-12-16 11,78 PLN -0,08 0,08 0,43 1,03 2,26 10,30
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych AKZ_XX 2014-12-16 10,12 PLN 0,90 0,00 -2,13 -2,50 6,53 57,39
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) PDP_UN 2014-12-16 11,43 PLN -0,26 -0,09 1,42 3,63 7,83 0,00
akcje zamknij Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO PDP_UN 2014-12-16 132,32 PLN -0,23 -0,23 1,26 3,54 6,16 19,51
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Plus PDP_UN 2014-12-16 55,14 PLN -0,20 -0,27 0,79 2,47 4,47 14,71
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) PDZW_EO 2014-12-16 10,60 EUR -0,09 -0,47 -0,56 0,19 2,91 13,01
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego OKZ_UN 2014-12-16 12,46 PLN -0,40 -0,64 -0,32 2,13 6,40 0,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich (EUR) AKZW_EU 2014-12-16 10,25 EUR 1,49 -0,68 -3,21 -5,62 2,30 43,36
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 2 OKP_UN 2014-12-16 11,53 PLN -0,43 -0,86 0,00 2,58 6,07 10,87
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji 3 OKP_UN 2014-12-16 11,72 PLN -0,42 -0,93 0,09 2,54 5,49 15,58
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji OKP_UN 2014-12-16 12,85 PLN -0,39 -1,08 -0,77 1,26 3,30 10,30
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Europejskich Plus PDZ_EO 2014-12-16 44,46 PLN 0,32 -1,27 -0,67 1,34 3,35 5,11
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego OKP_UN 2014-12-16 10,55 PLN -0,57 -1,31 -1,31 0,48 2,43 0,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) MIZW_XX 2014-12-16 13,44 USD -0,52 -1,47 -1,54 -0,22 4,84 28,98
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Europejskich AKZ_EU 2014-12-16 43,00 PLN 1,92 -1,49 -3,24 -4,47 2,75 33,29
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-12-16 11,87 PLN -0,67 -1,49 -1,74 -1,25 -1,49 0,00
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego OKP_UN 2014-12-16 11,14 PLN -0,62 -1,50 -2,37 -0,62 0,72 12,41
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego MIZ_XX 2014-12-16 10,23 PLN 0,10 -1,63 -2,94 -3,13 2,30 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-12-16 192,88 PLN -0,77 -1,76 -2,26 -0,64 -0,85 11,37
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej MIZ_XX 2014-12-16 17,10 PLN -0,81 -2,01 -1,55 0,12 6,74 31,44
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) AKP_MS 2014-12-16 16,66 PLN -1,54 -2,12 -4,09 -3,87 -4,42 0,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) AKZW_US 2014-12-16 26,79 USD -0,85 -2,15 -1,94 0,41 7,12 45,52
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego MIZ_XX 2014-12-16 15,45 PLN -0,64 -2,28 -2,15 0,72 2,59 27,37
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Elastycznego Inwestowania MIZ_AA 2014-12-16 11,10 PLN -0,36 -2,29 -3,98 -3,65 -1,33 11,45
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji Strategicznych PDZ_GX 2014-12-16 16,78 PLN -0,53 -2,67 -3,12 -2,78 2,13 22,48
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego MIZ_ZR 2014-12-16 45,05 PLN -0,79 -2,70 1,78 9,11 15,81 25,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) PDZW_UO 2014-12-16 19,12 USD -0,42 -2,80 -3,92 -4,73 -1,49 9,01
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku MIZ_XX 2014-12-16 13,74 PLN -0,87 -2,97 -4,32 -3,31 1,63 21,81
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego AKP_MS 2014-12-16 8,96 PLN -1,32 -3,03 -5,68 -4,88 -5,78 45,93
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja AKP_UN 2014-12-16 10,22 PLN -0,97 -3,04 -5,28 -8,01 -8,01 33,42
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony MIP_ZR 2014-12-16 119,44 PLN -1,26 -3,10 -4,76 -3,14 -4,62 13,01
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące OKZ_UN 2014-12-16 9,52 PLN -0,83 -3,15 -4,13 -4,51 -4,99 3,37
akcje zamknij Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej OKZ_UN 2014-12-16 9,70 PLN -1,12 -3,29 -4,24 -4,24 -4,53 3,97
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich AKZ_US 2014-12-16 89,79 PLN -1,17 -3,36 1,38 9,77 18,28 41,00
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu AKZ_AZ 2014-12-16 8,60 PLN -1,04 -3,37 -4,23 -1,15 0,58 22,86
akcje zamknij Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ AKZ_EM 2014-12-16 974,19 PLN -0,73 -3,90 -3,36 -3,63 -2,00 0,00
akcje zamknij Pioneer Walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus PDZ_UO 2014-12-16 64,10 PLN -0,68 -3,94 -0,64 4,18 8,83 5,67
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Obligacji i Dochodu PDZ_GX 2014-12-16 9,72 PLN -0,92 -4,05 -3,48 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich AKP_UN 2014-12-16 22,84 PLN -1,68 -4,11 -7,19 -5,35 -7,49 16,23
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Surowców i Energii COM_XX 2014-12-16 6,74 PLN -1,46 -5,60 -10,61 -15,33 -8,05 -18,99
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-12-16 6,41 PLN -2,58 -11,95 -18,86 -21,06 -20,77 -8,43
akcje zamknij Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej AKZ_NE 2014-12-16 4,79 PLN -6,81 -20,43 -26,65 -29,14 -31,77 -19,09
akcje zamknij PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ AKZ_GL 2014-12-17 105,27 PLN 0,00 5,03 5,01 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C PDZ_GX 2014-12-17 113,51 PLN 0,00 0,26 0,85 2,87 3,45 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDZ_GX 2014-12-17 114,41 PLN 0,00 0,25 0,85 2,87 3,45 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDZ_GX 2014-12-17 113,99 PLN 0,00 0,25 0,85 2,87 3,46 0,00
akcje zamknij PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D PDZ_GX 2014-12-17 114,68 PLN 0,00 0,24 0,84 2,83 3,42 0,00
akcje zamknij PKO Płynnościowy SFIO RPP_UN 2014-12-16 10,93 PLN -0,09 0,18 0,55 1,77 3,60 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Rynku Pieniężnego RPP_XX 2014-12-16 1 408,57 PLN -0,02 0,15 0,45 0,99 2,21 10,24
akcje zamknij PKO Multi Strategia FIZ MIZ_AA 2014-12-17 100,19 PLN 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny AKZ_XX 2014-12-16 132,80 PLN -0,01 0,08 -1,56 -4,99 0,26 30,76
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Skarbowy RPP_UN 2014-12-16 2 043,43 PLN -0,07 0,05 0,39 1,35 3,05 11,58
akcje zamknij PKO Strategii Obligacyjnych FIZ ARN_UN 2014-12-17 101,64 PLN 0,00 0,04 0,16 0,63 0,00 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Skarbowy Plus RPP_UN 2014-12-16 116,94 PLN -0,08 0,03 0,38 1,31 2,99 11,54
akcje zamknij PKO Bezpieczna Lokata I FIZ OKP_UN 2014-12-17 106,63 PLN 0,00 0,00 0,45 1,24 1,77 2,13
akcje zamknij PKO Globalnej Strategii FIZ ARN_UN 2014-12-17 100,34 PLN 0,00 0,00 2,83 0,50 0,04 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny AKZ_XX 2014-12-16 146,96 PLN -0,16 -0,04 0,54 -1,32 9,45 45,00
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 MIZ_XX 2014-12-16 10,94 PLN -0,18 -0,09 0,64 2,24 4,79 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-12-16 286,58 PLN -0,28 -0,14 0,52 2,18 4,66 18,27
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji Długoterminowych PDP_UN 2014-12-16 196,01 PLN -0,27 -0,16 0,87 2,81 6,08 21,42
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus PDP_UN 2014-12-16 160,66 PLN -0,29 -0,25 0,44 2,05 4,47 18,28
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B ARN_UN 2014-12-17 1 269,93 PLN 0,00 -0,88 4,24 2,65 1,38 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C ARN_UN 2014-12-17 1 283,31 PLN 0,00 -0,88 4,24 2,65 1,38 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D ARN_UN 2014-12-17 1 269,59 PLN 0,00 -0,88 4,24 2,66 1,39 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F ARN_UN 2014-12-17 1 302,91 PLN 0,00 -0,88 4,28 2,69 1,42 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E ARN_UN 2014-12-17 1 282,57 PLN 0,00 -0,88 4,26 2,67 1,40 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G ARN_UN 2014-12-17 1 291,09 PLN 0,00 -0,88 4,28 2,69 1,42 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A ARN_UN 2014-12-17 1 297,13 PLN 0,00 -0,88 4,53 2,94 1,67 29,06
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus MIP_ST 2014-12-16 124,39 PLN -0,41 -0,90 -0,80 1,19 2,88 17,78
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO subfundusz Papierów Dłużnych USD PDZ_UO 2014-12-16 1 478,60 PLN -0,28 -1,00 3,11 8,26 11,92 6,60
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-12-16 146,66 PLN -0,51 -1,01 -0,93 0,81 2,90 23,50
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 MIZ_XX 2014-12-16 11,11 PLN -0,45 -1,42 -1,59 -0,27 2,30 0,00
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego AKZ_US 2014-12-16 1 156,89 PLN 0,17 -1,56 0,44 3,03 10,97 30,99
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-12-16 124,91 PLN -0,61 -1,57 -2,09 -1,10 0,15 21,50
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony Plus MIP_ZR 2014-12-16 129,79 PLN -0,59 -1,60 -2,11 -1,29 0,00 23,21
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 MIZ_XX 2014-12-16 10,91 PLN -0,73 -2,42 -3,11 -1,98 0,46 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus AKP_UN 2014-12-16 76,08 PLN -0,83 -2,56 -3,74 -2,76 -1,30 33,47
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego AKZ_XX 2014-12-16 1 027,54 PLN -0,27 -2,59 3,26 8,21 8,07 21,18
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-12-16 325,22 PLN -0,83 -2,68 -3,49 -2,15 -1,27 31,59
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-12-16 193,14 PLN -0,70 -2,86 -4,27 -5,28 -4,91 50,76
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Strategicznej Alokacji MIP_AA 2014-12-16 86,90 PLN -0,90 -3,06 -3,27 -0,93 -2,65 10,24
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 MIZ_XX 2014-12-16 11,00 PLN -0,81 -3,08 -3,68 -2,57 -0,36 0,00
akcje zamknij PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 MIZ_XX 2014-12-16 11,26 PLN -0,88 -3,18 -3,84 -2,85 -0,79 0,00
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus AKP_MS 2014-12-16 137,96 PLN -0,58 -3,33 -4,49 -4,95 -4,47 57,78
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku AKZ_AZ 2014-12-16 648,91 PLN 0,11 -3,81 -5,03 -3,28 0,77 11,15
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny AKZ_XX 2014-12-16 73,45 PLN -1,52 -5,07 -7,97 -13,75 -13,55 -9,44
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-12-16 1 246,37 PLN -0,26 -6,09 -10,31 -8,89 -7,07 -2,17
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-12-16 87,83 PLN -3,00 -8,21 -10,30 -9,38 -9,19 0,62
akcje zamknij PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny AKZ_XX 2014-12-16 76,26 PLN -0,94 -9,05 -17,10 -17,98 -16,25 -25,85
akcje zamknij PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO subfundusz PKO Złota COM_ZL 2014-12-16 689,89 PLN -1,83 -9,25 -24,62 -22,46 -15,36 0,00
akcje zamknij PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H ARN_UN 2014-12-17 1 309,38 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Provide Able 2 Trend FIZ ARN_UN 2014-12-17 98,56 PLN 0,00 5,05 4,10 4,45 11,82 10,99
akcje zamknij Provide Obligacje Korporacyjne Zabezpieczone FIZ PDZ_GX 2014-12-17 104,06 PLN 0,00 0,22 2,61 3,36 1,78 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short AKP_XX 2014-12-16 84,60 PLN 2,01 6,31 9,74 5,00 2,43 -18,06
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny ARN_UN 2014-12-16 101,92 PLN -0,10 1,19 1,05 0,26 -0,38 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold COM_ZL 2014-12-16 53,55 PLN 0,39 0,45 -3,89 -6,93 -5,52 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału OKP_UN 2014-12-16 135,91 PLN 0,01 0,28 0,80 1,50 3,06 12,99
akcje zamknij QUERCUS Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-12-17 1 344,70 PLN 0,00 0,00 -2,82 -7,93 -3,44 30,25
akcje zamknij QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ ARN_UN 2014-12-17 1 286,51 PLN 0,00 0,00 0,57 -5,51 -6,22 28,80
akcje zamknij Acer Aggressive FIZ ARN_UN 2014-12-17 157,67 PLN 0,00 0,00 8,85 8,19 29,66 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny ARN_UN 2014-12-16 139,35 PLN -0,60 -0,24 -0,39 -0,38 -1,09 28,63
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny AKP_UN 2014-12-16 159,62 PLN -1,50 -3,84 -5,48 -6,56 -9,16 41,59
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja AKZ_TU 2014-12-16 103,20 PLN -6,09 -8,20 -2,89 -1,23 -4,11 0,00
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev AKP_XX 2014-12-16 83,16 PLN -4,06 -12,44 -19,24 -13,63 -15,76 7,40
akcje zamknij QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja AKZ_RO 2014-12-16 45,71 PLN -8,69 -28,78 -36,27 -41,86 -50,13 -49,50
akcje zamknij WI Inwestycje Selektywne FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-12-17 1 580,75 PLN 0,00 1,19 3,51 7,78 21,26 0,00
akcje zamknij SATURN Depozytowy FIZ RPP_UN 2014-12-17 108,12 PLN 0,00 0,35 1,09 2,16 4,75 0,00
akcje zamknij WI Inwestycje Rolne FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-12-17 1 296,06 PLN 0,00 0,25 1,98 4,28 9,68 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InMedica ANP_UN 2014-12-17 149,41 PLN 0,00 0,16 11,73 18,35 43,17 68,29
akcje zamknij SECUS FIZ InSecura Plus SEK_UN 2014-12-17 98,13 PLN 0,00 0,12 6,54 -0,29 0,00 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InProperty NIE_UN 2014-12-17 108,54 PLN 0,00 0,00 1,26 3,56 5,31 32,00
akcje zamknij WI Vivante FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-12-17 790,25 PLN 0,00 -0,24 -0,63 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij SECUS FIZ InReturn ARN_UN 2014-12-17 117,45 PLN 0,00 -0,49 0,79 14,41 9,96 32,53
akcje zamknij SATURN Agresywny FIZ AKP_UN 2014-12-17 143,92 PLN 0,00 -10,33 -9,11 -13,74 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - SMARTFIZ FIZ AKZ_SK 2014-12-17 11 846,96 PLN 0,00 3,50 3,36 7,27 14,37 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ PDZ_XX 2014-12-17 11 480,60 PLN 0,00 2,49 3,31 5,51 12,37 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral ARN_UN 2014-12-16 111,94 PLN -0,45 2,05 6,20 5,29 -5,77 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-12-17 12 684,89 PLN 0,00 0,53 1,24 2,42 6,15 26,84
akcje zamknij Skarbiec Zdrowia FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-12-17 10 108,82 PLN 0,00 0,53 1,08 1,13 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ PDZ_GX 2014-12-17 10 163,90 PLN 0,00 0,35 0,88 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Pieniężny Skarbiec Kasa RPP_UN 2014-12-16 327,13 PLN 0,00 0,12 0,40 1,04 2,25 10,28
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec Obligacja PDP_PS 2014-12-16 293,88 PLN -0,11 0,11 1,63 3,51 8,46 22,97
akcje zamknij Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-12-17 101,08 PLN 0,00 -0,05 1,08 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec Depozytowy PDP_UN 2014-12-16 33,43 PLN -0,03 -0,15 1,06 2,77 5,99 20,12
akcje zamknij Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ PDZ_GX 2014-12-17 10 376,99 PLN 0,00 -0,58 -1,37 -0,50 3,86 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) AKZW_GL 2014-12-16 28,02 USD 1,41 -1,06 -5,53 -9,29 -4,79 34,13
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska PDZ_GX 2014-12-16 101,90 PLN -0,45 -1,09 -1,11 -1,30 1,76 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar MIP_ST 2014-12-16 152,24 PLN -0,98 -1,47 -1,19 1,87 3,77 27,91
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities ARN_UN 2014-12-16 132,23 PLN -1,12 -1,50 -1,08 1,56 0,00 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-12-16 93,94 PLN 1,12 -2,24 -2,32 -0,78 5,16 30,04
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO MIP_ST 2014-12-16 164,18 PLN -0,65 -2,47 -3,49 -1,95 -0,88 19,26
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Lokacyjny PDZ_GX 2014-12-16 124,02 PLN -0,38 -2,51 -2,28 -2,35 1,69 24,73
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga MIP_ZR 2014-12-16 281,81 PLN -1,36 -2,89 -3,42 -0,99 -2,36 22,71
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-12-16 65,92 PLN -1,35 -3,14 -6,16 -4,24 -10,28 44,43
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska PDZ_GX 2014-12-16 101,18 PLN -0,56 -3,85 -3,46 -4,02 1,24 0,00
akcje zamknij Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO AKP_UN 2014-12-16 141,32 PLN -1,46 -4,08 -7,16 -4,22 -5,43 21,18
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych AKZ_NE 2014-12-16 66,38 PLN -2,45 -5,01 -2,37 0,50 1,70 66,70
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2014-12-16 1,86 EUR 0,00 -5,10 -11,00 -11,00 -6,53 1,09
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja AKP_UN 2014-12-16 271,81 PLN -1,76 -5,35 -8,52 -5,98 -10,62 21,38
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska AKZ_US 2014-12-16 109,68 PLN -1,37 -5,56 -2,37 0,20 10,05 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-12-16 7,81 PLN 0,51 -5,79 -11,15 -10,02 -6,24 -5,90
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-12-16 134,43 PLN -3,55 -7,02 -5,74 -4,80 -5,48 28,88
akcje zamknij Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska AKZ_EM 2014-12-16 102,98 PLN -1,63 -7,37 -5,78 -0,09 3,62 0,00
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych COM_XX 2014-12-16 73,34 PLN -1,54 -7,40 -12,76 -20,81 -17,52 -26,54
akcje zamknij Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands AKZ_GL 2014-12-16 110,93 PLN -1,63 -7,45 -4,82 -0,80 0,00 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (USD) COMW_XX 2014-12-16 184,64 USD -1,50 6,93 -1,14 -6,93 -4,34 -28,01
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (EUR) COMW_XX 2014-12-16 147,60 EUR -2,20 6,53 2,32 0,63 5,29 -24,90
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture COM_ZL 2014-12-16 618,95 PLN -1,79 5,64 2,23 1,78 5,66 -31,01
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (USD) MIZW_XX 2014-12-16 245,32 USD -0,86 4,97 5,58 7,19 11,03 9,71
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Alternatywny ARN_UN 2014-12-16 117,23 PLN -0,09 4,76 7,28 12,38 17,08 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C (EUR) MIZW_XX 2014-12-16 196,10 EUR -1,57 4,58 9,25 15,88 22,20 14,44
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (USD) MIZW_XX 2014-12-16 280,45 USD -0,75 4,52 4,72 4,74 9,87 11,74
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) MIZW_XX 2014-12-16 25,17 USD -0,79 4,22 4,44 4,31 8,63 8,91
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) MIZW_XX 2014-12-16 24,52 USD -0,73 4,21 4,47 4,52 9,17 9,37
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B (EUR) MIZW_XX 2014-12-16 224,19 EUR -1,45 4,13 8,38 13,24 20,92 16,56
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) MIZW_XX 2014-12-16 20,12 EUR -1,47 3,82 8,06 12,78 19,55 13,48
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) MIZW_XX 2014-12-16 19,60 EUR -1,46 3,81 8,11 13,03 20,10 13,36
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz C MIZ_XX 2014-12-16 822,35 PLN -1,15 3,70 9,17 17,21 22,64 5,14
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz B MIZ_XX 2014-12-16 940,14 PLN -1,05 3,26 8,29 14,54 21,35 7,09
akcje zamknij Superfund Trend Bis Powiązany SFIO MIZ_XX 2014-12-16 84,38 PLN -1,06 2,98 8,00 14,07 19,99 5,57
akcje zamknij Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa MIZ_XX 2014-12-16 82,18 PLN -1,06 2,94 8,02 14,28 20,53 4,53
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (USD) RPPW_XX 2014-12-16 436,87 USD 0,26 1,22 -2,92 -7,53 -5,87 21,64
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (EUR) RPPW_XX 2014-12-16 349,22 EUR -0,45 0,84 0,46 -0,03 3,59 26,88
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (USD) MIZW_XX 2014-12-16 206,85 USD -1,01 0,10 -11,42 -16,06 -19,26 -9,77
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-12-16 1 464,47 PLN -0,03 -0,01 0,38 1,12 3,97 16,58
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-12-16 103,52 PLN -0,03 -0,03 0,31 1,10 3,38 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED (EUR) MIZW_XX 2014-12-16 165,35 EUR -1,72 -0,28 -8,33 -9,25 -11,15 -5,89
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Obligacyjny PDP_UN 2014-12-16 104,50 PLN -0,05 -0,59 0,08 0,94 4,35 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO subfundusz RED MIZ_XX 2014-12-16 693,40 PLN -1,31 -1,12 -8,40 -8,21 -10,82 -13,53
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (USD) AKPW_XX 2014-12-16 222,74 USD -1,50 -5,65 -15,06 -18,48 -16,90 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji (EUR) AKPW_XX 2014-12-16 178,05 EUR -2,20 -6,00 -12,10 -11,86 -8,55 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Portfelowy subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-12-16 95,13 PLN -1,86 -6,47 -11,20 -7,99 -4,62 0,00
akcje zamknij Superfund SFIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-12-16 746,66 PLN -1,80 -6,79 -12,17 -10,85 -8,22 0,00
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C PDP_CO 2014-12-17 1 145,87 PLN 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B PDP_CO 2014-12-17 1 150,45 PLN 0,00 0,37 0,73 2,22 4,17 0,00
akcje zamknij Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A PDP_CO 2014-12-17 1 139,67 PLN 0,00 0,32 0,61 1,91 3,44 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus PDP_CO 2014-12-16 159,07 PLN -0,18 0,15 0,55 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny RPP_UN 2014-12-16 146,78 PLN -0,04 0,14 0,55 1,39 3,23 12,46
akcje zamknij Allianz Platinium FIZ ARN_UN 2014-12-17 29 911,43 PLN 0,00 0,00 0,53 0,78 0,51 -7,54
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-12-16 136,69 PLN -0,42 -0,25 1,57 3,21 6,82 19,67
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych AKZ_GL 2014-12-16 104,67 PLN -1,93 -1,02 -2,56 -0,67 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych PDZ_GX 2014-12-16 101,74 PLN -0,94 -1,69 -1,77 -1,46 0,00 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-12-16 128,41 PLN -0,77 -1,71 -2,12 -1,74 -0,83 6,16
akcje zamknij Allianz Discovery FIZ ARN_UN 2014-12-17 1 114,61 PLN 0,00 -2,20 -0,30 -0,63 -0,87 6,46
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-12-16 108,95 PLN -0,80 -2,30 -3,12 -2,99 -2,86 -7,42
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-12-16 116,02 PLN -1,44 -3,36 -8,64 -9,68 -13,39 21,33
akcje zamknij Allianz Nowa Energia FIZ AKZ_SK 2014-12-17 1 118,61 PLN 0,00 -3,92 -8,18 -5,15 3,43 0,00
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus AKP_UN 2014-12-16 93,93 PLN -1,52 -4,93 -8,19 -5,77 -8,64 9,41
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny AKP_UN 2014-12-16 90,08 PLN -1,51 -5,00 -7,67 -4,01 -3,78 8,73
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji AKP_UN 2014-12-16 147,72 PLN -1,98 -5,90 -8,90 -7,14 -11,56 -1,75
akcje zamknij Allianz FIO Subfundusz Allianz Energetyczny AKZ_SK 2014-12-16 99,06 PLN 0,00 -9,04 -12,50 -12,65 0,00 0,00
akcje zamknij FIZ BDM Obligo PDP_UN 2014-12-17 1 100,09 PLN 0,00 0,93 1,62 1,90 4,14 0,00
akcje zamknij FIZ Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS NIE_UN 2014-12-17 721,17 PLN 0,00 0,00 0,43 -10,67 -14,91 -30,71
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-12-16 122,09 PLN -0,20 -0,11 1,59 3,99 8,16 18,22
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-12-16 139,50 PLN -0,78 -2,10 -1,64 1,91 4,02 19,85
akcje zamknij BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Akcji AKP_UN 2014-12-16 130,17 PLN -1,74 -5,01 -6,73 -0,87 -0,82 30,73
akcje zamknij CP FIZ subfundusz CP Private Equity ARN_UN 2014-12-17 97,91 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij CP FIZ subfundusz CP Absolute Return ARN_UN 2014-12-17 97,91 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij PZU FIZ Forte ARN_UN 2014-12-17 1 134,04 PLN 0,00 3,04 2,23 6,19 9,89 0,00
akcje zamknij PZU FIZ Medyczny AKZ_SK 2014-12-17 1 394,27 PLN 0,00 1,09 4,16 6,93 14,01 0,00
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Sejf+ OKZ_UN 2014-12-16 60,77 PLN -0,15 0,15 0,41 1,10 2,98 13,55
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Gotówkowy RPP_UN 2014-12-16 72,94 PLN -0,11 0,12 0,41 1,12 2,91 12,15
akcje zamknij PZU FIO Ochrony Majątku PDP_PS 2014-12-16 60,07 PLN -0,05 -0,02 0,32 1,06 1,99 8,80
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ PDP_UN 2014-12-16 154,90 PLN -0,56 -0,07 1,67 3,25 8,05 25,58
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) PDZW_XX 2014-12-16 29,36 EUR -1,04 -0,51 -1,31 -1,74 5,42 31,66
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia AKZ_SK 2014-12-16 98,73 PLN 0,42 -0,71 -0,95 3,03 16,23 52,41
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) AKZW_GL 2014-12-16 38,61 EUR 0,68 -1,00 -1,58 -1,71 4,75 47,25
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących PDZ_XX 2014-12-16 123,11 PLN -0,64 -1,36 -1,39 -0,61 5,79 22,40
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych AKZ_GL 2014-12-16 161,90 PLN 1,08 -1,85 -1,68 -0,59 5,13 36,92
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek MIP_ST 2014-12-16 130,17 PLN -1,18 -2,44 -3,09 -2,16 -1,25 18,24
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony MIP_ZR 2014-12-16 69,10 PLN -1,89 -4,74 -7,53 -6,23 -7,88 26,74
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) AKZW_NE 2014-12-16 18,70 EUR -2,35 -4,98 -9,97 -12,54 -14,18 12,24
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych AKZ_NE 2014-12-16 78,41 PLN -1,94 -5,78 -10,04 -11,55 -13,89 4,38
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-12-16 44,04 PLN -2,09 -6,22 -10,99 -12,29 -18,95 33,13
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) AKZW_EM 2014-12-16 24,95 EUR -0,08 -6,80 -14,61 -14,20 -11,05 -2,50
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK AKP_UN 2014-12-16 96,82 PLN -2,50 -6,89 -11,30 -11,22 -15,36 10,93
akcje zamknij PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-12-16 104,63 PLN 0,33 -7,56 -14,68 -13,23 -10,74 -9,32
akcje zamknij PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa AKZ_NE 2014-12-16 42,26 PLN -3,87 -10,03 -14,04 -17,28 -17,02 -0,87
akcje zamknij SKOK FIO Rynku Pieniężnego RPP_XX 2014-12-16 147,69 PLN 0,00 0,22 0,54 1,14 2,43 10,32
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 1 PDP_UN 2014-12-16 121,92 PLN -0,17 0,10 1,01 1,66 3,66 13,29
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Gotówkowy RPP_UN 2014-12-16 119,38 PLN -0,05 0,05 0,45 1,28 3,31 11,75
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Obligacji PDP_UN 2014-12-16 171,93 PLN -0,29 -0,05 1,08 2,03 4,68 15,82
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji MIP_ST 2014-12-16 138,32 PLN -0,54 -1,19 -1,19 0,70 1,56 14,71
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny 2 AKP_UN 2014-12-16 96,74 PLN -1,55 -4,34 -6,14 -2,73 -2,74 0,00
akcje zamknij SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji AKP_UN 2014-12-16 88,47 PLN -1,59 -5,84 -9,88 -8,32 -7,20 16,18
akcje zamknij Trigon Quantum Neutral FIZ ARN_UN 2014-12-17 111,44 PLN 0,00 3,24 5,74 8,78 0,00 0,00
akcje zamknij Trigon Polskie Perły FIZ ARN_UN 2014-12-17 108,43 PLN 0,00 2,22 4,57 8,09 0,00 0,00
akcje zamknij Trigon Quantum Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-12-17 1 380,24 PLN 0,00 0,00 4,94 4,84 9,55 0,00
akcje zamknij Globalny Fundusz Medyczny FIZ AKZ_SK 2014-12-17 100,00 PLN 0,00 -0,42 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij UniObligacje FIZ PDZ_EO 2014-12-17 1 190,80 PLN 0,00 1,58 2,37 4,24 10,95 0,00
akcje zamknij UniSystem FIZ subfundusz UniSystem 1 ARN_UN 2014-12-17 970,84 PLN 0,00 0,80 -2,19 -6,05 -9,23 -2,92
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniLokata PDP_CO 2014-12-17 112,84 PLN 0,01 0,28 0,79 1,65 3,15 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniWIBID Plus PDP_CO 2014-12-17 1 625,29 PLN 0,01 0,27 0,89 1,75 3,44 4,60
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz SGB Gotówkowy RPP_UN 2014-12-17 1 039,39 PLN -0,02 0,10 0,51 1,38 3,28 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny RPP_UN 2014-12-17 199,48 PLN -0,08 0,02 0,50 1,51 4,13 15,71
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniEURIBOR (EUR) RPZW_OE 2014-12-17 1 176,11 EUR -0,02 -0,03 0,03 0,21 0,86 5,91
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniDolar Pieniężny (USD) RPZW_OU 2014-12-17 39,75 USD -0,05 -0,08 0,10 0,23 0,68 5,18
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniBessa AKP_XX 2014-12-17 100,06 PLN -0,07 -0,12 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje PDP_UN 2014-12-17 331,75 PLN -0,16 -0,27 0,95 2,50 6,60 22,01
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniObligacje Aktywny PDP_UN 2014-12-17 147,64 PLN -0,34 -1,01 1,42 3,59 11,09 36,55
akcje zamknij UniGlobalne Rynki FIZ ARN_UN 2014-12-17 936,41 PLN 0,00 -1,41 -2,59 -5,21 -6,54 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost MIP_ST 2014-12-17 168,20 PLN -0,53 -2,00 -2,11 0,63 3,55 20,65
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniObligacje: Nowa Europa PDZ_XX 2014-12-17 196,24 PLN -0,53 -2,26 2,36 5,26 10,95 28,59
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony MIP_ZR 2014-12-17 302,75 PLN -0,67 -3,16 -4,08 -1,25 0,17 21,06
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-12-17 86,11 PLN -0,22 -3,39 -5,20 -4,26 -10,15 39,18
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu AKP_UN 2014-12-17 91,66 PLN -0,96 -3,96 -5,59 -2,30 -1,12 37,63
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje AKP_UN 2014-12-17 199,46 PLN -0,95 -5,01 -7,62 -3,34 0,00 26,46
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy AKZ_NE 2014-12-17 113,64 PLN -1,58 -5,14 -4,62 2,75 6,39 0,00
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa AKZ_NE 2014-12-17 96,48 PLN -1,41 -5,34 -4,30 -0,77 3,56 4,61
akcje zamknij UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja AKZ_TU 2014-12-17 74,98 PLN -2,74 -7,45 -2,61 -0,42 2,39 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniObligacje Zamienne ARN_UN 2014-12-17 100,08 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniStrategie Dynamiczny ARN_UN 2014-12-17 100,08 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij UniFundusze SFIO subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód ARN_UN 2014-12-17 100,08 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Średnia dla wszystkich funduszy -0,67 -1,79 -2,08 -1,17 0,32 10,44

Pokaż:

Pobierz tabelę
poprzedni
nazwa typ data wartość jednostki zmiana [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR) PDPW_XX 2014-12-16 314,27 EUR 0,00 1,87 2,23 1,20 5,38 30,58
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD) PDPW_XX 2014-12-16 389,37 USD 0,00 1,48 -2,12 -7,29 -5,10 24,74
akcje zamknij Metrum FIZ ARN_UN 2014-12-17 975,28 PLN 0,00 1,18 2,67 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AGIO Wierzytelności Plus NSFIZ SEK_UN 2014-12-17 199 654,37 PLN 0,00 0,46 1,73 2,76 9,64 0,00
akcje zamknij AGIO Kapitał PLUS FIO PDP_CO 2014-12-16 113,73 PLN 0,01 0,36 1,17 2,19 3,71 0,00
akcje zamknij AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-12-17 1 015,86 PLN 0,00 0,32 1,31 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał PDP_CO 2014-12-16 1 307,19 PLN 0,00 0,30 1,08 2,28 4,85 19,42
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Multistrategia (EUR) ARNW_XX 2014-12-16 226,46 EUR 0,00 -0,64 -3,08 -9,49 -13,76 13,45
akcje zamknij AGIO Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-12-17 260,31 PLN 0,00 -0,86 -0,48 3,97 12,44 0,00
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Multistrategia (USD) ARNW_XX 2014-12-16 280,58 USD 0,00 -1,03 -7,21 -17,08 -22,34 8,38
akcje zamknij AGIO Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-12-17 1 003,69 PLN 0,00 -1,34 -0,74 -2,53 -2,09 0,00
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny AKP_UN 2014-12-16 1 119,27 PLN 0,00 -2,10 -3,83 -4,28 -10,94 0,00
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Multistrategia ARN_UN 2014-12-16 941,97 PLN 0,00 -2,18 -4,17 -8,53 -14,19 3,76
akcje zamknij AGIO SFIO subfundusz AGIO Aktywnej Alokacji ARN_UN 2014-12-16 968,93 PLN 0,00 -2,63 -3,81 -4,42 -8,58 -3,46
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short AKP_XX 2014-12-16 100,87 PLN 1,36 4,71 7,06 3,46 6,64 0,00
akcje zamknij Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ SEK_UN 2014-12-17 196 367,77 PLN 0,00 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl ARN_UN 2014-12-17 106,43 PLN 0,00 0,57 1,28 2,72 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 ARN_UN 2014-12-17 128,65 PLN 0,00 0,50 1,54 2,36 6,56 21,14
akcje zamknij ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych AKP_XX 2014-12-17 112,35 PLN 0,00 0,46 -0,26 2,08 3,09 0,00
akcje zamknij ALTUS FIZ Akcji + AKP_UN 2014-12-17 112,73 PLN 0,00 0,42 1,39 5,92 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + ARN_UN 2014-12-17 110,04 PLN 0,00 0,25 -0,50 0,34 1,39 0,00
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ARN_UN 2014-12-17 204,91 PLN 0,00 0,20 1,18 1,53 2,05 36,43
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-12-17 201,20 PLN 0,00 0,20 1,16 1,52 1,71 38,51
akcje zamknij SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ InSecura SEK_UN 2014-12-17 205 306,82 PLN 0,00 0,19 6,78 1,00 1,07 2,93
akcje zamknij ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 ARN_UN 2014-12-17 126,92 PLN 0,00 0,15 0,88 1,93 1,99 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny MIP_XX 2014-12-16 113,05 PLN -0,31 0,12 1,96 3,17 6,89 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania RPP_UN 2014-12-16 102,41 PLN -0,18 0,11 0,51 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania ARN_UN 2014-12-16 105,59 PLN 0,00 0,10 0,98 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny RPP_UN 2014-12-16 103,72 PLN -0,15 0,04 0,61 1,34 3,39 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-12-16 101,42 PLN -0,25 0,03 0,41 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu ARN_UN 2014-12-16 105,77 PLN -0,45 -0,09 -0,23 2,74 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-12-16 115,42 PLN -0,56 -1,36 -0,95 0,42 2,36 0,00
akcje zamknij Raiffeisen SFIO Parasolowy subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości ARN_UN 2014-12-16 97,16 PLN -0,48 -1,47 -2,74 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ARN_UN 2014-12-16 103,72 PLN -0,49 -1,64 -1,07 -0,47 0,00 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania MIP_AA 2014-12-16 107,57 PLN -0,84 -1,66 -2,16 -0,33 0,86 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ARN_UN 2014-12-16 130,87 PLN -0,86 -1,96 -0,85 -0,54 0,96 0,00
akcje zamknij ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji AKP_UN 2014-12-16 140,66 PLN -1,69 -4,53 -6,79 -5,31 -6,09 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy RPP_UN 2014-12-16 101,89 PLN -0,01 0,16 0,48 1,12 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji PDP_UN 2014-12-16 107,74 PLN -0,56 -0,24 1,48 3,67 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-12-16 102,72 PLN -1,15 -2,06 -2,12 1,22 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-12-16 100,01 PLN -1,55 -2,96 -3,90 -0,34 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-12-16 94,97 PLN -2,02 -4,56 -7,45 -3,33 0,00 0,00
akcje zamknij Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-12-16 97,44 PLN -1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji MIZ_AA 2014-12-16 110,43 PLN 0,31 0,00 0,21 0,74 8,62 42,79
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus RPP_UN 2014-12-16 173,56 PLN -0,07 -0,02 -0,26 0,32 1,87 8,54
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PDP_UN 2014-12-16 133,97 PLN -0,70 -0,20 2,13 3,88 9,34 32,22
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji PDP_PS 2014-12-16 223,71 PLN -0,37 -0,29 0,68 2,78 5,94 20,24
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych PDP_CO 2014-12-16 118,92 PLN -0,08 -0,29 -0,12 0,30 3,24 18,67
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus MIP_ST 2014-12-16 165,47 PLN -0,48 -1,24 -1,52 -0,84 -1,10 9,50
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania MIP_ST 2014-12-16 267,29 PLN -0,78 -1,57 -1,79 0,48 0,58 25,15
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony MIP_ZR 2014-12-16 118,95 PLN -1,11 -2,56 -3,79 -1,37 -2,97 30,60
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek AKP_UN 2014-12-16 156,27 PLN -0,78 -2,62 -4,13 -2,96 -7,52 31,44
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu MIZ_AA 2014-12-16 121,22 PLN -1,50 -3,09 -3,60 -4,04 -4,77 25,47
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii AKP_SK 2014-12-16 132,39 PLN -0,66 -3,22 -4,51 -2,14 -4,99 35,58
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji AKP_UN 2014-12-16 423,37 PLN -1,72 -3,98 -6,40 -3,00 -6,79 37,55
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek AKP_MS 2014-12-16 145,50 PLN -1,03 -4,11 -7,16 -8,55 -15,32 25,16
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących AKZ_EM 2014-12-16 105,84 PLN -1,43 -5,81 -6,03 -3,52 -0,32 6,56
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-12-16 92,90 PLN -3,50 -9,12 -9,45 -8,45 -19,36 -1,45
akcje zamknij Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Zamiennych PDZ_GX 2014-12-16 99,69 PLN 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIZ Globalnych Obligacji PDZ_GX 2014-12-17 1 135,40 PLN 0,00 0,60 0,30 1,46 5,26 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Lokacyjny RPP_UN 2014-12-16 116,69 PLN -0,06 0,03 0,39 1,08 2,59 10,56
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-12-16 129,42 PLN -0,29 -0,20 1,19 3,19 6,68 22,03
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_XX 2014-12-16 124,34 PLN -0,10 -0,30 0,18 0,78 4,19 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-12-16 119,34 PLN -0,72 -1,66 -1,96 -0,23 0,76 21,58
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-12-16 103,65 PLN -1,31 -2,23 -3,69 -0,82 0,00 0,00
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego MIP_ZR 2014-12-16 113,73 PLN -0,97 -2,35 -3,93 -2,37 -1,81 21,48
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-12-16 113,52 PLN -1,60 -4,15 -6,63 -4,31 -2,63 27,26
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2014-12-16 114,08 PLN -1,66 -4,22 -7,09 -5,11 -7,35 24,42
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Selective Equity AKZ_NE 2014-12-16 136,45 PLN -1,13 -5,57 -4,14 1,72 10,86 46,64
akcje zamknij AXA FIO Subfundusz Equity Central Europe AKZ_NE 2014-12-16 98,59 PLN -2,09 -6,21 -7,17 -9,64 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) PDPW_CO 2014-12-16 3,97 USD 0,25 1,53 -2,46 -7,03 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIZ Korzystnego Kursu OKZ_UN 2014-12-17 118,48 PLN 0,00 0,25 -0,43 -1,02 -2,39 -6,91
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-12-16 13,30 PLN -0,08 0,15 0,76 1,68 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny RPP_UN 2014-12-16 101,44 PLN -0,06 0,12 0,63 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij BPH FIZ Multi Inwestycja ARN_UN 2014-12-16 88,56 PLN 0,00 0,06 -0,24 -1,63 -3,60 -6,52
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy RPP_UN 2014-12-16 34,28 PLN -0,06 0,03 0,38 1,18 2,48 9,42
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości NIE_UN 2014-12-17 87,09 PLN 0,00 0,00 -9,17 -8,27 -24,32 -30,46
akcje zamknij BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 NIE_UN 2014-12-17 124,91 PLN 0,00 0,00 -7,46 -7,90 -9,20 -3,28
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 OKP_UN 2014-12-17 114,06 PLN 0,00 -0,18 0,19 0,46 -0,15 2,89
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 PDP_UN 2014-12-16 3 277,08 PLN -0,17 -0,19 1,29 4,03 7,07 16,07
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 OKP_UN 2014-12-17 121,33 PLN 0,00 -0,21 0,21 0,17 -0,98 3,95
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 OKP_UN 2014-12-17 131,82 PLN 0,00 -0,23 0,55 0,70 -0,36 10,55
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 PDP_UN 2014-12-16 276,66 PLN -0,20 -0,23 0,60 1,99 4,36 13,02
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 OKP_UN 2014-12-17 178,48 PLN 0,00 -0,25 0,92 2,21 2,37 10,64
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 OKP_UN 2014-12-17 150,51 PLN 0,00 -0,25 1,03 2,14 1,88 9,18
akcje zamknij BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 OKP_UN 2014-12-17 122,23 PLN 0,00 -0,32 0,34 0,52 -0,98 4,25
akcje zamknij BPH FIZ Dochodowych Surowców OKZ_UN 2014-12-17 115,43 PLN 0,00 -0,53 -0,16 0,67 2,06 2,43
akcje zamknij BPH SFIO Total Profit ARN_UN 2014-12-16 1 019,09 PLN -0,35 -0,90 -1,62 -2,24 -3,82 -7,03
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny ARN_UN 2014-12-16 138,92 PLN -0,60 -1,05 -0,91 -2,80 -2,73 25,63
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-12-16 16,87 PLN -0,76 -1,80 -1,92 -0,76 0,48 15,08
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) AKPW_XX 2014-12-16 13,97 USD -1,27 -2,31 -8,93 -13,66 -15,94 40,26
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony MIP_ZR 2014-12-16 2,15 PLN -1,38 -3,15 -4,02 -2,71 -2,71 14,97
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek AKP_MS 2014-12-16 46,84 PLN -1,51 -3,50 -5,83 -5,56 -7,12 35,93
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny AKZ_GL 2014-12-16 153,14 PLN 1,24 -4,51 -3,38 1,44 7,74 17,20
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji AKP_UN 2014-12-16 287,26 PLN -1,89 -4,75 -6,99 -5,82 -5,65 22,74
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) AKZW_NE 2014-12-16 12,95 EUR -2,78 -5,27 -5,47 -8,55 -4,00 3,19
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej AKZ_NE 2014-12-16 54,32 PLN -2,35 -6,00 -5,53 -7,46 -3,65 -3,99
akcje zamknij BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców COM_XX 2014-12-16 114,37 PLN -0,63 -6,74 -11,35 -19,82 -17,17 -19,11
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-12-17 1 067,04 PLN 0,04 0,42 1,29 2,35 5,15 0,00
akcje zamknij BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy RPP_UN 2014-12-17 1 057,68 PLN -0,01 0,23 0,85 1,76 4,17 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny RPP_UN 2014-12-17 125,70 PLN -0,06 0,02 0,43 1,28 0,00 0,00
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Obligacji PDP_UN 2014-12-17 130,09 PLN -0,15 -0,31 2,26 4,51 8,63 24,75
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-12-17 112,86 PLN -0,22 -1,57 -3,40 -1,66 0,62 19,64
akcje zamknij BPS FIO subfundusz BPS Akcji AKP_UN 2014-12-17 97,39 PLN -0,28 -2,53 -5,68 -2,57 -2,25 19,29
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (USD) MIZW_ST 2014-12-16 17,66 USD -0,26 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału RPP_UN 2014-12-16 28,68 PLN -0,03 0,07 0,39 1,20 2,47 10,65
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy RPP_UN 2014-12-16 1 024,57 PLN -0,04 0,04 0,33 1,06 2,31 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ NIE_UN 2014-12-17 75,16 PLN 0,00 0,00 -1,05 -2,88 -8,52 -36,90
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Lokacyjny RPP_UN 2014-12-16 128,05 PLN -0,05 -0,05 0,25 0,89 1,76 8,65
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) PDZW_EO 2014-12-16 18,65 EUR -0,08 -0,10 -0,07 0,79 2,78 16,42
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (EUR) MIZW_ST 2014-12-16 14,12 EUR -0,97 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-12-16 57,80 PLN -0,21 -0,24 0,03 1,05 3,70 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-12-16 1 310,99 PLN -0,38 -0,25 1,70 3,96 7,60 22,36
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-12-16 1 220,41 PLN -0,19 -0,30 0,03 1,13 3,80 20,04
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych PDP_PS 2014-12-16 20,78 PLN -0,34 -0,34 0,97 3,08 6,40 21,52
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Konserwatywny MIP_ST 2014-12-16 61,17 PLN -0,41 -0,34 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-12-16 221,97 PLN -0,77 -0,92 0,13 2,75 4,35 28,31
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (USD) MIZW_ZR 2014-12-16 11,22 USD -0,71 -0,93 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny MIZ_ST 2014-12-16 59,21 PLN -0,55 -0,94 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich PDZ_EO 2014-12-16 78,21 PLN 0,33 -0,94 -0,15 1,94 3,15 8,26
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (EUR) MIZW_ZR 2014-12-16 8,97 EUR -1,41 -1,31 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-12-16 30,37 PLN -0,75 -1,75 -1,33 1,23 2,84 24,11
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Dynamiczny MIZ_ZR 2014-12-16 37,60 PLN -1,00 -2,13 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich AKP_UN 2014-12-16 1 112,33 PLN -1,43 -2,15 -3,70 -0,17 -6,95 34,46
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski MIP_ZR 2014-12-16 162,55 PLN -1,17 -2,23 -2,51 0,52 -0,02 30,20
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony MIP_ZR 2014-12-16 29,00 PLN -1,19 -2,65 -2,65 0,49 1,51 25,70
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcyjny AKP_UN 2014-12-16 96,06 PLN -1,78 -3,40 -4,87 -1,14 -6,09 33,53
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) AKZW_NE 2014-12-16 9,35 EUR -2,89 -3,96 -5,99 -6,77 -6,87 20,82
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji AKP_UN 2014-12-16 32,33 PLN -1,70 -4,07 -6,07 -3,03 -5,91 18,51
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-12-16 39,19 PLN -2,49 -4,76 -6,06 -5,70 -6,53 12,36
akcje zamknij Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ AKZ_NE 2014-12-16 99,33 PLN -2,56 -5,06 -4,92 -4,66 -0,96 22,33
akcje zamknij Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy AKZ_NE 2014-12-16 82,96 PLN -2,61 -5,24 -6,94 -7,93 -11,39 6,70
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-12-16 922,23 PLN -2,56 -6,16 -4,40 -7,86 -5,79 14,37
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) AKZW_XX 2014-12-16 9,68 EUR -6,13 -6,89 -1,21 1,80 1,41 30,07
akcje zamknij Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-12-16 40,58 PLN -5,74 -7,67 -1,29 2,97 1,78 20,95
akcje zamknij Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich AKZ_RO 2014-12-16 517,16 PLN -9,25 -28,64 -36,84 -37,97 -43,18 -42,90
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy PDZ_XX 2014-12-16 102,28 PLN -0,26 -0,36 0,03 1,84 3,44 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich AKP_UN 2014-12-16 127,37 PLN -1,65 -4,80 -10,13 -15,39 -16,02 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy AKZ_NE 2014-12-16 112,66 PLN -0,63 -4,90 -9,10 -10,66 -8,43 0,00
akcje zamknij Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Tureckich AKZ_TU 2014-12-16 86,90 PLN -4,92 -6,84 -1,05 3,48 1,91 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus RPP_UN 2014-12-16 119,44 PLN -0,13 1,02 1,82 3,33 6,39 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PDP_PS 2014-12-16 116,94 PLN -0,43 0,15 2,41 4,11 7,76 0,00
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-12-16 110,03 PLN -1,79 -4,56 -6,87 -8,10 -7,79 36,26
akcje zamknij Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych AKP_UN 2014-12-16 149,79 PLN -1,85 -6,06 -9,92 -13,70 -16,34 76,29
akcje zamknij Eques Debitum 2 FIZ NFS SEK_UN 2014-12-17 1 135,39 PLN 0,00 1,05 4,34 6,20 13,91 0,00
akcje zamknij Eques Debitum FIZ NFS SEK_UN 2014-12-17 260 712,37 PLN 0,00 0,46 2,75 5,84 11,59 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny RPP_UN 2014-12-16 11,29 PLN 0,00 0,18 0,71 1,26 3,01 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji PDP_UN 2014-12-16 11,61 PLN 0,00 0,09 0,43 1,22 4,41 0,00
akcje zamknij Eques Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-12-17 170 717,24 PLN 0,00 0,08 0,42 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Andromeda FIZ seria A ARN_UN 2014-12-17 1 108,14 PLN 0,00 0,00 -6,83 -8,80 -21,92 0,00
akcje zamknij Eques Total Return FIZ ARN_UN 2014-12-17 905,92 PLN 0,00 0,00 -1,34 -8,08 -9,41 0,00
akcje zamknij Plejada Wierzytelności 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny SEK_UN 2014-03-28 4 213,92 PLN 0,00 0,00 -1,67 -1,41 5,64 74,07
akcje zamknij Andromeda FIZ seria B ARN_UN 2014-12-17 1 028,40 PLN 0,00 0,00 -7,32 -9,60 -23,47 0,00
akcje zamknij Pretium SFIO MIP_AA 2014-12-17 9,79 PLN 0,00 -0,10 -0,31 -0,51 -1,41 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji MIP_AA 2014-12-16 10,66 PLN -0,65 -1,75 -4,48 -9,66 -22,25 0,00
akcje zamknij Eques SFIO subfundusz Eques Akcji AKP_UN 2014-12-16 13,16 PLN -1,50 -3,38 -7,19 -8,93 -17,18 0,00
akcje zamknij Forum Market Neutral FIZ ARN_UN 2014-12-17 67,06 PLN 0,00 0,89 -5,84 -8,80 -10,18 0,00
akcje zamknij Forum Obligacyjny FIZ PDP_UN 2014-12-17 1 057,15 PLN 0,00 0,54 1,15 2,49 4,86 0,00
akcje zamknij Forum Akcyjny FIZ AKP_XX 2014-12-17 93,49 PLN 0,00 0,31 -4,93 -9,04 -13,91 0,00
akcje zamknij Forum Dywidendowy FIZ MIZ_XX 2014-12-17 94,40 PLN 0,00 -1,91 -5,08 -8,90 -15,42 0,00
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Micro MIP_AA 2014-12-17 0,94 PLN 0,00 4,64 -4,60 -16,64 -25,55 -30,03
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Energia 2 MIZ_XX 2014-12-17 0,76 PLN 0,00 1,40 -0,61 -3,59 -4,52 -17,87
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Obligacje 1 PDP_CO 2014-12-17 1,55 PLN 0,00 0,90 2,89 4,89 8,57 29,53
akcje zamknij GO FUND FIZ subfundusz subGO Fund Wierzytelności SEK_UN 2014-12-17 2,84 PLN 0,00 0,03 1,40 3,43 9,06 51,20
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Depozytowy (L) RPP_UN 2014-12-16 111,78 PLN -0,08 0,03 0,34 1,10 2,44 10,37
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-12-16 255,50 PLN -0,09 0,02 0,35 1,12 2,50 10,69
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus RPP_UN 2014-12-16 118,59 PLN -0,28 -0,48 0,19 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij ING SFIO Obligacji 2 PDP_PS 2014-12-16 259,86 PLN -0,61 -0,74 1,09 3,13 7,24 24,93
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-12-16 279,75 PLN -0,59 -0,76 0,90 2,65 6,19 21,25
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) ARN_UN 2014-12-16 106,98 PLN -0,31 -1,19 0,40 2,93 0,00 0,00
akcje zamknij ING (L) Senior Loans FIZ PDZ_GX 2014-12-16 1 005,32 PLN -0,50 -1,41 -0,84 0,26 0,00 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 MIZ_XX 2014-12-16 116,78 PLN -0,86 -1,96 -1,39 0,43 3,51 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) AKZ_AZ 2014-12-16 112,57 PLN -0,84 -2,05 -5,54 -3,02 5,65 18,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu MIP_ST 2014-12-16 250,74 PLN -0,98 -2,18 -2,21 -0,47 1,26 22,32
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Japonia (L) AKZ_XX 2014-12-16 167,41 PLN -1,83 -2,33 3,17 10,28 12,41 88,63
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek AKP_MS 2014-12-16 163,80 PLN -1,38 -2,35 -3,35 0,62 -1,60 48,75
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) AKZ_EU 2014-12-16 143,89 PLN 1,80 -2,45 -6,99 -8,90 3,75 49,45
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 MIZ_XX 2014-12-16 117,23 PLN -1,05 -2,56 -2,16 0,03 3,51 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 MIZ_XX 2014-12-16 116,11 PLN -1,13 -2,90 -2,63 -0,33 3,28 0,00
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony MIP_ZR 2014-12-16 288,35 PLN -1,35 -2,96 -3,24 -0,48 1,08 27,16
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 MIZ_XX 2014-12-16 115,63 PLN -1,20 -3,16 -3,12 -0,70 3,08 0,00
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 MIZ_XX 2014-12-16 114,77 PLN -1,23 -3,40 -3,52 -1,06 2,68 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) AKZ_US 2014-12-16 165,97 PLN -0,03 -3,43 -3,97 -2,34 6,53 47,91
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości AKZ_RE 2014-12-16 42,97 PLN -2,61 -3,57 -3,42 -7,03 -11,53 10,86
akcje zamknij ING Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 MIZ_XX 2014-12-16 113,72 PLN -1,28 -3,62 -3,86 -1,31 2,59 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PDZ_GX 2014-12-16 153,78 PLN -0,50 -4,10 -4,61 -5,09 -0,33 31,89
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) AKZ_GL 2014-12-16 175,81 PLN -0,10 -4,71 -3,74 1,48 12,88 52,88
akcje zamknij ING SFIO Akcji 2 AKP_UN 2014-12-16 338,21 PLN -2,00 -4,87 -6,81 -2,64 -1,14 35,11
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Selektywny AKP_UN 2014-12-16 71,92 PLN -1,98 -4,94 -6,75 -2,44 -0,21 27,07
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji AKP_UN 2014-12-16 275,63 PLN -2,00 -4,98 -6,81 -2,53 -2,50 33,23
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) AKZ_GL 2014-12-16 137,02 PLN -0,84 -5,52 -4,64 0,42 11,72 46,62
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (L) PDZ_XX 2014-12-16 101,05 PLN -1,00 -6,41 -6,59 -6,43 1,53 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) AKZ_EM 2014-12-16 94,60 PLN -1,94 -7,17 -11,59 -6,19 4,50 8,42
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego AKZ_SK 2014-12-16 63,77 PLN -4,08 -7,19 -6,08 -4,96 1,54 43,37
akcje zamknij ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich AKZ_NE 2014-12-16 153,06 PLN -3,74 -7,28 -5,66 -2,28 2,88 40,81
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PDZ_XX 2014-12-16 92,96 PLN -2,06 -7,91 -10,62 -12,52 -8,92 0,00
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) AKZ_XX 2014-12-16 63,27 PLN -1,39 -13,82 -25,91 -22,57 -17,13 -25,28
akcje zamknij ING SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) (EUR) ARNW_UN 2014-12-16 98,23 EUR -0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu (zarządzany przez depozytariusza) MIP_ST 2014-12-17 140,11 PLN -0,01 0,18 -0,86 -8,71 6,92 -28,60
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Obligacji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_UN 2014-12-17 280,15 PLN 0,01 0,12 -1,72 -0,44 9,77 6,68
akcje zamknij Conerga greenENERGY FIZ Aktywów Niepublicznych (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) ANP_UN 2014-12-17 140,95 PLN 0,00 0,00 0,59 2,73 4,31 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Pieniężny (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) RPP_UN 2014-12-17 117,83 PLN -0,01 -0,17 -0,21 0,71 6,01 0,00
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Rynków Wschodzących (zarządzany przez depozytariusza) MIZ_XX 2014-12-17 71,99 PLN -0,70 -0,94 -2,09 -0,59 -3,29 2,93
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zrównoważony (zarządzany przez depozytariusza) MIP_ZR 2014-12-17 60,18 PLN -0,08 -2,26 -6,09 -12,44 -21,76 -27,32
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Zmiennego Zaangażowania (zarządzany przez depozytariusza) MIP_AA 2014-12-17 95,81 PLN 0,28 -2,48 -4,97 -20,37 -22,55 -0,06
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Akcji (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) AKP_UN 2014-12-17 80,14 PLN -0,34 -3,05 -6,01 -9,74 -0,94 -48,88
akcje zamknij Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Surowce Plus (zarządzany przez depozytariusza) AKZ_SR 2014-12-17 59,84 PLN 0,00 -4,74 -7,07 -4,47 4,34 -39,77
akcje zamknij Inventum Premium SFIO (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza) PDP_CO 2014-12-17 186,76 PLN 0,01 -6,78 -7,52 -3,56 9,23 -18,23
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty COM_ZL 2014-12-16 133,02 PLN -1,96 1,47 -5,52 -4,77 -1,36 -35,49
akcje zamknij Investor Absolute Return FIZ ARN_UN 2014-12-17 12 792,96 PLN 0,00 0,58 2,50 4,04 6,12 0,00
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata RPP_UN 2014-12-16 231,34 PLN -0,04 0,10 0,52 1,42 2,98 11,21
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy RPP_UN 2014-12-16 128,04 PLN -0,05 0,04 0,29 1,07 2,21 8,91
akcje zamknij Investor CEE FIZ MIZ_AA 2014-12-17 460,62 PLN 0,00 0,01 0,56 -4,15 -7,25 4,50
akcje zamknij Investor Property FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-12-17 919,62 PLN 0,00 0,00 -3,01 -3,57 -5,21 -15,64
akcje zamknij Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych ANP_UN 2014-12-17 1 630,95 PLN 0,00 0,00 -0,23 -1,48 -3,88 9,46
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji PDP_UN 2014-12-16 303,30 PLN -0,25 -0,06 1,26 2,98 5,74 17,50
akcje zamknij Investor Gold FIZ COM_ZL 2014-12-17 1 533,16 PLN 0,00 -0,64 -9,54 -9,11 -12,95 -43,38
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego MIP_ST 2014-12-16 26,62 PLN -0,08 -1,19 0,19 -0,15 3,26 30,36
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony MIP_ZR 2014-12-16 388,54 PLN 0,05 -1,84 0,06 -1,25 3,03 37,80
akcje zamknij Investor FIZ ARN_UN 2014-12-17 976,06 PLN 0,00 -1,99 -2,65 -5,38 -11,57 -49,97
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa AKZ_RE 2014-12-16 66,13 PLN -1,27 -2,48 4,80 8,39 18,17 21,29
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek AKP_UN 2014-12-16 368,40 PLN -0,65 -2,82 -5,43 -4,99 -3,75 17,81
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji AKP_UN 2014-12-16 196,18 PLN -0,34 -3,46 -2,81 -5,94 -1,02 49,50
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes AKZ_SK 2014-12-16 192,36 PLN 0,89 -4,38 -3,72 -1,97 8,63 18,33
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki AKP_SK 2014-12-16 65,33 PLN 0,12 -4,42 -2,39 -10,59 -2,48 36,85
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących MIZ_ZR 2014-12-16 138,26 PLN -2,07 -4,63 -5,24 -1,98 1,03 5,91
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych AKZ_SK 2014-12-16 58,12 PLN -0,87 -4,88 -8,34 -8,33 -2,68 11,15
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja AKZ_TU 2014-12-16 188,15 PLN -2,30 -4,91 1,94 3,53 2,15 23,37
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek AKP_MS 2014-12-16 222,71 PLN -1,04 -5,09 -8,19 -9,06 -12,16 57,03
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny AKZ_AZ 2014-12-16 189,43 PLN -0,69 -5,85 1,13 8,36 14,18 13,34
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC AKZ_XX 2014-12-16 61,78 PLN -2,59 -7,71 -9,90 -4,37 1,30 -4,22
akcje zamknij Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek AKZ_NE 2014-12-16 44,44 PLN -3,45 -7,86 -9,58 -10,76 -14,31 21,92
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska AKZ_XX 2014-12-16 134,15 PLN -5,35 -13,29 -21,28 -15,65 -8,42 -21,07
akcje zamknij Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja AKZ_RO 2014-12-16 85,41 PLN -15,63 -28,58 -36,77 -36,22 -40,52 -44,06
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Short Equity AKP_XX 2014-12-16 103,46 PLN 1,71 5,65 10,17 5,64 3,72 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Bonds FIZ PDZ_GX 2014-12-17 101,79 PLN 0,00 1,20 1,65 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro FIZ ARN_UN 2014-12-17 111,90 PLN 0,00 0,50 1,80 -0,43 -0,44 0,00
akcje zamknij Ipopema Global Macro EUR FIZ (EUR) ARNW_UN 2014-12-17 101,56 EUR 0,00 0,43 0,78 0,08 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema Opportunity FIZ ARN_UN 2014-12-17 8 634,80 PLN 0,00 0,27 1,58 -3,08 -12,53 1,28
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy RPP_UN 2014-12-16 107,41 PLN 0,00 0,14 0,49 1,47 3,50 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-12-16 120,80 PLN -0,11 0,02 1,23 1,72 4,28 20,18
akcje zamknij Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych NIE_UN 2014-12-17 83,36 PLN 0,00 0,00 -0,19 -18,88 -26,33 -16,39
akcje zamknij Total FIZ ARN_UN 2014-12-17 159,38 PLN 0,00 0,00 -6,96 -12,95 -25,12 -21,05
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Konserwatywny PDP_XX 2014-12-16 103,08 PLN 0,04 -0,11 1,15 2,36 0,00 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-12-16 109,21 PLN -0,10 -0,14 0,65 1,66 2,95 0,00
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji ARN_UN 2014-12-16 120,90 PLN -0,17 -0,40 0,65 -1,20 -1,45 21,75
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-12-16 101,94 PLN -0,13 -0,57 -0,01 0,98 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Zrównoważony MIP_AA 2014-12-16 101,66 PLN -0,44 -1,20 -1,24 0,09 0,00 0,00
akcje zamknij BGŻ SFIO subfundusz Dynamiczny MIP_AA 2014-12-16 100,36 PLN -0,65 -1,78 -2,66 -1,31 0,00 0,00
akcje zamknij Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A AKP_MS 2014-12-16 138,85 PLN -1,17 -1,78 -4,33 0,15 4,47 64,94
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-12-16 133,72 PLN -0,50 -2,14 -5,07 -4,29 -8,27 0,00
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-12-16 80,28 PLN -0,77 -2,63 -5,85 -4,11 -11,90 -15,24
akcje zamknij Ipopema SFIO subfundusz Agresywny AKP_UN 2014-12-16 125,10 PLN -1,33 -3,87 -6,32 -3,93 -8,32 27,73
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny AKP_UN 2014-12-16 81,44 PLN -1,42 -4,88 -8,47 -8,03 -12,15 14,80
akcje zamknij Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek AKP_UN 2014-12-16 112,70 PLN -1,62 -4,99 -8,69 -6,87 -12,07 13,76
akcje zamknij Ipopema MegaTrends FIZ AKZ_GL 2014-12-17 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny RPP_UN 2014-12-16 153,05 PLN -0,10 0,18 1,34 2,62 5,89 15,77
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma PDP_CO 2014-12-16 231,83 PLN -0,08 0,16 1,28 2,87 5,10 14,92
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PDP_CO 2014-12-16 126,41 PLN -0,04 0,15 1,39 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-12-16 175,45 PLN -0,07 0,11 0,64 1,74 3,95 11,73
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny PDP_UN 2014-12-16 162,00 PLN -0,45 0,09 4,25 6,26 9,39 25,89
akcje zamknij KBC Alokacji Sektorowych FIZ AKZ_SK 2014-12-17 100,25 PLN 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych PDP_UN 2014-12-16 221,68 PLN -0,32 -0,08 2,33 4,84 9,76 24,51
akcje zamknij KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta PDP_PS 2014-12-16 127,64 PLN -0,21 -0,25 2,98 5,24 9,43 26,25
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-12-16 236,48 PLN -0,83 -1,84 -1,19 1,80 3,81 28,32
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny MIP_ZR 2014-12-16 202,22 PLN -1,06 -2,40 -3,04 -0,48 1,01 24,53
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek AKP_MS 2014-12-16 76,65 PLN -1,22 -2,85 -5,25 -2,73 -4,37 61,50
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny AKZ_GL 2014-12-16 120,36 PLN -1,06 -2,91 -0,60 5,47 12,57 20,29
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek AKP_MS 2014-12-16 80,10 PLN -1,45 -3,20 -5,45 -0,39 1,32 62,11
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Zmiennej Alokacji MIP_AA 2014-12-16 109,56 PLN -1,49 -3,72 -5,45 -3,10 -3,18 0,00
akcje zamknij KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny AKP_UN 2014-12-16 85,21 PLN -1,61 -3,91 -6,55 -2,83 -2,58 34,38
akcje zamknij KBC Beta SFIO MIP_AA 2014-12-16 198,19 PLN -1,57 -4,51 -7,34 -5,50 -7,47 9,20
akcje zamknij KBC Portfel VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Akcyjny AKP_UN 2014-12-16 80,77 PLN -1,80 -5,14 -8,10 -4,37 -5,09 21,48
akcje zamknij Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ AKP_UN 2014-12-17 1 288,47 PLN 0,00 5,48 0,54 -2,92 -14,76 28,39
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny RPP_UN 2014-12-16 258,16 PLN -0,04 0,10 0,42 1,23 2,72 11,54
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji PDP_PS 2014-12-16 279,02 PLN -0,33 -0,42 1,81 4,59 8,26 21,12
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Stabilny MIP_ST 2014-12-16 100,49 PLN -0,64 -0,91 -0,68 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij Legg Mason Senior FIO MIP_ST 2014-12-16 290,54 PLN -0,45 -1,08 -1,59 0,09 1,19 12,95
akcje zamknij Legg Mason Akcji 500+ FIZ AKP_XX 2014-12-17 988,56 PLN 0,00 -2,33 -6,20 -11,03 -17,11 22,39
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg MIP_AA 2014-12-16 239,52 PLN -0,88 -3,64 -6,50 -5,89 -6,90 8,11
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji AKP_UN 2014-12-16 367,72 PLN -1,30 -4,70 -8,46 -6,02 -5,89 26,02
akcje zamknij Legg Mason Parasol FIO Subfundusz CEE Select AKZ_NE 2014-12-16 92,69 PLN -1,63 -6,84 -6,69 0,00 0,00 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-12-17 176,94 PLN 0,00 0,00 1,91 10,13 18,05 67,73
akcje zamknij MCI.CreditVentures 2.0 FIZ ANP_UN 2014-12-17 6,66 PLN 0,00 0,00 1,37 3,74 -21,37 -85,31
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D ANP_UN 2014-12-17 40 504,94 PLN 0,00 0,00 3,70 10,70 6,75 102,02
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria K ANP_UN 2014-12-17 151,80 PLN 0,00 0,00 1,78 9,92 17,50 64,30
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria N ANP_UN 2014-12-17 188,12 PLN 0,00 0,00 1,79 9,92 17,49 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria H ANP_UN 2014-12-17 169,96 PLN 0,00 0,00 1,78 9,48 17,03 61,11
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria M ANP_UN 2014-12-17 171,97 PLN 0,00 0,00 1,85 9,86 17,61 72,45
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria R ANP_UN 2014-12-17 195,92 PLN 0,00 0,00 1,81 9,77 16,91 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria P ANP_UN 2014-12-17 196,10 PLN 0,00 0,00 1,91 10,17 18,11 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria O ANP_UN 2014-12-17 188,33 PLN 0,00 0,00 1,85 10,04 17,55 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria L ANP_UN 2014-12-17 171,04 PLN 0,00 0,00 1,79 9,92 17,50 71,52
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria J ANP_UN 2014-12-17 181,19 PLN 0,00 0,00 1,85 9,89 17,63 66,26
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria S ANP_UN 2014-12-17 195,87 PLN 0,00 0,00 1,78 9,74 16,56 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria E ANP_UN 2014-12-17 176,91 PLN 0,00 0,00 1,91 10,12 18,05 67,70
akcje zamknij MCI.Partners FIZ ANP_UN 2014-12-17 3 529,01 PLN 0,00 0,00 47,18 74,35 194,99 252,90
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria W ANP_UN 2014-12-17 191,89 PLN 0,00 0,00 1,78 9,81 15,88 0,00
akcje zamknij MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria U ANP_UN 2014-12-17 193,76 PLN 0,00 0,00