Trwa ładowanie...
dxpvxsd

01CYBERATON S.A. - Zwiększenie stanu posiadania Max Welt Holdings Ltd., do 10,84% akcji 01CYBERA ...

01CYBERATON S.A. - Zwiększenie stanu posiadania Max Welt Holdings Ltd., do 10,84% akcji 01CYBERATON S.A. poprzez zakup z rynku. (37/2015)

Share
dxpvxsd

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | 01CYBERATON S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zwiększenie stanu posiadania Max Welt Holdings Ltd., do 10,84% akcji 01CYBERATON S.A. poprzez zakup z rynku. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29. lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. w związku z otrzymaniem- w dniu 24. marca 2015 r. od Max Welt Holdings Ltd. -informacji o zmianach w posiadaniu akcji dotyczących znacznych pakietów akcji, w wykonaniu obowiązku informacyjnego na podstawie ww. przepisu oświadcza, iż: W okresie pomiędzy dniem 17. marca 2015r. a 19. marca 2015r. Max Welt Holdings Ltd. zwiększył swój stan posiadania akcji w spółce 01CYBERATON S.A. o 235 941 szt. (dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) akcji, które stanowią 5,26 % ogółu akcji 01CYBERATON S.A. i proporcjonalnej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Łącznie z posiadanym wcześniej pakietem w ilości 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji i
odpowiadającej im proporcjonalnie ilość głosów Akcjonariusz posiada obecnie 485 941 szt. (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden), co stanowi 10,84 % akcji 01CYBERATON S.A równej udziałowi w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. W związku ze zwiększenie udziału w akcjonariacie 01CYBERATON S.A. przez Akcjonariusza - Max Welt Holdings Ltd., w stosunku do informacji podanej ze względu na zawiadomienie Pana Janusza Skopowskiego informujemy, iż: Zwiększenie zaangażowania nastąpiło w wyniku kupna 17 941 (siedemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) szt. akcji z rynku. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxpvxsd

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01CYBERATON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01CYBERATON S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 05-822 | | Milanówek | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Brzozowa | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 758 30 03 | | +48 22 758 30 03 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | 01c@01c.eu | | www.01cyberaton.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 525-241-27-27 | | 141220241 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Piotr Tomaszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxpvxsd

Podziel się opinią

Share
dxpvxsd
dxpvxsd