Trwa ładowanie...
d3el52s
espi

06MAGNA - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu (32/2010)

06MAGNA - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu (32/2010)
Share
d3el52s
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-03
Skrócona nazwa emitenta
06MAGNA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NFI Magna Polonia S.A. ( "Fundusz") działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, § 38 ust.1 pkt 1 oraz pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 29 grudnia 2010 r. na godzinę 11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu.Treść ogłoszenia, zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie NWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA SA
(pełna nazwa emitenta)
06MAGNA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-697 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 65/79
(ulica) (numer)
022 630 33 99 022 60 33 90
(telefon) (fax)
biuro@magnapolonia.com.pl www.magnapolonia.com.pl
(e-mail) (www)
1180087290 011140008
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Albert KuźmiczJarosław Michalik Prezes ZarząduWiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3el52s

Podziel się opinią

Share
d3el52s
d3el52s