Trwa ładowanie...
d3irtph
d3irtph
espi

08OCTAVA - Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok (3/2013)

08OCTAVA - Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok (3/2013)
Share
d3irtph
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-12
Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA
Temat
Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjny Octava S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2012 rok, ogłoszonym w dniu 11 marca 2013 roku, w pozycji "Skonsolidowane wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2012 roku została błędnie wpisana liczba akcji, a tym samym błędna "Wartość aktywów na jedną akcję (w zł/EUR)" oraz błędna "Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jedną akcję (w zł/EUR)". Właściwe liczby i wartości na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiają się następująco: Liczba akcji (w szt.) ? 42 786 848 Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/ EUR) ? 1,54 Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jedną akcję (w zł/ EUR) ? 1,51. Skorygowany w powyższym zakresie skonsolidowany raport roczny za 2012 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu dzisiejszym, tj. 12 marca 2013 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)
08OCTAVA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-684 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wspólna 47/49
(ulica) (numer)
022 356 18 90 022 356 18 99
(telefon) (fax)
www.octava.com.pl
(e-mail) (www)
526-10-36-962 010986677
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-12 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3irtph

Podziel się opinią

Share
d3irtph
d3irtph