Trwa ładowanie...
dsrlegl

11 BIT STUDIOS S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji przez akcjonariusza. (1/2015)

11 BIT STUDIOS S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji przez akcjonariusza. (1/2015)

Share
dsrlegl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-02
Skrócona nazwa emitenta
11 BIT STUDIOS S.A.
Temat
Zawiadomienie o zbyciu akcji przez akcjonariusza.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki 11 bit studios S.A., działając na podstawie art. 160 ust 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, niniejszym informuje, że w dniu 2 marca 2015r. otrzymał poniższe zawiadomienie: Prezes Zarządu 11 bit studios S.A., Pan Grzegorz Miechowski dokonał w drodze transakcji pozasesyjnych, pakietowych sprzedaży łącznie 30000 akcji po średniej cenie 68 złotych za akcję. Transakcje dotyczyły akcji zwykłych na okaziciela spółki 11 bit studios S.A i zostały zawarte w dniach 24 lutego oraz 2 marca 2015r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsrlegl

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11 BIT STUDIOS S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 01-633 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Modlińska | | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 250 29 10 | | 22 250 29 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@11bitstudios.com | | www.11bitstudios.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1182017282 | | 142118036 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Grzegorz Miechowski Prezes Zarządu
2015-03-02 Bartosz Brzostek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsrlegl

Podziel się opinią

Share
dsrlegl
dsrlegl