Trwa ładowanie...
d3lh0wb

11 BIT STUDIOS - Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospekt ... - EBI

11 BIT STUDIOS - Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego ? sprostowanie pomyłki pisarskiej (19/2015)

Share
d3lh0wb
NEW CONNECT
Raport EBI nr 19 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-10
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego ? sprostowanie pomyłki pisarskiej
Podstawa prawna
Treść raportu:
W komunikacie EBI nr. 18/2015 wkradł się błąd pisarski. Poniżej prawidłowa treść komunikatu. Zarząd 11 bit studios S.A. (dalej Spółka) informuje, że w dniu 10 września 2015 roku został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki. Prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, akcji serii A, B, C, D i E Spółki. Obecnie wymienione akcje są przedmiotem obrotu na rynku NewConnect w ramach alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez GPW. Postawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3lh0wb

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Grzegorz Miechowski Prezes Zarządu
Bartosz Brzostek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3lh0wb

Podziel się opinią

Share
d3lh0wb
d3lh0wb