Trwa ładowanie...
dxdggp6
dxdggp6
espi

2C PARTNERS - Wpis hipoteki zabezpieczającej roszczenia Obligatariuszy obligacji serii F 2C Partn ... - EBI

2C PARTNERS - Wpis hipoteki zabezpieczającej roszczenia Obligatariuszy obligacji serii F 2C Partners S.A. (51/2014)
Share
dxdggp6
NEW CONNECT
Raport EBI nr 51 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-16
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wpis hipoteki zabezpieczającej roszczenia Obligatariuszy obligacji serii F 2C Partners S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu nr 44/2014 "Ustanowienie zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy z obligacji serii F" Emitent informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych o wpisie hipoteki, o której mowa w przedmiotowym raporcie. Tym samym wypełnione zostało zobowiązanie Spółki określone w warunkach emisji obligacji serii F. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Łukasz Tylec Prezes Zarządu
Michał Owsiewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxdggp6

Podziel się opinią

Share
dxdggp6
dxdggp6