Trwa ładowanie...
d53awlm
18-11-2015 15:40

3,5 tys. miejsc pracy w ramach RPO woj. podkarpackiego 2007-2013

3,5 tys. nowych miejsc pracy to jeden z efektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2007-2013. W środę samorząd województwa podsumował wdrażanie programu na Podkarpaciu.

d53awlm
d53awlm

Jak poinformowała w środę na konferencji podsumowującej wdrażanie RPO szefowa departamentu Rozwoju Regionalnego w urzędzie marszałkowskim w Rzeszowie Marta Matczyńska w ramach RPO 2007-2013 w województwie podkarpackim zainwestowano prawie 1,2 mld euro czyli około 5 mld zł, pochodzących ze środków europejskich, oraz 248 mln euro ze środków krajowych.

Z tej kwoty prawie 307 mln euro przeznaczono na wsparcie przedsiębiorczości i regionalnego systemu innowacji, czyli na tzw. I oś priorytetową. W ramach tego działu ze wsparcia finansowego skorzystali głównie przedsiębiorcy z Podkarpacia.

Dyrektorka departamentu Wspierania Przedsiębiorczości urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie Małgorzata Jarosińska-Jedynak poinformowała, że na koniec października br. w ramach I osi priorytetowej beneficjenci zakończyli realizację ponad 1,1 tys. projektów, co stanowi ponad 90 proc. zatwierdzonych do dofinansowania wniosków. Zakończone projekty opiewają na kwotę ponad 777 mln zł, co stanowi prawie 64 proc. z kwoty ponad 1,2 mld zł środków unijnych przeznaczonych na ten cel w ramach RPO.

"Jesteśmy na etapie zamykania projektów. Te 777 mln zł jest w projektach, które zostały zamknięte zakończone i złożone wnioski o płatność końcową i one zostały rozliczone. Reszta jest jeszcze we wnioskach o płatność pośrednią i płatność końcową, które jeszcze nie zostały zweryfikowane i wypłacone" - mówiła Jarosińska-Jedynak.

d53awlm

Wskazała, że dzięki tym projektom m.in. zadeklarowano utworzenie 3,5 tys. miejsc pracy, z czego 3,3 tys. zostało już utworzonych, a ponad 200 czeka jeszcze na potwierdzenie, że zostały utworzone. Najwięcej z nich powstało w ramach przetwórstwa przemysłowego - ponad 1,6 tys. miejsc; w sektorze usług - 1,4 tys. miejsc oraz w budownictwie - ponad 400.

"Te deklarowane przez beneficjentów nowe miejsca pracy są jednym ze wskaźników i efektem realizacji I osi priorytetowej. W tych sektorach gospodarki: przetwórstwo przemysłowe, usługi i budownictwo przedsiębiorcy najczęściej zatrudniali nowych pracowników" - wymieniała Jarosińska-Jedynak.

Dodała, że w wykorzystaniu środków przoduje powiat rzeszowski i zachęciła inne powiaty do sięgania po środki unijne w nowej perspektywie na lata 2014-2020.

Szefowa departamentu wspierania przedsiębiorczości wymieniała, że wśród działań realizowanych w ramach RPO znalazło się m.in. wspieranie przede wszystkim przedsiębiorców na zakup nowych maszyn i urządzeń, na linie technologiczne, na budowę, modernizację, rozbudowę przedsiębiorstw; na wspieranie sieci instytucji otoczenia biznesu, dzięki którym zostało wprowadzonych 150 nowych usług dla przedsiębiorców, odpowiadających ich zapotrzebowaniu. Prezentowano też nowe produkty i usługi na rynkach krajowych i międzynarodowych.

d53awlm

"Wspieraliśmy regionalny system innowacji poprzez wsparcie dla badań i rozwoju, infrastrukturę badawczo-rozwojową, ale też prowadzenie badań, które - mam nadzieję - będą wstępem do nowej perspektywy, takim zalążkiem i zachętą do tego, żeby w nowej perspektywie szerzej sięgnąć po te środki" - zaznaczyła Jarosińska-Jedynak.

Podsumowując wdrażanie RPO w zakresie I osi priorytetowej przypomniała, że przez cały okres wdrażania programu przeprowadzono 19 naborów wniosków, w ramach których wpłynęło prawie 2,9 tys. projektów. Spośród ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i zatwierdzonych do dofinansowania wniosków umowy na realizację podpisano z ponad 1,2 tys. beneficjentów na kwotę ponad 1,2 mld zł.

Jarosińska-Jedynak dodała, że wartość wszystkich złożonych projektów wyniosła prawie 2,5 mld zł. Jest to kwota przekraczająca dwukrotnie alokację, czyli to, co samorząd miał do dyspozycji ze środków UE.

d53awlm

Z kolei Matczyńska omawiając realizację działań w obszarze infrastruktury technicznej zaznaczyła, że największą ilość środków z RPO, bo ponad 378 mln euro, przeznaczono na infrastrukturę techniczną, w tym drogi, transport miejski, linie kolejowe oraz lotnisko Rzeszów-Jasionka, które - jak zaznaczyła - otrzymało "bardzo mocne wsparcie, i udało się je mocno doposażyć, rozbudować".

Ponadto w ramach obszaru infrastruktury technicznej zbudowano m.in. 83 km nowych dróg wojewódzkich i lokalnych oraz przebudowano ponad tysiąc km dróg; zakupiono 5 pojazdów szynowych i ponad 80 pojazdów dla komunikacji miejskiej.

"Odnotowaliśmy ponad 47 procentowy spadek ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych, i w ogóle spadek wypadków drogowych" - wskazała Matczyńska.

d53awlm

Dzięki dofinansowaniu z RPO 2007-2013 na Podkarpaciu powstało też m.in. ponad 58 km sieci internetu szerokopasmowego, z którego korzysta ponad 52 tys. osób, dostarczono ponad 900 usług publicznych on-line. Wzrosła też znacząco liczba gospodarstw z dostępem do internetu - w 2005 r. było to 22 proc. gospodarstw, a w 2013 r. liczba ta wzrosła do 67,7 proc.

"Najbardziej mnie ucieszył spadek liczby uczniów przypadających na jeden komputer. W 2005 roku przypadało 21 uczniów na jeden komputer w szkole, a teraz - sześciu uczniów. Jest więc zdecydowana poprawa" - zauważyła Matczyńska.

W ramach RPO 3007-2013 w woj. podkarpackim zainwestowano prawie 1,2 mld euro, pochodzących ze środków europejskich, oraz 248 mln euro ze środków krajowych. Wartość RPO 2007-2013 woj. podkarpackiego stanowiła 9-krotną wartość budżetu województwa z 2007 r.

Ze środków tego RPO skorzystało ponad 1,3 tys. beneficjentów, 987 przedsiębiorców, 141 gmin, 74 organizacje pozarządowe i 12 szkół wyższych. Podpisano prawie 2,6 tys. umów na realizacje projektów, na kwotę ponad 8,4 mld zł (w tym z UE prawie 5 mld zł), z których ponad 2,4 tys. zostało zakończonych na kwotę ponad 7 mld zł (z UE prawie 4 mld zł).

d53awlm
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d53awlm