Trwa ładowanie...
d25xcv9

500+

Najnowsze informacje
East News
Źródło: East News

Program 500+

Rodzina 500 plus to system świadczeń dla polskich rodzin, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program zaczął działać na początku kwietnia 2016 roku. Wsparcie finansowe otrzymują rodzice i opiekunowie prawni bez względu na stan cywilny. Pieniądze przysługują aż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia (nie ma przy tym znaczenia, czy się uczy).

500 zł miesięcznie jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko bez wymogu spełnienia dodatkowych warunków. W tym przypadku rodziny składają wniosek o świadczenie bez dokumentów potwierdzających sytuację materialną. Osoby wychowujące jedynaków muszą natomiast przestrzegać określonego limitu dochodów.

500+ na pierwsze dziecko

Rodziny otrzymają wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko pod warunkiem, że spełniają kryterium dochodowe. Dochód netto na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać 800 zł. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne, limit wzrasta do 1200 zł. Oprócz samego wniosku o 500+, rodzice muszą też pamiętać o dołączeniu potwierdzeń finansowych.

500 zł na dziecko przysługuje także rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym przypadku nie obowiązuje kryterium dochodowe niezależnie od liczby podopiecznych

500+ - wniosek o świadczenie

Jak skorzystać z programu Rodzina 500+? Wystarczy wypełnić wniosek i złożyć go w urzędzie gminy. Tradycjonaliści wybiorą druk papierowy i dostarczą go osobiście albo prześlą pocztą. Rodzice mogą też zdecydować się na wysłanie formularza przez internet. Druga opcja jest możliwa za pośrednictwem systemu bankowości online, przez system ePUAP, a także poprzez rządowy portal Emp@tia.

Na wniosku o 500+ powinny znaleźć się podstawowe informacje:

  • dane osobowe rodzica (imię, nazwisko, adres zamieszkania, obywatelstwo);
  • informacje o dzieciach (imiona, nazwiska, numery PESEL, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, stan cywilny);

Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na dwanaście miesięcy - od 1 października do 30 września (wyjątkiem był pierwszy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 kwietnia 2016 roku i potrwa jeszcze do 30 września 2017 roku). W każdym roku należy więc złożyć kolejny wniosek o 500 zł miesięcznie. Rodziny, które nie dostarczą nowego formularza, przestaną otrzymywać wsparcie na dziecko.

d25xcv9

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d25xcv9
d25xcv9
d25xcv9
d25xcv9