Trwa ładowanie...

500+. Jeśli ktoś jeszcze nie złożył wniosku na nowy okres zasiłkowy, powinien zrobić to w październiku

MRPiPS przypomina, że złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w październiku gwarantuje, że świadczenie będzie wypłacone do końca grudnia z wyrównaniem za październik i listopad.

Share
500+. Jeśli ktoś jeszcze nie złożył wniosku na nowy okres zasiłkowy, powinien zrobić to w październiku
Źródło: East News, fot: Lukasz Piecyk/REPORTER
dbac1a3

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska przypomina, że rozpoczęcie nowego okresu zasiłkowego nie oznacza wstrzymania wypłaty świadczenia. - To znaczy, że wszystkie rodziny, które do tej pory korzystały, albo w których urodziło się dziecko, mogą składać wnioski na nowy okres zasiłkowy, który rozpoczyna się od 1 października i będzie trwał do 30 września 2018 r. Każdy, kto spełnił warunki, otrzyma świadczenie w wysokości 500 zł - zapewniła Rafalska.

By uzyskać wyrównanie, trzeba złożyć wniosek w październiku

Wnioski na nowy okres zasiłkowy można składać od początku sierpnia. MRPiPS przypomina, że złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w październiku gwarantuje, że świadczenie będzie wypłacone do końca grudnia z wyrównaniem za październik i listopad. Jeśli jednak wniosek zostanie złożony później niż w październiku, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

500+ - garść statystyk

Z najnowszych danych opublikowanych przez resort rodziny wynika, że programem 500+ objętych jest ponad 3,996 mln dzieci w Polsce, czyli niemal 57,3 proc. wszystkich dzieci do 18 lat.

dbac1a3

Od początku 2017 r. do rodzin trafiło ponad 15,9 mld zł, zaś od początku trwania programu wypłacono ponad 33,2 mld zł, w tym w ramach świadczenia wychowawczego 32,8 mld zł, a w ramach 500+ w pieczy zastępczej - 402 mln zł.

Wsparcie z programu trafia do 2,62 mln rodzin, z czego ok. 384 tys. to rodziny wielodzietne.

Prawie 60 proc. rodzin otrzymuje świadczenie wychowawcze po uwzględnieniu kryterium dochodowego na pierwsze lub jedyne dziecko - to ponad 1,5 mln rodzin. Z tego rodzin z jednym dzieckiem jest 723 tys.

Oglądaj też:

Rząd będzie kontynuował programu 500+! "Śmiało możemy powiedzieć, że mamy baby boom"

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. Rodziny z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego) mogą otrzymać wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.

dbac1a3

Świadczenie z programu 500+ otrzymują również dzieci w pieczy zastępczej. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego przysługuje niezależnie od dochodu na każde dziecko do 18. roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

W nowym okresie świadczeniowym wyprowadzono kilka zmian dotyczących 500+. Jedna z nich dotyczy rodziców samotnie wychowujących dzieci, którzy, aby otrzymać świadczenie, muszą do wniosku dołączyć pochodzący od sądu lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy ustalający alimenty na dziecko od drugiego rodzica. Jeśli zaświadczenie takie nie zostanie dołączone do wniosku, urząd go przyjmie, ale wezwie do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy.

Wniosek należy składać co roku
Wniosek o świadczenie 500+ należy składać każdego roku, prawo do wsparcia z programu ustalane jest na rok - od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Wyjątkiem był pierwszy rok obowiązywania programu, gdy okres rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. Zmiana ta miała na celu nie dopuszczenie do sytuacji, w której w jednym roku rodziny musiałyby dwukrotnie składać wnioski.

dbac1a3

Podziel się opinią

Share
dbac1a3
dbac1a3