Trwa ładowanie...
dadxped
dadxped
espi

5TH AVENUE HOLDING S.A. - Uzupełnienie informacji dotyczących zwołania Zwyczajnego Walnego Zgroma...

5TH AVENUE HOLDING S.A. - Uzupełnienie informacji dotyczących zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. na dzień 26.06.2012 (2/2012)
Share
dadxped
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-12
Skrócona nazwa emitenta
5TH AVENUE HOLDING S.A.
Temat
Uzupełnienie informacji dotyczących zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. na dzień 26.06.2012
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
W związku z opublikowaniem dnia 10.06.2012 r. rocznego sprawozdania Spółki 5th Avenue Holding S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2011 roku, Zarząd 5th Avenue Holding S.A. publikuje uzupełnione o dane liczbowe załączniki do materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mające odbyć się 26.06.2012 w siedzibie Spółki: Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 5th Avenue Holding S.A., Formularz do głosowania przez pełnomocnika, Sprawozdania Rady Nadzorczej.
Załączniki
Plik Opis
formularz do glosowania przez pelnomocnika.pdf 1
OGLOSZENIE o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.pdf 2
pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariuszy.pdf 3
projekty uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.pdf 4
projekt regulaminu RADY NADZORCZEJ.pdf 5
projekt regulaminu WALNEGO ZGROMADZENIA.pdf 6
sprawozdanie Rady Nadzorczej 5th Avenue Holding S.A.pdf 7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-12 Jakub Robel Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dadxped

Podziel się opinią

Share
dadxped
dadxped