Trwa ładowanie...
dax9ikg
espi
07-03-2013 11:22

5TH AVENUE HOLDING S.A. - Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 li...

5TH AVENUE HOLDING S.A. - Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie (1/2013)

Share
dax9ikg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | 5TH AVENUE HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki 5th Avenue Holding S.A. działając w trybie art. 70 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 06.03.2013 roku, zawiadomienia przesłanego zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 184, poz.1539 z póź. zm.) od RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53 ("Rubicon Partners") zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy iż, w wyniku zawarcia w dniu 5 marca 2013 roku transakcji zakupu poza rynkiem GPW NC 500 000 akcji spółki 5TH AVENUE HOLDING SA z siedzibą w Warszawie zmianie uległo zaangażowanie Rubicon Partners w akcje
Spółki. Przed transakcją spółka Rubicon Partners posiadała 4 355 620 akcji spółki 5TH AVENUE HOLDING SA, które stanowiły 22,85 % udziału w kapitale i dawały prawo do 4 355 620 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 22,85 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Po transakcji spółka Rubicon Partners posiada 4 855 620 akcji spółki 5TH AVENUE HOLDING SA, które stanowią 25,47 % udziału w kapitale i dają prawo do 4 855 620 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 25,47 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, spółka Rubicon Partners poinformowała, że podmioty zależne Rubicon Partners nie posiadają akcji Spółki 5TH AVENUE HOLDING SA jak również nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania
uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dax9ikg

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Jakub Robel Prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dax9ikg
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dax9ikg
dax9ikg