Trwa ładowanie...
d14uoie

A.C.E. S.A. - 2012 - 2015 Development Strategy (17/2011)

A.C.E. S.A. - 2012 - 2015 Development Strategy (17/2011)

Share
d14uoie

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | A.C.E. S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | 2012 - 2015 Development Strategy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | In reference to the current report 26/2010, the Management Committee of Automotive Components Europe S.A. herby informs about publication of ACE?s development strategy for the years 2012 ? 2015. The document, which contains a detailed description of the strategy, is attached to this current report. The document will be also available for download from ACE?s corporate website www.acegroup.lu. The Company should reach the following targets by 2015: revenue growth of 40% with stable operating margins, 70% growth of production volumes of nodular iron, 50% of grey iron, 20% growth of aluminium casting and machining . Further step growth of the Company should come from M&A activities and bring additional EUR 30 ? 100m of annual revenues and 1-2 more new technologies. The Company is also considering a share buy-back program to be launched in the first half of 2012. The Management Board of ACE is convinced that implementation of the above strategy will translate into substantial growth of the Company?s
fundamental value, which should be clearly visible in the appreciation of its market capitalization. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2010 Zarząd Automotive Components Europe S.A. niniejszym informuje o publikacji strategii rozwoju ACE na lata 2012 -2015. Dokument ten jest dołączony do niniejszego raportu bieżącego jako załącznik. Dokument ten będzie można również pobrać ze strony internetowej ACE www.acegroup.lu. Spółka powinna osiągnąć następujące cele do 2015 roku: wzrost przychodów o 40% przy utrzymaniu stabilnych marż operacyjnych, 70% wzrost wolumenów produkcji żeliwa sferoidalnego, 50% wzrost wolumenów produkcji żeliwa szarego, 20% wzrost produkcji odlewów aluminiowych i ich obróbki mechanicznej. Dalszy skokowy rozwój Spółki powinien nastąpić w wyniku procesu akwizycji, która powinna zaowocować dodatkowymi 30 ? 100 mln euro rocznych przychodów oraz 1 -2 dodatkowymi nowymi technologiami. Spółka rozważa również zainicjowanie w pierwszej połowie 2012 roku procesu skupu własnych akcji. Zarząd ACE
jest przekonany, że implementacja powyższej strategii przełoży się na znaczący wzrost wartości fundamentalnej Spółki , która będzie miała swoje odzwierciedlenie we wzroście jej wartości rynkowej. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ACE StrategyENGFINAL.pdf | 2012 -2015 Strategy - full version ENG | | | | | | | | | |
| | ACE StrategyPLFINAL.pdf | Strategia 2012 - 2015 - pełna wersja PL | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14uoie

| | | AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | A.C.E. S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | L-1150 | | Luksemburg | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | 82 Route d'Arlon | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 0000000 | | 00000000 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Raul Serrano Dyrektor Finansowy Raul Serrano

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14uoie

Podziel się opinią

Share
d14uoie
d14uoie