Trwa ładowanie...
d1vvy02
espi
15-03-2013 18:29

A.C.E. S.A. - Execution of the buy-back programme between 11 March 2013 and 15 March 2013 (15/2013)

A.C.E. S.A. - Execution of the buy-back programme between 11 March 2013 and 15 March 2013 (15/2013)

Share
d1vvy02

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | A.C.E. S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Execution of the buy-back programme between 11 March 2013 and 15 March 2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | The Management Committee of Automotive Components Europe SA (Company) herby informs that between March 11, 2013 and March 15, 2013, during trading sessions on the main market of the Warsaw Stock Exchange, the Company purchased its own shares in the amount of 4 508, each having a nominal value of 0.15 ? . Acquired shares give a right to 4 508 votes at the General Meeting of Shareholders and constitute 0,02 % of the Company's share capital. The average price of purchased shares was PLN 7,25. Since the commencement of the buy-back program the Company acquired in total 143 575 of its own shares. The total number of shares purchased during the current buy-back program give a right to 143 575 votes at the General Meeting of Shareholders and constitute 0,68 % of the Company's share capital. The average price of purchased shares since the commencement of the buy-back program was PLN 6,57. The Company acquires its own shares based on the share buy-back program commenced on December 12, 2012. The program was
adopted by the General Meeting of Shareholders on June 19, 2012 (Current Report 13/2012) followed by a resolution of the Board of Directors (Current Report 20/2012). The buy-back program was authorized for the period until the next General Shareholders Meeting to be held in June 2013, or until the funds, in the amount of 5m euro, allocated for the execution of the program are depleted. Zarząd Automotive Components Europe SA (Spółka)
informuje, iż w okresie od 11 marca 2013 do 15 marca 2013 roku Spółka nabyła 4 508 akcji własnych, każda o wartości nominalnej 0.15 ?, podczas sesji giełdowych na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Powyższe akcje własne Spółki dają łącznie 4 508 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki i stanowią 0,02% kapitału zakładowego Spółki. Średnia jednostkowa cena nabycia wynosiła 7,25 złotych za akcję. Od dnia rozpoczęcia programu skupu akcji własnych Spółka nabyła łącznie 143 575 akcji. Akcje własne nabyte w trakcie trwania obecnego programu dają
łącznie prawo do 143 575 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i stanowią 0,68% kapitału zakładowego Spółki. Średnia jednostkowa cena nabycia, od rozpoczęcia programu skupu akcji własnych, wynosiła 6,57 złotych za akcję. Spółka nabywa akcje własne w ramach rozpoczętego w dniu 12 grudnia 2012 roku programu nabywania akcji własnych zatwierdzonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 19 czerwca 2012 roku (Raport bieżący 13/2012) oraz uchwały rady dyrektorów (Raport bieżący 20/2012). Program został zatwierdzony na okres do kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w czerwcu 2013 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje tego programu w kwocie 5 mln euro. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vvy02

| | | AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | A.C.E. S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | L-1150 | | Luksemburg | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | 82 Route d'Arlon | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 0000 | | 0000 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Raul Serrano Dyrektor Finansowy Raul Serrano

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vvy02
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1vvy02
d1vvy02