Trwa ładowanie...
d241jl0
espi

A.C.E. S.A. - Execution of the buy-back programme between 22 July 2013 and 26 July 2013 (46/2103)

A.C.E. S.A. - Execution of the buy-back programme between 22 July 2013 and 26 July 2013 (46/2103)

Share
d241jl0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2103 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | A.C.E. S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Execution of the buy-back programme between 22 July 2013 and 26 July 2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | The Management Committee of Automotive Components Europe SA (Company) herby informs that between July 22, 2013 and July 26, 2013, during trading sessions on the main market of the Warsaw Stock Exchange, the Company purchased its own shares in the amount of 3 046, each having a nominal value of 0.15 ? . Acquired shares give a right to 3 046 votes at the General Meeting of Shareholders and constitute 0,014 % of the Company's share capital. The average price of purchased shares was PLN 8,45. Since the commencement of the buy-back program the Company acquired in total 30 227 of its own shares. The total number of shares purchased during the current buy-back program give a right to 30 227 votes at the General Meeting of Shareholders and constitute 0,142% of the Company's share capital. The average price of purchased shares since the commencement of the buy-back program was PLN 8,27. The Company acquires its own shares based on the share buy-back program commenced on July 1, 2013. The program was adopted by
the General Meeting of Shareholders on June 18, 2013 (Current Report 36/2013) followed by a resolution of the Board of Directors (Current Report 40/2013). The buy-back program was authorized for the period until June 18, 2016, or until the funds, in the amount of 5m euro, allocated for the execution of the program are depleted. Zarząd Automotive Components Europe SA (Spółka)
informuje, iż w okresie od 22 lipca 2013 do 26 lipca 2013 roku Spółka nabyła 3 046 akcji własnych, każda o wartości nominalnej 0.15 ?, podczas sesji giełdowych na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Powyższe akcje własne Spółki dają łącznie 3 046 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki i stanowią 0,014% kapitału zakładowego Spółki. Średnia jednostkowa cena nabycia wynosiła 8,45 złotych za akcję. Od dnia rozpoczęcia programu skupu akcji własnych Spółka nabyła łącznie 30 227 akcji. Akcje własne nabyte w trakcie trwania obecnego programu dają łącznie prawo do 30 227 głosów na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy i stanowią 0,142% kapitału zakładowego Spółki. Średnia jednostkowa cena nabycia, od rozpoczęcia programu skupu akcji własnych, wynosiła 8,27 złotych za akcję. Spółka nabywa akcje własne w ramach rozpoczętego w dniu 1 lipca 2013 roku programu nabywania akcji własnych zatwierdzonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 18 czerwca 2013 roku (Raport bieżący 36/2013) oraz uchwały rady dyrektorów (Raport bieżący 40/2013). Program został zatwierdzony na okres do 18 czerwca 2016 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje tego programu w kwocie 5 mln euro. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d241jl0

| | | AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | A.C.E. S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | L-2210 | | Luksemburg | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | 38, boulevard Napoléon 1er | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 000 | | 0000 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Raul Serrano Dyrektor Finansowy Raul Serrano

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d241jl0

Podziel się opinią

Share
d241jl0
d241jl0