Trwa ładowanie...
dadxped
dadxped
espi

A.C.E. S.A. - Resolutions adopted by the AGM held on June 18, 2013 (36/2013)

A.C.E. S.A. - Resolutions adopted by the AGM held on June 18, 2013 (36/2013)
Share
dadxped
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-19
Skrócona nazwa emitenta
A.C.E. S.A.
Temat
Resolutions adopted by the AGM held on June 18, 2013
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
The Management Committee of Automotive Components Europe S.A. herby informs about resolutions adopted by the Annual General Meeting of Shareholders, held at the registered office of the Company, 38, boulevard Napoléon 1er, L-2210 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on June 18th, 2013 at 11:00 Central European time. Zarząd Automotive Components Europe S.A. niniejszym informuje o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w siedzibie Spółki, 38, boulevard Napoléon 1er, L-2210 Luxembourg, Wielkie Księstwo Luksemburga, w dniu 18 czerwca 2013 roku o godzinie 11.00 Czasu Centralno ? Europejskiego.
Załączniki
Plik Opis
RaportbiezacyAGMResolutionsJune_2013.pdf AGM - Adopted Resolutions

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
A.C.E. S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
L-2210 Luksemburg
(kod pocztowy) (miejscowość)
38, boulevard Napoléon 1er
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
000 0000
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-19 Raul Serrano Dyrektor Finansowy Raul Serrano

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dadxped

Podziel się opinią

Share
dadxped
dadxped