Trwa ładowanie...
d3l5d5k
espi

A.C.E. S.A. - Sales volumes in Q2 2013 (44/2013)

A.C.E. S.A. - Sales volumes in Q2 2013 (44/2013)
Share
d3l5d5k

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | A.C.E. S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sales volumes in Q2 2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | The Management Committee of Automotive Components Europe S.A. herby informs that a quarterly sales volumes of two ACE Group?s automotive plants (Fuchosa and EBCC) increased by 8,4% on year-on-year basis and reached over 8,8 million parts in the second quarter of 2013. The growth was mostly driven by Spanish plant. Year-to-date volume sales of both automotive plants increased by 3,0% and reached 17,3 million parts. Volume sales of all three ACE Group?s companies (Fuchosa, EBCC, Feramo) increased by 1,9% in the first half of 2013. New projects and a good market position of both ACE?s automotive plants stay behind our over the market performance. Zarząd Automotive Components Europe S.A. niniejszym informuje, że kwartalna sprzedaż, w ujęciu wolumenowym, dwóch należących do Grupy ACE zakładów produkcyjnych produkujących na rynek motoryzacyjny (Fuchosa i EBCC) wzrosła w drugim kwartale br. o 8,4% w ujęciu rok-do-roku i osiągnęła 8,8 miliona części. Wzrost ten został osiągnięty głównie dzięki zakładowi
produkcyjnemu w Hiszpanii. Skumulowana sprzedaż wolumenowa obu tych zakładów po dwóch kwartałach br. wzrosła o 3,0% i osiągnęła 17,3 miliona części. Sprzedaż wolumenowa wszystkich trzech należących do Grupy ACE zakładów (Fuchosa, EBCC, Feramo) wzrosła o 1,9% w ciągu pierwszej połowy 2013 roku. Wyniki sprzedaży, znacznie powyżej wartości rynkowych, zostały osiągnięte dzięki nowym projektom oraz dobrej pozycji rynkowej obu zakładów motoryzacyjnych ACE. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
A.C.E. S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
L-2210 Luksemburg
(kod pocztowy) (miejscowość)
38, boulevard Napoléon 1er
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
000 0000
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Raul Serrano Dyrektor Finansowy Raul Serrano

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3l5d5k

Podziel się opinią

Share
d3l5d5k
d3l5d5k