Trwa ładowanie...
dsqz8no
espi

A.C.E. S.A. - Shareholder's Notification (15/2011)

A.C.E. S.A. - Shareholder's Notification (15/2011)

Share
dsqz8no

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | A.C.E. S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Shareholder's Notification | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Management Committee of Automotive Components Europe S.A. herby informs that on 28 October 2011 the Company received an official notification from ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, acting on behalf of the investment fund (hereinafter referred to as ?the Fund") that due to the sales transaction of Automotive Components Europe SA (hereinafter referred to as ?the Company") shares by ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty that took place on 25 October 2011 the total number of the Company?s shares owned by the Fund decreased below 5% of total number of votes in the Company. In result of the abovementioned transaction the Fund holds 1 061 423 Company?s shares consisting of 4.99% of the Company?s share capital and entitling to 1 061 423 votes that correspond to 4.99% of the total votes in the Company. Before the abovementioned transaction the Fund held 1 062 324 Company?s shares consisting of 5.00% of the Company?s share capital and entitling to 1 062 324 votes which correspond to 5.00% of the total
votes in the Company. Zarząd Automotive Components Europe S.A. niniejszym informuje, że w dniu 28 października 2011 roku wpłynęło do Spółki oficjalne zawiadomienie od ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, działającego w imieniu i na rzecz zarządzanego funduszu inwestycyjnego (dalej "Fundusz"), że w wyniku transakcji sprzedaży akcji spółki Automotive Components Europe SA (dalej "Spółka") przez ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty dokonanej w dniu 25 października 2011r, poziom zaangażowania Funduszu w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki spadł poniżej progu 5%. W konsekwencji ww. zdarzenia Fundusz posiada 1 061 423 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4.99% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1 061 423 głosów, które stanowią 4.99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed ww. zmianą Fundusz posiadał 1 062 324 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5.00% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1 062 324 głosów, co stanowiło 5.00% ogólnej liczby głosów na
walnym zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | AnnexeACSSF08349eng [ING TFI Parasol below 5].pdf | The official notification to CSSF (Luxembourg) | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsqz8no

| | | AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | A.C.E. S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | L-1150 | | Luksemburg | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | 82 Route d'Arlon | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 000000000 | | 000000000 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-31 Raul Serrano Dyrektor Finansowy Raul Serrano

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsqz8no

Podziel się opinią

Share
dsqz8no
dsqz8no