Trwa ładowanie...
d1ehdeo
d1ehdeo
espi

A.C.E. S.A. - Volume Sales in Q4 2014 (4/2015)

A.C.E. S.A. - Volume Sales in Q4 2014 (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ehdeo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | A.C.E. S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Volume Sales in Q4 2014 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | The Management Committee of Automotive Components Europe S.A. herby informs that total quarterly sales in volume terms increased by 1,5% year-on-year and reached 8,1 million parts in the fourth quarter of 2014. The result is influenced by strong decline of grey iron production which is no longer being the main output of our Czech plant. Total year-to-date volumes after four quarters reached 33,9 million parts and were 0,3% above the corresponding period of 2013. Quarterly volumes of ACE automotive segment (including new automotive sales in Feramo) grew by 6,0% in the fourth quarter following 4,1% growth in number of cars manufactured in Western Europe, if compared with corresponding period of 2013. The ramp-up process of new nodular iron products in Feramo is being continued and the Czech plant?s contribution in ACE Group?s automotive volumes increases. Zarząd Automotive Components Europe S.A. niniejszym informuje, że sprzedaż wolumenowa ogółem zwiększyła się w czwartym kwartale 2014 roku o 1,5% w ujęciu
rok-do roku i osiągnęła 8,1 milionów części. Na wynik ten miał wpływ zdecydowany spadek produkcji żeliwa szarego, które nie jest już głównym produktem zakładu w Czechach. Skumulowane wolumeny sprzedaży ogółem po czterech kwartałach wyniosły 33,9 miliona części i były o 0,3% wyższe niż w analogicznym okresie 2013 roku. Kwartalne wolumeny sprzedaży w segmencie motoryzacyjnym ACE (po uwzględnieniu sprzedaży nowych produktów motoryzacyjnych w Feramo) wzrosły o 6,0% w czwartym kwartale podążając za 4,1% wzrostem produkcji samochodów osobowych w Europie Zachodniej, w porównaniu do analogicznego kwartału 2013 roku. Proces wprowadzania do produkcji nowych produktów z żeliwa sferoidalnego jest kontynuowany i udział naszego zakładu w Czechach w produkcji odlewów dla segmentu motoryzacyjnego Grupy ACE zwiększa się. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
A.C.E. S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
L-2210 Luksemburg
(kod pocztowy) (miejscowość)
38, boulevard Napoléon 1er
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
000 000
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Raul Serrano Dyrektor Finansowy Raul Serrano

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ehdeo

Podziel się opinią

Share
d1ehdeo
d1ehdeo