Trwa ładowanie...
d466mq9
espi

AB S.A. - Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii ...

AB S.A. - Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii AB01 120819 spółki AB S.A. (23/2014)
Share
d466mq9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-07
Skrócona nazwa emitenta
AB S.A.
Temat
Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii AB01 120819 spółki AB S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent), zgodnie z §5 ust. 1 pkt 11 oraz §17, w związku z §3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133), informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 roku, że w dniu 6 listopada 2014 roku podjęte zostały uchwały: ? Uchwała nr 1257/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ? Uchwała nr 222/14 Zarządu BondSpot S.A., w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii AB01 120819 Emitenta, o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 100.000.000 zł (sto milionów złotych). Uchwały weszły w życie z dniem ich podjęcia.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AB Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
AB S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-416 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kościerzyńska 32 32
(ulica) (numer)
71 32 40 500 071 32 40 529
(telefon) (fax)
www.ab.pl
(e-mail) (www)
895-16-28-481 931908977
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Andrzej Przybyło Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d466mq9

Podziel się opinią

Share
d466mq9
d466mq9