Trwa ładowanie...
d2rlze2

AB S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej (31/2011)

AB S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej (31/2011)

Share
d2rlze2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AB S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zgodnie z §5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 33 poz.259), informuje, że w dniu 23 listopada 2011 roku Emitent otrzymał podpisany aneks z dnia 22 listopada 2011 roku (Aneks) do umowy kredytu z dnia 29 maja 2008 roku (Umowa) z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (Bank). Zawarty Aneks wprowadza zmianę kwoty udzielonego Spółce przez Bank limitu kredytowego do kwoty 100.000.000 PLN w okresie do 15 marca 2012 roku. Kredyt udostępniony jest w trzech walutach EUR, USD i PLN przy czym maksymalna kwota kredytu w EUR wynosi 5.000.000 EUR, w USD wynosi 2.500.000 USD. Łączna kwota kredytu nie może przekroczyć kwoty 100.000.000 PLN do 15 marca 2012. Łączna kwota udzielonych Spółce limitów kredytowych wynosi 106.000.000PLN i zawiera Limit Kredytowy Gwarancji bankowych oraz Akredytyw do kwoty 6.000.000 PLN.
Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian i przedstawione zostały w RB 7/2011 oraz w RB 12/2011. Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest wartość kredytu, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rlze2

| | | AB Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AB S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 51-416 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kościerzyńska 32 | | 32 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 32 40 500 | | 071 32 40 529 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.ab.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 895-16-28-481 | | 931908977 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Andrzej Przybyło Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rlze2

Podziel się opinią

Share
d2rlze2
d2rlze2