Trwa ładowanie...
d46pcvz

AB S.A. - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez Spółkę zależną (26/2012)

AB S.A. - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez Spółkę zależną (26/2012)

Share
d46pcvz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AB S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez Spółkę zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zgodnie z §5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 33 poz.259), informuje, że w dniu 12 grudnia 2012 roku Emitent powziął informacje o podpisaniu 2 umów kredytowych (Umowy) w dniu 12 grudnia 2012 pomiędzy Spółką zależną AT Computers a.s.(Spółka) a ČSOB a.s. (Bank) z siedzibą w Pradze (Republika Czeska). Zawarte Umowy zastępują 2 umowy wcześniej zawarte przez Spółkę z Bankiem, o których Emitent informował w raportach bieżących i obowiązują od dnia 14 grudnia 2012 roku. Suma limitów kredytowych z zawartych w dniu 12 grudnia 2012 Umów nie uległa zmianie i wynosi 750 mln CZK. 1. Umowa kredytowa, w poczet której Spółka może zaciągać kredyt rewolwingowy do kwoty 600 mln CZK. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Zabezpieczenie udzielonego kredytu stanowią: - zastaw na należnościach; - przewłaszczenie na zapasach; - deklaracja
wsparcia AB S.A. Oprocentowanie kredytu w zależności od waluty wykorzystania kredytu jest naliczane w oparciu o : - PRIBOR 1W, PRIBOR 2W, PRIBOR 1M, PRIBOR 2M - dla kredytu w CZK, - EURIBOR 1W, EURIBOB 2W, EURIBOR 1M, EURIBOR 2M - dla kredytu w EUR, - LIBOR 1W, LIBOR 2W, LIBOR 1M, LIBOR 2M - dla kredytu w USD powiększone o marżę Banku. 2. Umowa kredytowa na łączną kwotę 150 mln CZK, w ramach której Spółka może zaciągać kredyt w rachunku bieżącym oraz kredyt rewolwingowy. Terminem ostatecznej spłaty lub prolongaty niniejszej umowy jest 14 listopad 2013 roku. Zabezpieczenie udzielonego kredytu stanowią: - zastaw na należnościach; - przewłaszczenie na zapasach; - deklaracja wsparcia AB S.A. Oprocentowanie kredytu w zależności od waluty wykorzystania kredytu jest naliczane w oparciu o : - PRIBOR 1W, PRIBOR 2W, PRIBOR 1M, PRIBOR 2M - dla kredytu w CZK, - EURIBOR 1W, EURIBOB 2W, EURIBOR 1M, EURIBOR 2M - dla kredytu w EUR, - LIBOR 1W, LIBOR 2W, LIBOR 1M, LIBOR 2M - dla kredytu w USD powiększone o marżę Banku.
Pozostałe zapisy Umów nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kredytu, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d46pcvz

| | | AB Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AB S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 51-416 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kościerzyńska 32 | | 32 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 32 40 500 | | 071 32 40 529 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.ab.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 895-16-28-481 | | 931908977 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Andrzej Przybyło Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d46pcvz

Podziel się opinią

Share
d46pcvz
d46pcvz