Trwa ładowanie...
d1uwuyq
espi

ABAK - Zakończenie subskrypcji akcji serii C i D (16/2014) - EBI

ABAK - Zakończenie subskrypcji akcji serii C i D (16/2014)
Share
d1uwuyq

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 16 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji akcji serii C i D | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z zakończeniem subskrypcji i przydziałem akcji zwykłych na okaziciela serii C i D emitowanych na podstawie Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Abak S.A. z 30 czerwca 2014 r., Zarząd Spółki niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1) data rozpoczęcia subskrypcji: 1 lipca 2014 r. 2) data zakończenia subskrypcji: 2 lipca 2014 r. 3) data przydziału instrumentów finansowych: 2 lipca 2014 r. 4) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: nie więcej niż 120.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz nie więcej niż 118.096 akcji zwykłych na okaziciela serii D. 5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych i przydzielonych 204.760 akcji zwykłych na okaziciela, w tym: a) 116.665 akcji serii C, b) 88.095 akcji serii D. 6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 2,10 PLN. 7) liczba osób, które złożyły zapisy
na instrumenty finansowe objęte subskrypcją: 2 inwestorów. 8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 2 inwestorów. 9) Nazwy subemitentów - Spółka nie podpisywała umów subemisyjnych. 10) Koszty emisji wyniosły 0,00 PLN. Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Ewa Stolarczyk Członek Zarządu
Marzena Leonowicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uwuyq

Podziel się opinią

Share
d1uwuyq
d1uwuyq