Trwa ładowanie...
d49e2dl
espi

ABBEY HOUSE S.A. - Transakcje na akcjach Emitenta dokonane przez osobę powiązaną (28/2013)

ABBEY HOUSE S.A. - Transakcje na akcjach Emitenta dokonane przez osobę powiązaną (28/2013)
Share
d49e2dl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABBEY HOUSE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje na akcjach Emitenta dokonane przez osobę powiązaną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Emitenta Abbey House Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu zawiadomienia od pełnomocnika Constansia Services Limited - Akcjonariusza Emitenta, będącego jednocześnie osobą posiadającą stały dostęp do informacji poufnych Emitenta (art. 160 ust. 1 pkt. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), informacji o dokonaniu w dniu 23 października 2013 roku następujących transakcji na akcjach Emitenta. W wykonaniu obowiązku określonego w art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi pełnomocnik Akcjonariusza poinformował, iż w dniu 23 października 2013 na podstawie umów cywilno - prawnych Akcjonariusz Emitenta dokonał następujących transakcji: 1/ nabycia 4.464 akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł i łącznej wartości nominalnej 446,40 zł akcji Emitenta, po cenie nabycia 21,88 zł za każdą akcję; 2/ nabycia 16.350 akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł o łącznej wartości nominalnej 1.635 zł po
cenie nabycia 22,94 zł; 3/ zbycia 3.423 akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł i łącznej wartości nominalnej 342,30 zł akcji Emitenta, po cenie zbycia 6 zł za każdą akcję. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ABBEY HOUSE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ABBEY HOUSE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-867 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jana Pawła II 29
(ulica) (numer)
22 653 67 40 22 653 67 31
(telefon) (fax)
biuro@abbeyhouse.pl www.abbeyhouse.pl
(e-mail) (www)
527-263-51-75 142508754
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Jakub Kokoszka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49e2dl

Podziel się opinią

Share
d49e2dl
d49e2dl