Trwa ładowanie...
d2sii2w
espi

ABC DATA S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ...

ABC DATA S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (55/2011)

Share
d2sii2w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 55 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABC DATA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ABC Data S.A. (Spółka)
informuje, że w dniu 19 grudnia 2011 r. otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Spółki zawiadomienie przekazane na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa), w którym ww. osoba poinformowała, że podmiot blisko z nią związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit a) Ustawy, dokonał w dniu 15 grudnia 2011 roku transakcji nabycia 2.878.869 akcji serii D ABC Data S.A. za cenę 2.878.869 zł. Zgodnie z treścią zawiadomienia nabycie akcji nastąpiło poza rynkiem regulowanym (umowa cywilnoprawna)
, a za datę transakcji uważa się datę złożenia oświadczenia o zamianie posiadanych warrantów subskrypcyjnych i objęciu akcji zwykłych na okaziciela. Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania
i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. Akcje serii D, emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału ABC Data S.A. nie zostały jeszcze zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i zapisane na rachunkach papierów wartościowych. Wraz z zajściem powyższych zdarzeń nastąpi nabycie praw z akcji serii D i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sii2w

| | | ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ABC DATA S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-230 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Daniszewska | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22-6760999 | | 22-6141616 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ri@abcdata.com.pl | | www.abcdata.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 524-26-17-178 | | 141054682 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-19 Michał Rumiński Prezes Zarządu Michał Rumiński
2011-12-19 Tomasz Zatorski Członek Zarządu Tomasz Zatorski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sii2w

Podziel się opinią

Share
d2sii2w
d2sii2w