Trwa ładowanie...
d15ldww

ABC DATA S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ...

ABC DATA S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (14/2012)

Share
d15ldww

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABC DATA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ABC DATA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 19 stycznia 2012 roku do Spółki wpłynęło w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej ABC DATA S.A. (Zawiadamiający), w którym poinformował on o nabyciu 30.084 akcji serii F ABC Data S.A. Zgodnie z treścią zawiadomienia nabycie ww. akcji nastąpiło w związku z zapisaniem w dniu 17 stycznia 2012 r. 30.084 akcji serii F na rachunku papierów wartościowych Zawiadamiającego w związku z wykonaniem przez tę osobę uprawnienia do objęcia ww. liczby akcji po cenie emisyjnej 1 zł za akcję wynikającego z posiadanych przez Zawiadamiającego 30.084 warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych w ramach Programu motywacyjnego przeznaczonego dla członków Zarządu oraz kluczowego personelu ABC Data oraz spółek zależnych, o którym szerzej w Prospekcie emisyjnym ABC Data S.A. zatwierdzonym przez Komisją Nadzoru Finansowego w dniu 30 kwietnia 2010 roku (str. 76-78). Akcje serii F zostały wyemitowane w
ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmienionej Uchwałą Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 grudnia 2009 r. Osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15ldww

| | | ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ABC DATA S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-230 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Daniszewska | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22-67 09 99 | | 22-614 16 16 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ri@abcdata.com.pl | | www.abcdata.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 524-26-17-178 | | 141054682 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Michał Rumiński Prezes Zarządu
2012-01-20 Tomasz Zatorski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15ldww

Podziel się opinią

Share
d15ldww
d15ldww