Trwa ładowanie...
d3c3zb9
d3c3zb9
espi

ABC DATA S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ...

ABC DATA S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (12/2011)
Share
d3c3zb9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-09
Skrócona nazwa emitenta
ABC DATA S.A.
Temat
Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki ABC Data S.A. informuje, że w dniu 9 lutego 2011 r. otrzymał od Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki?Pana Konrada Sitnika (Zawiadamiający) zawiadomienie przekazane na podstawie art. 160 ustawy ust. 1 z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w którym Zawiadamiający poinformował, że w dniu 4 lutego 2011 r. podmiot blisko z nim związany w rozumieniu art. 160 ust 2. dokonał sprzedaży 3.050.00 akcji ABC Data S.A. w transakcji pakietowej pozasesyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, po cenie 3,70 zł za akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ABC DATA S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-230 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Daniszewska 14
(ulica) (numer)
+48 022/676 09 00 +48 022/614 16 16
(telefon) (fax)
ri@abcdata.com.pl www.abcdata.com.pl
(e-mail) (www)
524-26-17-178 141054682
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Marek Sadowski Prezes Zarządu
2011-02-09 Andrzej Sobol Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3c3zb9

Podziel się opinią

Share
d3c3zb9
d3c3zb9