Trwa ładowanie...
d4jnmnb
espi

ABC DATA S.A. - Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki (25/2013)

ABC DATA S.A. - Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki (25/2013)

Share
d4jnmnb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-30
Skrócona nazwa emitenta
ABC DATA S.A.
Temat
Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd ABC Data S.A. informuje, że w dniu wczorajszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzje o następujących zmianach: 1. W związku z rezygnacją Pana Tomasza Czechowicza z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Rada Nadzorcza powierzyła funkcję Wiceprzewodniczącego Panu Markowi Sadowskiemu. Pan Tomasz Czechowicz pozostaje członkiem Rady Nadzorczej Spółki. 2. W związku z rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki złożoną w dniu 10 czerwca 2013 roku przez Pana Ryszarda Warzocha (komunikat bieżący 17/2013 z dnia 10 czerwca 2013 roku), który był członkiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza powołała Pana Marka Sadowskiego na funkcję członka Komitetu Audytu Rady.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jnmnb

| | | ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ABC DATA S.A. | | Handel hurtowy (hah) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-230 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Daniszewska | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5242617178 | | 141054682 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-30 Norbert Biedrzycki Prezes Zarządu
2013-07-30 Wojciech Łastowiecki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jnmnb

Podziel się opinią

Share
d4jnmnb
d4jnmnb