Trwa ładowanie...
d2ernmy

ABC DATA S.A. - Zmiany w składzie Zarządu ABC Data S.A. (49/2011)

ABC DATA S.A. - Zmiany w składzie Zarządu ABC Data S.A. (49/2011)

Share
d2ernmy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABC DATA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Zarządu ABC Data S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ABC Data S.A. (Spółka)
informuje, iż w dniu 24 listopada 2011 r. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki pan Konrad Sitnik złożył rezygnację z członkostwa w składzie tej Rady Nadzorczej. Jednocześnie Rada Nadzorcza postanowiła powołać z dniem 25 listopada 2011 r. pana Konrada Sitnika do pełnienia z funkcji Członka Zarządu ABC Data S.A. Ponadto Rada Nadzorcza postanowiła powołać Pana Wojciecha Łastowieckiego ? dotychczas Członka Zarządu ABC Data S.A. ? do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ABC Data S.A. W związku z powyższym skład Zarządu ABC Data S.A. od dnia 25 listopada 2011 roku będzie następujący: 1. Michał Rumiński ? Prezes Zarządu ABC Data S.A. 2. Wojciech Łastowiecki ? Wiceprezes Zarządu ABC Data S.A. 3. Konrad Sitnik - Członek Zarządu ABC Data S.A. 4. Dobrosław Wereszko ? Członek Zarządu ABC Data S.A. 5. Tomasz Zatorski ? Członek Zarządu ABC Data S.A. Pan Konrad Sitnik ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz program MBA na University of Minnesota,
Carlson School od Business. Pan Konrad Sitnik jest specjalistą w zakresie finansów. Posiada 16 lat doświadczenia w zarządzaniu spółkami na różnym etapie rozwoju. Obecnie pełni funkcję Senior Partnera oraz Wiceprezesa Zarządu MCI Management S.A., Prezesa Zarządu MCI Capital TFI S.A. Konrad Sitnik nadzorował projekty inwestycyjne obejmujące m.in.: zakup ABC Data Holding S.A., zakup i sprzedaż Nexcom Bulgaria, sprzedaż Finepharm, sprzedaż Technopolis, sprzedaż ITG, sprzedaż Geotech, sprzedaż Grupa Lew. W 2008 Konrad Sitnik był przewodniczącym Rady Nadzorczej ABC Data. W 2009-2010 pełnił funkcję członka zarządu ABC Data. W 2011 do 24 listopada 2011, Konrad Sitnik był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej ABC Data Wcześniej pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (2006-2007), Członka Zarządu Superfund Polska TFI (2005-2006) oraz Dyrektora w Raiffeisen Bank Polska (1995-2005), gdzie nadzorował segment bankowości inwestycyjnej. Pan Konrad Sitnik oświadczył, że: ? poza ABC Data S.A.
prowadzi działalność, która nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w ABC Data S.A., ? nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do ABC Data S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, ? nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ernmy

| | | ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ABC DATA S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-230 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Daniszewska | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22-6760999 | | 22-6141616 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ri@abcdata.com.pl | | www.abcdata.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 524-26-17-178 | | 141054682 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Michał Rumiński Prezes Zarządu Michał Rumiński
2011-11-24 Tomasz Zatorski Członek Zarządu Tomasz Zatorski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ernmy

Podziel się opinią

Share
d2ernmy
d2ernmy